Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

Uređaj koji pronalazi sve – od zlata do crne magije!

Uređaj koji pronalazi sve – od zlata do crne magije!

TreceOko May 13, 2015 
2015-05-13T15:54:10+00:00Pronalasci 1 Comment

Akademik Zvonimir Janković


Uredjaj koji pronalazi gotovo sve

Pukovnik telekomunikacija Zvonimir Jankovićpatentirao uređaje kojima detektuje sve od veštačkinapravljenih polja negativne energije (tzv. crnamagija), preko podzemnih voda i tačnog izgleda ihemijskog sastava rudnih ležišta
 Pukovnik u penziji Zvonimir Đ. Janković je inženjertelekomunikacija, specijalizovan u oblasti zaštiteinformacija - bio je načelnik službe za zaštitutelekomunikacija u Izvršnom veću Republike Srbije (do 1985) i načelnik Centra za analizu informacijaGŠ JNA (do 1995). Za vreme službovanja konstruisao je više vrsta mobilnih telekomunikacionihsistema, a po penzionisanju se tek „dao na posao” - počeo je da se bavi izumiteljstvom i od 1998.godina nagrađivan je visokim priznanjima za svoje patente.
Izumeo je i patentirao više vrsta uređaja za prospekciju nafte i gasa, vode, ruda i minerala, zagađivačaživotne sredine, skrivenih predmeta i eksploziva i time je verifikovao Tesline ideje iznete utelegeodinamici. Naime, Nikola Tesla je rekao da je u proučavanju vibracija toliko odmakao da bimogao stvoriti novu nauku - telegeodinamiku - koja bi određivala ne samo probleme prenošenjasnažnih impulsa kroz zemlju do udaljenih mesta, već bi primenom istih principa, moglo da se otkrijerudno blago duboko ispod površine Zemlje.

Akademik SAIN (Srpska akademija izumitelja i naučnika) Zvonimir Janković uspeo je da otkrijefrekvencije oscilovanja elemenata periodnog sistema, da konstruiše uređaj „RADIJAN-2011” i razvijeoriginalne metode „GEO-EMR” za horizontalnu i vertikalnu elektromagnetsku prospekciju, kao iinterferentnu metodu za određivanje hemijskog sastava ruda, minerala, vode i jedinjenja. Naime,utvrdio je da svi elementi Mendeljejevljevog periodnog sistema imaju različite frekvencije, odnajlakšeg po atomskoj težini  vodonika, a sa najvišom frekvencijom, do najtežeg  nobelijuma,odnosno elementa sa najnižom frekvencijom. U kasnijoj fazi Janković je otkrio rezonantne frekvencijeelemenata Periodnog sistema sa frekvencijama moždanih talasa (da vas ne zamaramo navođenjemformula, koje se ionako ne mogu primeniti ukoliko vam nije poznata vrednost koeficijenta C, a nije nampoznata).
Uglavnom, ovaj gospodin danas svojim uređajima može registrovati bukvalno sve - od rudnih ležišta,sastava stena, preko nalaženja pitke vode i arheoloških nalazišta do - ljudskih misli, a osmislio je ineutralizator štetnih zračenja.
Gospodin Janković je, kako naglašava - Vlah, a intervju započinjemo interesantnim saznanjima dokojih je naš sagovornik došao želeći da razbije famu o Vlasima kao narodu koji se bavi crnom magijom.
- Kao da se mi samo time bavimo! A ne znaju ni pravo poreklo Vlaha ni kako se ta zajednica održalatoliko dugo na Balkanu. Međutim, ja sam dao naučno objašnjenje šta je to u stvari crna magija: radi opoljima štetnog zračenja, kakva postoje i u prirodi. Ljudi su jednostavno, počeli namerno da„nameštaju” takva polja.

Da li ste se Vi lično susreli sa takvim, veštački napravljenim poljem?
-Pre nekoliko godina moj prijatelj je naišao na određene predmete „nameštene” da stvore poljenegativne energije. Među predmetima koji su bili postavljeni ispod stepeništa (a oni se po pravilupostavljaju na najprometnije mesto - ispod praga, stepeništa, ispod jastuka) - bile su stvari od gvožđa,ugljenika i trećeg elementa, koji neću navoditi, da se to saznanje ne bi zloupotrebilo. Moj prijatelj jesklonio te stvari i ispričao mi da mu je prethodno komšinica posle neke svađe pripretila „Namestila samvam ja igru, pa ćete videti šta će vam se desiti!”.

I šta se dogodilo?
-U toj porodici je u kratkom periodu zavladao haos. Razboleli su se, počeli su da se svađaju. Predmetesam izmerio uređajem (moj prijatelj ih je stavio sa strane, u jednu kesu). Mađutim, oni su su prethodnodugo stajali ispod stepeništa i jonizovali su polje, koje je i dalje delovalo. Zato sam ja, kada sam ušao upolje, izgubio ravnotežu, ali me je prijatelj lekar, koji je bio prisutan, brzo povratio. U tom trenutkuzarekao sam da ću otkriti šta je to što ti predmeti sadrže, a deluje na taj način.
Mogu se koristiti tvrdi predmeti sačinjeni od pomenuta tri elementa, ali i smesa u obliku praha. Trećamogućnost je da se napravi emulzija od ta tri elementa. Inače, srednja frekvencija tri elementa jeste -frekvencija fosfora, a poznato je da je beli fosfor veoma otrovan i izaziva opekotine. Kada vam neko tuemulziju sipa u čaj ili kafu - nema leka, osim ako orgazam nekako uspe da se izbori i da ih izbaci nakonnekog vremena.
Skoro svi narodi na Zemljinoj kugli znaju za to, i to se prenosi sa kolena na koleno, ali ne znaju naučnotumačenje. A druga je stvar što ljudi iz neznanja, a naročito žene, iste te predmete nose sa sobom. Ženeih drže u tašni - u obliku turpijica i makazica od čelika, olovke za obrve koja sadrži ugljenik, a često jetu i treći predmet. Tako dama nesvesno nosi sa sobom polje negativne energije. Ipak, opasnosti nemaako su predmeti razdvojeni, recimo, ako se drže u različitim pregradama.

Od kada se zna za ovakav način stvaranja polja negativne energije?
-Znalo se još u doba Rimljana: oni su na urne stavljali olovne tegove, a na tegovima su se nalazila ovatri elementa. Kada dodirnete takav teg, dešavaju se čudne stvari - tako nešto se desilo mom prijateljukoji se bavi starinama, kada je predmet uneo u svoj stan.
Da bih dijagnostikovao takvo polje - jednostavno frekvenciju podesim na fosfor.
Ukoliko neko namerno postavi ovo polje, ako želi da deluje na moždane talase ili psihu  postavlja ga ublizini glave, ako želi da deluje na srce - postavlja se u dugmad, a kada se napadaju reproduktivni organi- u pojas. Može se stavljati u obliku zamotuljka ili praha. A končići i ostale stvari koji ljudi nalaze - to jesamo deo rituala.

Čak i plemeniti metali mogu emitovati loše vibracije….
-Kada sam sa profesorom Dragoslavom Srejovićem izvukao blago majke imperatora MaksimilijanaDaje, 1996, ispostavilo se da i ono stvara jako jonizujuće polje. To zlato je u Mauzoleju bilo zakopano17 vekova, i trebalo je da vidite kako su se ponašali mladi koji su to iskopavali. Ne radi se o nekomprokletstvu pokojnika, već o jakom jonizujućem polju. A bilo je tu svačega  tri ogrlice, zlatni listići,prstenovi za kosu  sve je to procenjeno na dva miliona maraka.

A kakav je slučaj sa tzv. muslimanskom magijom?
-Na teritoriji Bosne pronašao sam stotine slučajeva da je ta pogubna kombinacija ugrađena u pojaspantalona ili suknje, a jednom se čak ispostavilo da su tom materijom „filovana” dugmad na venčanici.
Da li je moguća neutralizacija?
-Ona se sastoji u tome da se predmeti otkriju i odstrane, isperu ili da se postave odgovarajućineutralizatori.

Da li su Vlasi ipak na neki način posebni, recimo - po vidovitosti?
-Poznato je da ta etnička zajednica poznaje bajenje ili vidovitost. Jedna baba je, recimo, tražila dadonesete flašu vode iz vašeg bunara, unutra bi stavila cvet nevena i promućkala, a onda bi počela dapriča. Frekvencija moždanih talasa u budnom stanju je između 12 i 23 herca, ona je umela da, vrteći onozrnevlje po rukama, spusti moždane talase ispod 8 herca (to sam merio bez njenog znanja) i tako bistupala u stanje mentalnog kontakta sa predmetom (ako ste doneli nečiju sliku i sl) ili - sa vodom, kao uovom slučaju. A poznato je da voda pamti. Baka je znala da mi kaže sve o meni i mojoj porodici, aliipak sam joj rekao da to više ne radi, jer će izgubiti moć. I, zaista, izgubila je moć posle par godina, jerje u međuvremenu primala po 30 ili 50 ljudi dnevno.

Sa vidovitošću ste eksperimentisali i u drugim okvirima?

-Da, bio je to eksperiment Vladivostok - Beograd. U Vladivostoku bi osoba na parčetu papira nacrtalaneki oblik, a gospodin o kojem se radi (živ je i danas i nalazi se u Beogradu, pa mu neću pominjati ime)u Beogradu bi rekonstruisao ono što je neko u Vladivostoku nacrtao. To se sprovodi pomoću dugihtalasa niskih frekvencija, a i moj uređaj radi na tim frekvencijama.

Da pređemo na drugu temu: vaši uređaji detektuju rudno blago.
-U životu sam dobijao mnogo priznanja, ali i omalovažavanja, a najveće priznanje i uvažavanje dobijaosam u Rusiji, gde sam išao na istraživanje u najveće rudnike na Uralu, pa i Kazahstanu. Išao sam u jameod po 500 metara dubine u rudniku Sibaj na južnom Uralu i tačno prognozirao na kojoj se dubini nalazizlatonosna žica i koja je koncentracija metala. To je potrvrđeno istog dana, kada su uzeli uzorke odatle,pa su govorili da je „došao brat iz Srbije i dečjom igračkom sve pogodio“. Inače, sve što radim pretočimu detaljan izveštaj, kroz crteže, slike, skice  sve dokumentujem, da ne bi neko to jednog danaosporavao.

Radite i hidrogeološku prospekciju…

-Bio sam na oko tri hiljade mernih tačaka i pronalazio vodu na različitim dubinama  od 20 metara zabunare do 1200 metara - za termalne vode. Moj uređaj ima 64 kanala i mugućnost podešavanjafrekvencije u mikrohercima. Na taj način može se precizno odrediti mineralizacija i temperatura vode.Inače, sve vode imaju svoje frekvencije - izvorska, mineralna, termalna, kišnica. Nije ista frekvencija niza sve mineralne vode. Može se odrediti da li neka voda sadrži više kalijuma ili natrijuma, panepovoljno deluje na pritisak, ili možda kalcijuma, što takođe nije dobro, ili su u pitanju panonske vodekoje sadrže jod i natrijum hlorid itd…

Da li se vaši uređaji mogu kupiti?
-Za sada se ne prodaju. Inače, sve uređaje sam sam napravio, iz prostog razloga što je krađaintelektualne svojine najunosniji posao na svetu.

Postoji li u Srbiji rudno blago koje se ne ekploatiše?
-Ima puno toga, ali, nažalost, data je koncesija stranim firmama. Ima azurita (ruda bakra), malahita izlata. Istražio sam teren i otkrio da u azuritu ima 30 posto bakra, što je neverovatno. Posle toga došla jefirma koja je dobila koncesiju. Tu je i jadarit (kriptonit).

Detektujete i naftu i gas.
-Još 1997. ili 1998. počeo sam istraživanje na teritoriji Srbije, dobio odobrenje, a onda su mi nalokalitetu rekli da je to državna tajna. Prodali su strancima sve, a meni su rekli da ne smem daistražujem, jer se radi o strateškim rezervama.
Kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj moja ekipa je radila na istaživanju naftnih polja. Posle je u njihovojštampi bombastično objavljeno da je pronađeno novo naftno polje, a niko ne pominje kojom metodom,da je korišćen izum akademika SAIN Zvonimira Jankovića. Nafte ima i u Bosni.

Da li Kosovo krije rudna bogatstva?
-Tu su ista rudna ležišta kao u užoj Srbiji, jedino što je tamo nešto bogatije feroniklom.

 Da li postojimineral čija vibracija deluje pozitivno?

-Jedan od minerala koji je preporučljiv za sve jeste malahit.

Da se vratimo na vaše „bivše“ zanimanje  u jednom intervjuu pomenuli ste da informacija možeda se „uhvati“ na licu mesta, dok se formira u glavi…
-Tačno. Pročitao sam negde da postoji mogućnost da se zna sadržaj knjige ili nekog dokumenta koji jezatvoren u kasi, a pošto sam radio gde sam radio, pomenuo sam to timu stručnjaka, matematičara.Počeli da se se smeju: „Šef je poludeo”. Kažem: „Nema problema, napišite vi tamo u vašoj kancelarijipermutaciju 5, 6 brojeva. I dođite kod mene u kabinet posle toga“. Kolega je došao, seo, uzeo sam papiri pisao: prvi broj, drugi broj, treći, četvrti, peti.. „Idi sada donesi svoj papir i uporedi“ – rekao sam.Kolega je prebledeo kada je shvatio da se radi o identičnim brojevima. Inače, nemam ja nikakveposebne sposobnosti, običan sam smrtnik koji voli da eksperimentiše. A onda me je drugi vrhunskimatematičar pitao „Zvonko, a kako ti to radiš?“ Objasnio sam mu do detalja. Kasnije je otišao kodjedne Ruskinje koja živi ovde, a koja je u svojoj domovini pohađala neki od instituta za paranormalnepojave i od nje je saznao da ona to radi na identičan način.

Informacija se može „hvatati“ i dok se kuca na mašini ili računaru?

-Zbog rasporeda prstiju, ne proizvodi svaka dirka istu jačinu dodira - na osnovu specifične jačine udaramože se tačno znati koja su slova otkucana i kojim redom. A postoje i ljudi koji informaciju mogu daprate i bez priključivanja uređaja. Moždani talasi zrače, stvaraju elektromagnetno polje, a postoji tu i jošjedna komponenta o kojoj ne želim da pričam. Reći ću samo da postoji mogućnst da se registruje.

Svojom aparaturom možete meriti i frekvenciju moždanih talasa?
-Ne samo to, napravio sam pregled frekvencija za sve organe i za sve bolesti. To ima nekih sličnosti saRajfovim generatorom, ali ipak ne radi na istom principu. Nažalost, još nisam uspeo da odredimfrekvenciju za kancer, jer postoji oko 2000 vrsta tumora, a meni je potreban tačan hemijski sastav svegašto želim da detektujem. Ne kažem da moji uređaji mogu spopostotno sve da otkriju, ali tačnost je, naosnovu dosadašnjih analiza  oko 93 posto.

Spomenka Milić
Foto: V. Danilov i lična arhiva


0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP