Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

ЛЕВИТАЦИЈА МАСЕ ПО ХАЧИНСОНУ

ЛЕВИТАЦИЈА МАСЕ ПО ХАЧИНСОНУ


ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ ИСТИНЕ, ДОБРИХ НАМЕРА И ЗДРАВОГ РАЗУМА, 

ЕФЕКЕТ ОВЛАДАВАЊА ГРАВИРАЦИОНОМ ПОЈАВОМ ЈЕ ДА ТЕЛО ВРШИ РАД ЗРАЧЕЊЕМ У ОДНОСУ НА ОКРУЖЕЊЕ ДИЗАЊЕМ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЕНЕРГИЈЕ ДО НИВОА ПРАГА ТЗВ "ЕНЕРГИЈЕ ВЕЗЕ" КАДА СЕ МОЛЕКУЛИ ЦЕПАЈУ - А  ДА НЕ ПРЕЂЕ ПРАГ "ПРВОГ ЈОНИЗАЦИОНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА" КАДА ПОЧИЊУ АТОМИ ДА СЕ РАЗЛАЖУ. ТО СЕ У ТЕОРИЈИ ЗРАЧЕЊА ЗОВЕ - ЕФЕКАТ СИВОГ, БЕЛОГ  ИЛИ ЦРНОГ ТЕЛА. МИСТЕРИЈА ОВОГА ЕФЕКТА ОДНОСИ СЕ ПРЕ СВЕГА НА ТЕНОЛОГИЈУ МАТEРИЈАЛА И ИЗВОР ЕНЕРГИЈА, А БОЉЕ МОЖЕ ДА СЕ  РАЗУМЕ ПРЕКО ЛИНКА, КОЈИ ЈЕ ДАТ У ОБЛИКУ СТИХОВАНЕ НАУКЕ СА КОМЕНТАРИМА 

http://skrivenosaznanje.blogspot.com/2011/05/3-tema-o-radu.html

3 ТЕМА - О РАДУ


У описаним Збивањима
И онима што предстоје,
Од вајкада доминира
Рад – ни процес што се зове.

После напред исказаног
Потребно је мало пажње,
Посветити теми Рада
Што Космосом вазда влада.

Настајање и трајање
Рад – ни процес трансформише,
Реалности што нестају
Садржаје деформише.

О чему се овде ради
У скривеној процедури,
Из Система Енергија
Окружењу кад процури?

 Рад – ни процес одређује
Кад се прима или даје,
Потенцијал условљава
Процес који вечно траје.*074

Различита форма Рада
У пракси се испољава
На нивоу Чврсте Масе
Механику условљава.+075

У Течноме стању то су
Хидраулични системи,
А у финој Атмосфери
Пнеуматски харикени.*076

Вентилатор када дува
Електрони њега крећу,
А опиљке на папиру
Магнетне силе размећу.*077

Два човека када зборе
Мисао – не форме брује,
Творцу када се обраћамо
Дух – овне су то олује.*078

Описана догађања
Именитељ означава,
Што Притисак на Волумен
Запремине испољава.

Наука је овдје јасна
Збивања су различита,
У погледу садржаја
Једна другом нису слична.

Изузетно важно место
Ту Зрачење заузима,
Кад Систем и Окружење
Различити однос има.*079

Три облика ту су битна
О њима ће бити речи,
Биланс стања показује
Ко ефекат има већи.

При зрачењу Окружења
Од Система што је веће,
Рад пасиван ту се збива
Сиво тело се назива.*080

Кад вектора дејства нема
Црно тело то се зове,
Зрачна Сила тад је иста
Релација то је чиста.+081

Ако систем доминира
Израчује немилице,
Окружење тада трпи
Белог тела последице.*082

Сиво, Црно, Бело тело
Три процеса дефинишу,
Слику стања Реалности
Они верно декларишу.*083

Садржајем Реалности
Сиво тело доминира,
Што пасиван рад обавља
Утицаје акцептира.

Енергија Окружења
Сиво тело прозрачује,
Утицаје оно прима
Мањи део рефлектује.*084

 У случају Црног тела
Рефлексија изостаје,
Енергија Окружења
Том систему тад остаје.*085

Бело тело доминантно
Што активан Рад  обавља,
Енергију израчује
Апсорпцију изоставља.*086

Стефан, Болцман, Кирхов и Вин
Законима здравог ума,
Овај процес дефинишу
Релације контролишу.

Вибрација доминира
У опису стања Рада,
Али само мудра глава
Процес може да савлада*087

Ако пажњу усмеримо
На јабуку која пада,
Њутн то је објаснио
Гравитацијом што влада.

Тад закључак јасно следи
Рад – ни процес то је исто,
Што Планета на јабуку
Испољава непобитно.

Али има случај други
Водоник што показује,
Атмосферу кад напушта
На супротно указује.*088

О чему се овде ради
Изостају убеђења,
А константа Сила дејства
Окружења се не мења.

Архимеда призивају
Да објасни ову драму,
Са густином волумена
Да осветли нама таму.

Ал ' одговор делимично
Радозналост умирује,
Недостаје Вибрација
У Космосу што царује.

Недостаје Етар моћни
Што Космичке пуни зденце,
Галаксије што увија
У спиралне моћне венце.

Одговор се сад прикрада
ал' полако и безшумно,
Вибрацију он истиче
да објасни стање чудно.*089

Ево сада новог Знања
Вибрацију повезује,
Са густином волумена
Нови закон одређује.

Количину Енергије
Свакој Маси дефинише,
Што односе Окружења
И Система регулише.

Тако сада сва три стања
Сиво, Црно, Бело тело,
Способна су да изврше
Понаособ друго дело.*090

Сад је бистром уму јасно
Јабука је Сиво тело,
А Водоник ил' Хелијум
Облаче одело Бело.*091

Што се Црног тела тиче
То је случај необичан,
Неутрално стање штити
Даје примјер врло битан.

Количину Енергије
Умерену поседује,
С Окружењем што односе
Врло мудро уређује.

У овоме разматрању
Ова својства Азот пружа,
И граничну вредност даје
Што је прича мало дужа.*092

Вратимо се сад почетку
Описаних врста Рада,
Повежимо те појаве
Са закључком овим сада.

Количину Енергије 
Неки Систем што садржи,
Различити Рад – ни процес
Може увек да подржи.

Али ту су баријере
Структура што Масе даје,
И односа Енергије
У тој Маси колика је.*093

Одређени „праг“ постоји
Вибрација условљава,
После ког' се иста Маса
Врло брзо раслојава.

На саставне молекуле
ил' атоме посебично,
резонанаца одређује
сваки степен необично.

То је Тесла доказао
Визијама свога Ума,
Када мали осцилатор
Челичну структуру дрма.

Ову тајну Храмоније 
Која Космос одржава,
Мало Душа препознаје
Грубу Силу упражњава.=94

То скривено стање реда
У Космосу што се збива,
Резонантни „вир“ Етарски
Изабраним разоткрива.

Он отвара тајне везе
Хиперпростор што садржи,
И помаже при Сазнању
Да нам успех буде бржи.*095

Али чему Успех  служи
Питања су вишеслојна,
Одговори на питања
Резултате нуде бројна.

И при крају овог дела
Напомена нова следи,
Ефикасност што истиче
кол' ко Рад – ни процес вреди.

Очигледно је да Знање
Треба Процес да премости,
Енергију да уштеди
И Оруђе да упрости.*096

У лимесу тог напора
Могућа су разна дела,
Али треба много Труда
У томе је тајна цела.

*074  После напред описаног процеса настајања, трајања и одумирања одређене Реалности, корисно је мало пажње посветити Радном Процесу, без кога ови процеси нису могући.У суштини ради се о преносу Енергије са вишег на нижи Потенцијал и Процесу који вечно траје.

*075  Постоје различите форме Рада. У области Чврстих тела, то су Механички процеси... ...у области Течних стања, то су Хидраулички процеси...

*076   ...у обласи Гасовитих структура, то су Пнеуматски процеси...

*077... у области Електро – Магнетизма то су разни облици Етарских сила...

*078  ... у области Љуских комуникација, то су разни облици Мисаоних форми у узајамном  међудејству. А када се обраћамо Вишим Димензијама, то су још финије Духовне вибрације.

*079  У свим описаним врстама Радних Процеса, може се уочити заједнички именитељ, који се очитава у дејству специфичног Притиска, на одређени Волумен. Али постоји и финија дефиниција ових појава, која се може описати Теоријом Зрачења, између одређеног Система и његовог Окружења, која ће у наставку бити разјашњена.  При чему Зрачење треба разумети као предавање Енергије од Вишег према Нижем Потенцијалу или Набоју.

*080  Када је зрачене Окружења веће од зрачења Система који се посматра, онда се тај систем назива Сиво тело, ако део те Енергије прихвати и упије у себе, а део Енергије одбије од себе назад у Окружење. У овом случају Сиво тело врши делимично пасиван Рад у односу на Окружење.

*081  Када је зрачене Окружења веће од зрачења Система који се посматра, онда се тај систем назива Црно тело, ако сву Енергије прихвати и упије у себе. У овом случају Црно тело врши потпуно пасиван Рад у односу на Окружење.

*082  Када је зрачене Окружења мање од зрачења Система који се посматра, онда се тај систем назива Бело тело, ако Енергију израчује у Окружење. У овом случају Бело тело врши активан Рад у односу на Окружење.

*083  Тако можемо констатовати да у нашем Окружењу постоји три категорије Система, који описују различита стања Радних Процеса, која опажамо у Окружењу.

*084  При томе се може уочити да је најбројнија присутност Сивих тела у Окружењу, односно оних Система, који трпе утицај Окружења или врше делимично пасиван Рад.

*085  Мања је учесталост појаве Црних тала, која трпе потпуни утицај Окружења или врше потпуно пасиван Рад.

*086  А још мања учесталост Белих тела , која врши активан Рад у односу на Окружење.

*087  Оно што је битно у описаним Појавама, али није на први поглед уочљиво је Вибрација, која нужно условљава све описане Процесе. Али то само мали број Посмстрача може да уочи !

*088   У класичном примеру Јабуке која пада на Земљу, удара Њутна у главу и он постулира Закон о Гравитационом међудејству различитих Маса, изостаје закључак да се ради о Сивом телу.- које трпи активан Рад од стране Енергетског поља Планете или још лепше речено Етарски Притисак Окружења.

*089  Ту се призива и Архимед у помоћ, да разликом густина Масе објасни ову Појаву, али у објашњавању Појаве и даље недостаје Етар и Вибрација.

*090  Повезивањем ова два појма – Етра и Вибрације са Масом у Окружењу, која је предмет Опажања, лако се може доћи до тачне дефиниције Вибрационог стања сваког Система у односу на његову Атомску и Молекуларну структуру у зависности од количине Енергије, коју тај посматрани Систем поседује.

*091  У наведеном примеру са Јабуком, јасно је да се ради о Сивом телу, што није случај са Водиником или Хелијумом, који си Бела тела...

*092  ...или са Азотом који се понаша као Црно тело.

*093  Из овога даље следи да сваки посматрани Систем може да изврши одређену количину Рада, али ту постоје ограничења, које намеће сама Атомска и Молекуларна структура посматраног Система.

*094   Наиме, уколико повећавамо количину Енергије у посматраном Систему, повећава се  и степен Вибрације кристалне решетке, која подржава тај Систем. Постоји „праг толеранције“ који не може да се пређе, јер долази до распада кристалне решетке посматраног Система. Ово је у пракси доказао наш великан Космичке Мисли, Никола Тесла у експерименту са малим осцилатором и великом челичнпм структуром, коју је довео до „прага толеранције“.

*095  Заправо, овде се ради о скривеној Тајни Хармоније, која отвара Резонантни Етарски „прозор“ у Информационо Космичко поље у Хиперпростору, у коме се налазе сви одговори на наша Питања и још много више од тога...

*096  Очигледно следи закључак да Знање може у Радном Процесу да уштеди количину потребне Енергије и да упрости Оруђа за Рад, али потребан је огроман Напор да се то и оствари!  

UFO's Energy System by John Hutchinson


0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP