Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

Живот

Четврто излагање:Ж И В О Т4.1. Захваљујући гравитационој појави која је објашњена у претходном излагању, на планети се појавио живот  какав знамо. Уобичајена дефиниција за феномен живота односи се на способност материје да се репродукује сазадржавањем одређених особина. Очигледно живот у овој дефиницији постулиран је као особина садржаја, који репрезентује само жива материја. Међутим, ако се подсетимо на претходне ставове о Реалности коју сачињавају локација, садржај и збивање; чини се много прихватљивијом идеја о животу као радном процесу који представља трансформацију комплексног садржаја — односно измену структуре система Реалности. Како је рад у ствари феномен размене енергије, онда су примарни биланси енергетских процеса, а особине материје су секундарна појава или последица ових процеса.

4.2. На бази оваквог објашњења следи да је Васиона у ствари живо биће у процесу сталне трансформације, кроз измену агрегатних стања простора. Одговарајуће карактеристике или појавни облици Реалности, који настају и трају — трансформишу се у друге непредвидиве облике. У оваквом спектру бесконачних мутација, свака животна форма је коначна у своме трајању и ограничена у својој сложености; а свака идеја је могућа при одређеним условима.

 4.3. Сазнање којим располажемо, и осећај који нас води ка релативној истини указују нам на сложеност животних процеса. Међутим, низ животних појава могуће је класификовати у одређен број група и категорија са одређеним особинама. Задржаћемо се на претпоставци да постоје три групе животних структура у нашем Универзуму, које су у хијерархијском односу.- Најразвијенију групу чине енергетске структуре организоване у ентитете са недокучивим особинама испособностима, који су изван предмета овог излагања.- Средњу групу чине енергетско — материјалне структуре или надљудска бића, у коју бисмо могли да сместимо хипотетичке, знатно старије и развијеније цивилизације од нас; или појединце са наше планете, који су цео свој животни циклус посветили самообликовању, развијајући надрационалну интуицију и вољу. О овој групи у даљем излагању биће укратко речи у одељку 4.9, 4.10. и 4.11.- Најмање развијену групу чине материјално—енергетске структуре, које се могу класификовати у четири категорије на основу четири особине, које их кваиификују и квантификују.

4.4. Прва особина треће групе живих бића је просторни идентитет који представља геометријску Љуску или материјално тело од елемената супстанце Планете. Ова особина условљава облик и представља оруђе у материјалном свету.

- Друга особина треће групе је енергетска матрица од супстанце енергетског (етеричког) поља планете. Ова особина даје јединки снагу и способност акције у физичком окружењу, и утиче преко ендокриног система бића на његове физичке могућности.

 - Трећу особину треће групе представља астрална матрица од супстанце Сунчевог поља и утицаја других планета.Ова особина даје јединки способност осећања, и преко вегетативног система бића утиче на његове жеље.

 - Четврта особина јединке је поседовање ориенталне матрице од супстанце Галактичких утицаја. Ова особина даје јединки способност сазнања, и преко нервног система бића утиче на његов карактер и вољу. Ова особина је уствари личност.  На бази напред изнетих животних особина, сложених по значају, могуће је нешто конкретније рећи о животним категоријама треће групе.

4.5. На најнижем хоризонту локалне организације живота у трећој групи налазе се
минерали. Они поседују само материјално тело од елемената супстанце Земље, и способност да репродукују своју форму у складу са геометријом кристалне решетке Дорнрице којој припадају. Ово им даје идентитет врсте без индивидуалних особина. Корисно је напоменути да се појам кристалне решетке користи за идентификацију просторне структуре материје, која проистиче из енергетских међудејстава материјалних честица од којих је минерал сачињен.

4.6. На другом хоризонту животних појава налазе се биљке. Оне поред физичког тела поседују биоплазму или енергетску матрицу, која им даје способност акције у односу на окружење и реакције на различите импулсе из спољнег света. Ове способности манифестују се покретањем органа (лишћа, грана и корења) и процесом фотосинтезе, затим реаговањем на дејство гравитације, топлоте, музике и других енергетских импулса. Ове акције одвијају се на бази хидрауличких принципа које иницира течност у ендокрином систему ових бића и манифестују се као  могућности.

 4.7. На трећем хоризонту животних појава налазе се животиње. Оне поред физичког тела и енергетске матрице поседују астроплазму или астралну матрицу, која им даје способност осећања пријатности или непријатности; симпатије или антипатије; љубави или мржње. Астрална матрица заједно са енергетском матрицом инкорпорирана је у физичком телу са којим чини целину бића. Способност осећања развија у јединкама трећег хоризонта душевне особине, које се преко вегетативног система бића манифестују као жеље.

 4.8. На четвртом хоризонту животних појава налазе се људи. Они поред физичког тела, енергетске и астралне матрице, поседују космоплазму или менталну матрицу, која им даје способност сазнања и свесног расуђивања. Ове способности развијају у бићима са четвртог хоризонта духовне особине које се преко нервног система манифестујукао интелект, карактер и воља. Људска бића на нашој планети, представљају највиши облик организоване материје и чине прелаз од материјално-енергетских ка вишим енергетско-материјалним бићима из друге групе — односно петог хоризонта.

4.9. На петом хоризонту животних појава налазе се астрална бића.
Ова бића су у свом развојном процесу изгубила чврсте материјалне љуске, тако да поседују само астралну матрицу као носиоца просторног идентитета са астралним и менталним садржајем. Како не поседују материјалног извршиоца, ова бића интерреагују са бићима четвртог хоризонта искључиво кроз енергетске манифестације, јављајући се као носиоци парапсихолошких феномена, или као појаве „духова" разних типова.

4.10. На шестом хоризонту животних појава налазе се ментална бића.
Ова бића су у даљем развојном процесу одбацила физичко тело, енергетску и астралну матрицу. Она поседују само менталну матрицу као носиоца просторне идентификације са менталним садржајем. Ова бића на знатно развијенијем ступњу од људи не интерреагују са четвртим хоризонтом, где их заступају астралне јединке. Њихов утицај на пети хоризонт највероватније се одвија на суптилним енергетским нивоима осећања и мисли.

4.11. На седмом хоризонту друге групе животне организације, налазе се
каузална (условна) бића, која су усвоме дугом развоју од минерала одбацила све елементе вулгарне материје и простих енергетских облика. Ова бића сачињена су од космоплазме у којој се налазе интегрисани „стални атоми" и „ментална заједница", који остају укаузалној структури као рудименти ембриона после дезинтеграције физичког тела, енергетске, астралне и менталнематрице. Ова бића комуницирају са вишим животним облицима прве групе, а преко менталних и астралних бића и са најразвијенијим представницима треће групе. Из изнете материје очигледно је да категорије животних појава чине систем особина сложених по вредности свога садржаја (види прилог 4).

4.12. Враћајући се поново на ставове изнете у 4.1. и 4.2. дужни смо у неколико речи објаснити појам смрти са становишта логичког механизма треће групе животних облика. Овај појам који је у нашој свести супротан појму рођења, са становишта закона о одржању енергије у ствари је идентичан догађај. Гледано шире у животном бићу васионе обе појаве су у ствари само део процеса сталне трансформације структуре система реалности.  У процесу рађања — настаје у окружењу треће групе материјално биће са одговарајућим енергетским матрицама. У процесу смрти — настају из окружења треће групе енергетске матрице, док се материјално тело дезинтегрише у материјалне структуре нижег реда. Остаје отворено питање одакле долазе и где одлазе енергетске матрице - односно квантум свести, који поседује свако живо биће? Делимичан одговор који се односи на  дезинтеграцију свести у енергетско окружење води нас ближе идеји о смрти као прелазу из наше Реалности у неку другу просторно-енергетску димензију Васионе.


Прочитај више...

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP