Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

Човек

Пето излагање: Ч О В Е К


5.1. Ако размишљате о структури сопственог бића — врло брзо ћете одустати од идеје да сте гомила меса, костију и коже - јер осећате у себи одређени садржај, који се манифестује кроз акцију, осећања и мисли. На бази напред реченог човек као биће са четвртог хоризонта (треће животне групе) у оквиру свога физичког тела садржи инкорпориране три материјално-енергетске матрице, које функционишу као посебни елементи усаглашеног система  унутар љуске која им обезбеђује просторни идентитет у материјалном свету. У зависности од степена усаглашености ових система, може се говорити о различитим физичким, етичким или интелектуалним вредностима сваке јединке. Према томе човек је комплементарно материјално-енергетско биће на високом степену материјалне организације; и чини прелаз ка вишим енергетско-материјалним бићима друге групе.

5.2. Материјалну основу човека представља физичко тело које као љуска у себи садржи остале три матрице. Ово тело има своје органе прилагођене одређеним функцијама за вршење радних процеса: јединке према јединки и јединке према окружењу. У том смислу ово тело је оруђе које извршава налоге свога корисника. Како је физичко тело удиректном контакту са материјалним светом, оно је у сталном радном процесу размене енергије са окружењем.У том смислу физичко тело се налази у одређеном осцилаторном стању, које се одликује врло грубим вибрацијама појединих његових органа, које се крећу до граница акустичких осцилација. Функционисање физичког тела у директној је зависности од утицаја енергетске матрице.

5.3. Енергетску основу човека представља енергетска матрица која се као плазматична опна простире око физичког тела, формирајући фину пулзирајућу мрежасту мембрану. Она није видљива голим оком (неувежбаног) посматрача, али се упорним вежбањем или уз коришћење филтера од „дицијанина" може уочити као светлосна аура инфрацрвеног реда око јединке. И ова матрица је у сталном радном процесу према физичком телу и према енергетском пољу плнете, тако да је у специфичном осцилаторном стању, које се по својим вредностима налази у границама енергије средњег инфрацрвеног зрачења. Енергетска матрица има седам органа смештених на површини плазматичне мембране у области корпуса и главе физичког тела и одређен број енергетских центара на корпусу и удовима. Енергетски органи одговарају астралним органима - чакрама, и имају функцију дистрибуције езгоплазме по физичком телу. Један од ових органа смештен у висини јетре (шестолистни) има улогу прихватања животне енергије - пране из енергетског поља и његову дистрибуцију до осталих енергетских органа. Функционисање енергетске матрице у директној је зависности од астралне, а њен утицај на физичко тело одвија се преко ендокриног система. Овај утицај огледа се у капацитету
физичких могућности, које човек поседује.

5.4. Душевну основу човека представља астрална матрица, која је као и енергетска матрица плазматична структура, нешто финија, инкорпорирана унутар енергетске (етеричке) матрице. Она поседује седам астралних органа који су у директном контакту са етеричким органима, а преко њих и са физичким телом. И астрална матрица има своју карактеристичну вибрацију, која се налази нешто изнад вибрације енергетске матрице али испод енергије везе материјалних честица физичког тела. Преко својих органа и вегетативног система физичког тела, астрална матрица утиче на душевне особине и то: четворолистни орган - муландхара, који се налази у корену кичме утиче на нагоне и функције физичког тела; десетолистни орган — манипура, који се налази испод пупка утиче на самосвест; шестолистниорган — вадихистхана, који се налази у близини јетре утиче на интуицију, способности и таленте; дванаестолистни орган-  анахата код срца утиче на расположење; шеснаестолистни орган — висхуддха, који се налази у грлу утиче на начин мишљења; деведесетшестолистни орган — а'јна, који се налази између очију утиче на самосталност — то је центар личности, и деветстотинашездесетолистни орган — брахмарандра, који се налази у темену утиче на непрекидност свести, као веза са трећим хоризонтом (види прилог 5). Из астралне матрице потичу сва осећања и жеље човека, које условљавају рад етеричке матрице, а имају повратну везу са менталном матрицом. Активирање енергетских канала између астралних органа, ослобађа животну силу - кхундалини познату и као велика позитивна сила или спирална ватра.

5.5. Духовну основу човека представља ментална матрица, која је гранична енергетско-материјална структура, знатно финија од астралне матрице у којој је инкорпорирана. Ментална матрица је код већине људи недовољно развијена , међутим, упорним радом или самообликовањем она се може активирати. Тада се њене вибрације могу усагласити са вибрацијама енергетског поља, што за последицу има неслућене могућности реализације мисли у физичком свету. Ова структура је у повратној вези са астралном матрицом и у знатној мери утиче на токове астроплзме и функционисање животне силе кхундалини. Утицај менталне матрице на физичко тело реализује се преко нервног система условљавајући вољу и способности сазнања из којих проистиче карактер и интелект  људског бића.

5.6. На почетку овог дела било је речи о усаглашености ментално - астрално - етеричног система матрица смештених у материјалном телу. Како је очигледно да свака од ових матрица има своју специфичну вибрацију, реализација усаглашавања могућа је једино кроз хармонијски однос ових вибрација; односно кроз довођење ових осцилација у  резонансу.

М <=> А => Е => Ф.

Из овог израза очигледни су међусобни утицаји менталне, астралне, етеричке матрице и физичког тела, које репрезентују појмови:

ХОЋУ <=> ЖЕЛИМ => МОГУ => РАДИМ

Исто тако очигледна је једина повратна веза између астралне и менталне матрице. Пригушењем иии елиминацијом ове повратне везе смер утицаја постаје без „сметњи", а ефикасност људског бића неограничена што се може исказати релацијом

ВОЉА > ЖЕЉА > СНАГА > ОРУЂЕ.

Постизањени оваквог духовно-душевно-енергетског стања, резонантан однос система је постигнут и физичко тело постаје директан извршилац мисли, без успорења процеса и негативних утицаја на материјалну љуску, што јединку води ка личној срећи и неограниченим могућностима.

ф М = И ф А = мф Е = нф Ф

1.10. Свака од наведених матрица налази се у цикличком-осцилаторном процесу, који почиње даном рођења и траје кроз живот бића. У првом делу циклуси делују стимулативно, а у другом делују смирујуће. Како сва три циклуса имају различите периоде (енергетски 23 дана, астрални 28 а ментални 33), долази до сталних смена осам могућих  стања која у знатној мери предодређују афинитете и реакције човека. Ова појава назива се биоритам и представља спрегнуто међу дејство енергетске, астралне и менталне матрице. Већ смо раније истакли да енергетска матрица условљава физичку снагу човека исказану појмом могу: да астрална матрица предодређује емотивна стања човека исказана појмом желим; а ментална матрица делује на креативне способности личности исказане појмом хоћу. Из овакве поставке следи осам могућих стања:

ХОЋУ + ЖЕЛИМ + МОГУ
= горња граница индивидуалних способности

ХОЋУ + НЕ ЖЕЛИМ + МОГУ
= учење и важне одлуке

ХОЋУ + ЖЕЛИМ + НЕ МОГУ
= интелектуални рад и иновације

ХОЋУ + НЕ ЖЕЛИМ + НЕ МОГУ
= анализа и нове идеје

НЕЋУ + ЖЕЛИМ + МОГУ
= провод, забава и рекреација

НЕЋУ + НЕ ЖЕЛИМ + НЕ МОГУ
= доња граница индивидуалних способности

НЕЋУ + НЕ ЖЕЛИМ + МОГУ
= физички и рутински послови

НЕЋУ + ЖЕЛИМ + НЕ МОГУ
= напетост. раздражљивост и сукоби.

На прелазу из позитивног у негативни део циклуса и обратно, налазе се такозвани критични дани, који могу да се дуплирају или триплирају. У време ових дана препоручује се избегавање менталних, емотивних и физичких напрезања, нарочито ако су критични дани за време младине или пуног месеца. Спретним прорачуном предиспозиција и избегавањем акција у неповољним периодима и за време критичних дана, може се израдити месечни оптимални  програм активности за сваког човека. Коришћење оваквог календара има за циљ рационализацију животне енергије,избегавање конфликтних ситуација и подизање нивоа ефикасности.


Прочитај више...

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP