Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

УТИЦАЈ МИСЛИ НА ЗДРАВЉЕ И СУДБИНУ ЧОВЕКА

УТИЦАЈ МИСЛИ НА ЗДРАВЉЕ И СУДБИНУ ЧОВЕКА

ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ ДОБРИХ НАМЕРА, ИСТИНЕ И ЗДРАВОГ РАЗУМА,

ЖИВИМО У ВРЕМЕНУ ИЗОПАЧЕНИХ ВРЕДНОСТИ, ЛАЖНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ОТИМАЧИНЕ ТУЂЕ ИМОВИНЕ НА ЦЕЛОЈ ПЛАНЕТИ, А  НА ЛОКАЛНОМ ПЛАНУ, У КЛИМИ ОПШТЕ КОНФУЗИЈЕ И ЕУРО-ФОРИЈЕ, ПРЕДИЗБОРНИХ КАМПАЊА, ЛАЖНИХ ОБЕЋАЊА И РАЗНИХ ОПСЕНАРСКИХ ПРЕДСТАВА - ГДЕ СЕ 20ТАК ИСТИХ ЛИКОВА ПРЕСТРОЈАВА ПО КО ЗНА КОЈИ ПУТ, У РАЗНЕ ИЗБОРНЕ ТИМОВЕ ЗА ОБМАНУ "ОСТАТКА ПОПУЛАЦИЈЕ" У НАШОЈ МАЛОЈ МЕНТАЛНОЈ КОЛОНИЈИ. У ПРИЛОГ ОВОЈ КОНСТАТАЦИЈИ ПРЕЗЕНТИРАН ЈЕ ЈЕДАН ИНТЕРЕСАНТАН И АКТУЕЛАН ТЕКСТ ИЗ 2010 ГОДИНЕ, О СРЕЋИ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА, СА ПРЕДЛОГОМ ДА САМИ ПРОЦЕНИТЕ КОЛИКО ЋЕ БИТИ ВАМА КОРИСТАН У ПРЕПОЗНАВАЊУ ЗАБЛУДА ОД РЕАЛНОГ СТАЊА У ОКРУЖЕЊУ. !

http://skrivenosaznanje.blogspot.com

САМА ПРИРОДА САПИЈЕНСА НАГОНИ СВЕ НАС ДА ШТО ПРЕ И ШТО ЈЕДНОСТАВНИЈЕ  ДОЂЕМО ДО ЦИЉА, АЛИ ОВАЈ ПРИСТУП ОБАВЕЗНО ИМА ЗА ПОСЛЕДИЦУ ПОВРШНО УОЧАВАЊЕ И РАЗУМЕВАЊЕ ПОЈАВА И ПРОЦЕСА У ОКРУЖЕЊУ, ТАКО ДА ОСТАЈЕМО ЛАКА МЕТА ЗА МАНИПУЛАЦИЈУ, ОНИХ КОЈИМА ЈЕ ТО ПОСАО И КРАЈЊИ ЦИЉ. ! ЗАТО ЋЕ ПОРЕД ВЕЋ ИЗЛОЖЕНЕ ТЕМЕ, О СРЕЋИ СВАКОГ ПОЈЕДИНЦА, И ТЕМЕ О СТВАРНОЈ АНАТОМИЈИ ЧОВЕКА, , БИТИ ИЗЛОЖЕНЕ ЈОШ ЈЕДНА, КОЈА ЋЕ СЕ ОДНОСИТИ НА  „УТИЦАЈ МИСЛИ НА ЗДРАВЉЕ И СУДБИНУ ЧОВЕКА“, ТАКО ДА СВЕ ТРИ ТЕМЕ, ЧИНЕ ТЕМАТСКУ ЦЕЛИНУ ЗА БОЉЕ РАЗУМЕВАЊЕ ЗБИВАЊА У ФИЗИЧКОМ ОКРУЖЕЊУ.

ПРВИ ПУТ СУ ОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЗЛОЖЕНЕ 1981 ГОДИНЕ У МАЛОЈ КЊИЖИЦИ „ЗАБОРАВЉЕНО ЗНАЊЕ ПРЕДАКА“ КАО КОСМОЛОШКО – ФИЛОЗОФСКИ ЕСЕЈ - У ИЗДАЊУ „ЗАПИСА“ ИЗ БЕОГРАДА – САДА СЕ НАЛАЗИ И НА ИНТЕРНЕТ САЈТОВИМА, А ДРУГИ ПУТ У СТИХОВАНОЈ ФОРМИ 2003 ГОДИНЕ У ИЗДАЊУ ИПА „МИРОСЛАВ“ ИЗ БЕОГРАДА, ПОД НАЗИВОМ „ СКРИВЕНО САЗНАЊЕ“. ТРЕЋА ВЕРЗИЈА ИСТОГ ЕСЕЈА СА ПРОШИРЕНИМ  ПОПУЛАРНО ИЗЛОЖЕНИМ КОМЕНТАРИМА  НАЛАЗИ СЕ НА ИСТОИМЕНОМ САЈТУ АУТОРА. ИЗ ОВЕ ВЕРЗИЈЕ ВАМ ПРЕЗЕНТИРАМО ОБРНУТИМ РЕДОМ ОВУ ТЕМУ. .ПРЕУЗИМАЊЕ ЈЕ СЛОБОДНО И ПОЖЕЉНО СА НАВОЂЕЊЕМ АДРЕСЕ САЈТА.

УМ – УДРУЖЕНА МИСАО – УЧИМО ДА МИСЛИМО !
ДР ИНГ БОЖИДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ


*150   У претходним расматрањима дошли смо до Сазнања да су Ментална Бића, најсавршеније животне творевине, које се налазе на прелазу између Енергетско – Материјалхих и Енергетских Бића. У радном Процесу који се назива Мишљење, Човек . Сапијенс, производи Мисли, као последицу свог Опажања и потребу да оствари Информациони контакт са Окружењем. Тако долазимо до Мисаоних Ентитета.

*151  Ови Ентитети коегзистирају у истој Реалности са Материјалним и Етеричким Бићима, имају своје специфичне карактеристике и набоје и на специфичан начин имају повратни утаицај на разне Субјекте у Окружењу. Њих карактерише специфично Вибрационо стање и Интезитет,  у зависности од Садржаја који носи у себи.

*152  Преко Звучних Вибрација до наших ушију стиже Тон, који се у биолошком органу за мишљење - Мозгу, трансформише у специфичан Фотонски импулс, различит за сваки Појам. Конверзијом Акустичне Вибрације у субквантни Фотонски Образац, настају Хроматофонски облици, који у нашем органу за мишљење, стварају визуелне представе о Појму на који се односе. 

*153   У нашем органу за мишљење, долази и до синхронизације са Визуелним информацијама, као и са Информацијама које примамо и другим органима, тако да настају праве Фотонске Олује, које се путем Резонантног усклађивања обликују у сложене Мисаоне Кодове. Ови кодови налазе се у обласи Терахерца и лако напуштају Мозак - место свога настанка, у облику Мисаоних Ентитета. То се дешава у Теменој Чакри која се зове Брамарандра. Како су Мисаони Кодови уствари Фотони у различитим Вибрационим стањима, то се они визуелно манифестују у различитим бојама, од тамно црвене до ултраљубичасте.

*154   Даљом анализом може се закључити да Фотонски Кодови могу да се сложе грубо у четири основне колоритне групе, или у дванаест колоритних под - група са финијим нијансирањем Мисленог садржаја на који се односе. Од Ружног и Злог до Лепог и Племенитог.  

*155  Тако се у Црвеном делу спектра налазе Бизарни Мисаони Кодови, који се односе на Појаве као што су убиство, крв, вукови, вампири итсл.

*156  У суседном Жутом делу спектра налазе се Мисаони кодови који се односе на Животне садржаје, ко што су Сунце, жито, мед, љубљав, плод, рађање итсл.

*157  У суседном Зеленом делу спектра, опет наилазимо на Мисаони кодови који се односе на Непријатне садржаје као што су магија, болест, леш, смрад, гној итсл.

*158  У највишем, љубичастом делу спектра, наилазимо на Мисаони кодови који се односе на племенитост, доброту, мудрост, правду итсл.

*159   Звучи веома чудно, али на Србском језику записани Мисаони Кодови словима Азбукве, када се дешифрују применом Хроматофонске конверзије, дају напред описане категорије, како је то детаљно описао Спасоје Влајић у својој књизи „Светлосна Формула“.

*160  Из овога даље следи да треба са дужном пажњом бирати Мислене обрасце који се односе на Жуто – Плаво – Љубичасте Хроматофонске Појмове, јер њихова Вибрациона стања имају одговарајуће дејство у Менталној свери Хиперпросторног Информационог Поља. А то следи инструкцију Оца Тадеја која гласи – „Какве су нам Мисли, такав нам је и Живот.“

*161  Другим речима може се рећи , како од Вибрационог стања Мисоних Образаца, којима се Мозак бави у Физичкој Реалности, зависи какав ће одзив , или какву ће повратну Информацију, добити исти Субјекат, из Информационог Поља Хиперпростора. На тај начин ми Људи – Сапијенси, сами себи одређујемо место у Космичкој Хијерерхији. За време овога Животног циклуса и у следећем.

*162  Ментална слика Света , коју сами обликујемо, преко наших Мисли, Речи и Дела, остаје записана у Информационом Пољу или Записима Акаше, јер надлежна и надређена Астрална Бића, са пуном пажњом прате све Активности, које савака Душа по на особ испољава, и на основу тога се формира досије и програм за сваку Душу, која је само мала, бесмртана, честица Космичког Разума.

*163  Ето тако Хиперпростор емитује у различите Реалности своје садржаје, и прихвата повратне Информације, у сталном процесу Трансформације.. Ово се односи и на категорију Свесних Бића, или Душа, које се налазе на различитим нивоима развијености. Постоји још један народна изрека која се може сада исказати  „Каква сетава – таква и жетва“, а односи се на последице које пристичу из сваког делања.

ДОДАТАК

1.    Мисли ( Ментални Поље) делују на Осећања ( Астрално Поље ) делују на Жљезде ( Ететичко Поље ) делују на Органе ( Физичко Тело ) Човека. Сваку Мисао прати одговарајуће Осећање, које прати лучење одговарајућег Хормона, које прати дис – функција одговарајућег органа у Телу. Треба знати Менталне Кодове или Мисаоне Обрасце и њихов утицај на Осећања.


2.    Када се успостави Хармонија Мисли ( Духовна Смиреност ) тада Прана ( Космичка Креативна Енергија ), која се генерише у корену Кичме, и добија нов назив Кундалини ( Животна Енергија ) неометано протиче кроз систем од седам Шахрама или Чакри, до темена Главе и правилно напаја сложени Ментално – Етеричко -  Физиолошки систем Човека. Последица је правилан рад Органа и Здравље.


3.    Ако се нека од седам Чакри „зачепи“ због погрешног Мисаоног Обрасца, онда у тој Чакри или испод ње долази до поремећаја и страда одговарјући Орган, преко фунције надлежне Жљезде, која је повезана са тим Менталним Кодом.


4.    Прва Чакра – Муландара, смештена у корену Кичме, седиште је друге мутације Пране у Кундалини Енергију и  утиче на све облике креативности ( Стваралаштва ) и Базалне Мотиве  одржања Човека и Људске Врсте – Дисање, Жеђ, Глад и Репродукција. Из ове Чакре Кундалини Енергија, напаја рад преосталих шест виших, Астралних Органа. Директно утиче на рад семених и јајних ћелија и полних органа. Мисаони Кодови СТРАХА, неизвесности,  застарелих Мисли     ( везаних за прошлост ) и нереализована креативност, доводе до дисфункције ове Чакре, што се манифестује стерилитетом, импотенцијом, фригидношћу, и општим одсуством смисла за стваралаштво. Овакво стање даље изазива болести тестиса, јајника, ануса и полних органа.


5.    Друга Чакра – Манипура, смештена је испод Пупка. Назива се још и Сакрална Чакра и седиште је Пране, ( Космичке Креативне Енергије ) која кроз ову Чакру напаја Организам. Мањим делом утиче на функцију полних органа, а већим делом на контролу протока Воде ( Течног Кристала који меморише ) у Организму. Дејство ове Чекре, преко Емоција одражава се на сексуалност, а већим делом на рад бубрега, бешике, танког и дебелог црева, материце и крсног дела кичме. Мисаони Обрасци везани за дисфункцију чулности и емоција, СТРАХ, ЗАВИСТ И ПОХЛЕПА, доводе до болести рака грлића материце, колитиса, запаљења црева, тумора и рака бешике , ( узрок је и пушење )  , обољења простате...итд


6.    Трећа Чакра – Свадистана , смештена је изнад Пупка у области Абдомена. Утиче на функцију органа за верење хране и чишћење Организма : желудац, панкреас, јетра, жучна кеса, слезина, надбубрежне жљезде и крсни пршљенови. Мисаони Кодови личне моћи ( контрола свога и туђих живота ) која се манифестује тежњом за доминацијом, увредама, агресијом, бесом и ЗЛОУПОТРЕБОМ других Људи, доводи до обољења као сто су чир на желуцу или на дванаестопалачном цреву, дегенереција надбубрежних жљезда, хронични замор, исцрпљеност и дијабетес.


7.    Четврта Чакра – Анахата или Курминаду, смештена је у области Грудне кости, Утиче на Органе за дисање ( Бронхије и бронхиоле у плућима ) крвоток ( срце, артерије, вене и капиларе ) и жљезду Тимус – центар Имунитета.  Ово је основни Орган Нижег Астрала, који контролише Љубав и Хармонију у свим облицима односа Човека према себи, другим Људима и Природи. Дисфунквцијом Мисаоних Образаца опште Љубави , јавља се МРЖЊА, СЕБИЧНОСТ, ЗАВИСТ  али и жалост, туга и осећај кривице. Последица ових Мисли и Осећања, директно утиче на жљезду Тимус, а преко ње и на цео Имунолошки Систем Организма. Болести које се јављају су: бронхитис, астма, срчана обољења, инсулти, лупус, реуматоидни артритис, миаастенија гравис, мултиплекс склероза, хашимотов тиреидеус, спонтани побачаји а у задње време и АИДС.


8.    Пета Чакра – Вишуда, смештена је у области Грла. Као Чакра Нижег Ментала утиче на органе уста, гласне жице, вратне пршљенове, општу активност скелета, паратиреоидну жљезду ( метаболизам калцијума ) и функцију Слуховитости ( Дар Јасночувења ) из Астрала, креативност говора, дар певања, и Снагу Воље ( Моћ активног планског Дејства ). Дисфункцијом Мисаоних Образаца креативног говора, одсуством искрености, ЛАГАЊЕМ, ВРЕЂАЊЕМ, ОГОВАРАЊЕМ, јављају се болести : ларингитис, тироидитис, тумор паратироидне жљезде, рак гркљана итд.


9.    Шеста Чакра – Ажна, смештена је у области Чела, као Треће Око или пројекција Епифизе. Као центар Вишег Ментала, утиче на функције Интуиције и Јасновиђења  ( Могућност Прогнозирања Догађаја ). У Физичком телу она контролише очи, нос, уши, Епифизу, Хипофизу и кичмену мождину. Дисфункцијом Мисаоних Онразаца, Духовног Развоја, јављају се болести очију ( катаракта ), синуса, губитак слуха, поремећај рада целог Ендокриног Система, ментална ограниченост, тупост и бизарно схватање Живота.


10. Седма Чакра – Брамарандра, смештена је у Темену главе. Ова Чакра као центар Духовности, утиче на процесе свесног Мишљења са активне обе Мождане хемисфере, а преко Подсвести је повезана са Вишим Димензијама  Космичког Информационог Поља, које се налази у Хиперпрпстору. Код већине Људи, ова Чакра је слабо развијена, због дисипације Кундалини Енергије у нижим Астралним Центрима – углавном у прве три ! У Физичком телу, ова Чакра утиче на рад ЦНС комплекс Мозга, функције општег Нервног система у Организму и функцију Епифизе, која је диригент рада целог Ендокриног система. Правилан рад ове Чакре, балансира рад обе хемисфере Мозга, што се манифестује Хермонијом Духа, Осећања и Понашања. Дисфункција рада ове Чакре, доводи до менталне упросечености, дегенеративнх схватања и менталних болести, почев од психоза до тоталног лудила.


11. Из напред изнетог јасно следи да су Ментални Обрасци или Ментални Кодови, битан фактор који даље утиче на функцију Ендокриног система, а овај на Физиолошке функције Органа. Тако је стара изрека У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ЈА И ДУХ потврђена на један други начин, али са инверзним дејством. ЗДРАВ ДУХ ПОСЕДУЈЕ ЗДРАВО ТЕЛО. Зато изрек Оца Тадеја : „ КАКВЕ СУ НАМ МИСЛИ – ТАКАВ НАМ ЈЕ И ЖИВОТ“. има пун смисао и значај за све нас. И може се лако проверити у Животу!

Стихована верзија текста на линковима :0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP