Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

ИНВАЗИЈА МЛАДИХ И ЗЛИХ ДУША


ИНВАЗИЈА МЛАДИХ И ЗЛИХ ДУША


ИЗЛАГАЊЕ ЗА ГРУПУ  ДУША НА СРЕДЊЕМ СТЕПЕНУ РАЗВОЈАДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ ИСТИНЕ И ЗДРАВОГ РАЗУМА,


СВЕДОЦИ СМО НЕВЕРОВАТНИХ ПОЈАВА И АКТИВНОСТИ НА НАШОЈ ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ, И У НАШЕМ УЖЕМ ОКРУЖЕЊУ, КОЈА НЕ МОГУ ДА СЕ ОБЈАСНЕ ЛОГИКОМ ЗДРАВОГ РАЗУМА РАСЕ САПИЈЕНСА, СА СТАНОВИШТА ОДРЖАЊА И НАПРЕТКА ОВЕ ВРСТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИХ БИЋА. О ОВИМ ПОЈАВАМА ПИСАЛИ СУ МНОГИ ДОБРОНАМЕРНИЦИ, ИЗРАЖАВАЈУЋИ СВОЈУ ЗАБРИНУТОСТ ЗА БУДУЋНОСТ ДОЛАЗЕЋИХ ГЕНЕРАЦИЈА САПИЈЕНСА И ТРАЖЕЋИ УЗРОКЕ ОВИХ ПОЈАВА И НАЧИНЕ КАКО ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ТРАГЕДИЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ, САПИЈЕНСА НА ОВОЈ ПЛАНЕТИ, КОЈА СЕ ПОНАВЉА ВЕЋ НЕКОЛИКО ПУТА ! НЕШТО СЛИЧНО МОЖЕ СЕ ПРОЧИТАТИ У КРАТКОМ ЕСЕЈУ „ПУТ У ДИВЉАШТВО 3“ ИЗ 2010 ГОДИНЕ, КОЈИ МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ПРЕКО  ЛИНКА

У МЕЂУВРЕМЕНУ, СИТУАЦИЈА НА ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ  ЗНАТНО СЕ ПОГОРШАЛА ДОДАТНИМ АКТИВНОСТИМА МЛАДИХ, НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ДУША У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ „ДЕПОПУЛАЦИЈЕ“ ПЛАНЕТЕ, КОЈИ ЈЕ ЈЕДНА МАЛА ГРУПА МЕНТАЛНО ОБОЛЕЛИХ ИЛИ РЕПРОГРАМИРАНИХ САПИЈЕНСА, РАЗРАДИЛА И УСВОЈИЛА КАО НЕПРИКОСНОВЕНУ НУЖНОСТ ЗА ДАЉИ ОПСТАНАК ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ НА ОВОЈ ПЛАНЕТИ! УСТВАРИ РАДИ СЕ О ГЛОБАЛНОЈ ОБМАНИ, КОЈУ ОВА ГРУПА РЕАЛИЗУЈЕ ПРЕКО ЛОКАЛНИХ "ПОДИЗВОЂАЧА", ЗАВЕДЕНИХ ЛАЖНИМ ОБЕЋАЊИМА ИЛИ ЗОМБИРАНИХ РАЗНИМ ТЕХНИКАМА МЕНТАЛНЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ !


У ПРАКСИ ЈЕ КОНКРЕТНА ПРИМЕНА ХААРП ТЕХНОЛОГИЈЕ СА УТИЦАЈИМА НА КЛИМАТСКЕ , ГЕОМОРФОЛОШКЕ ПОЈАВЕ И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИКА,  СИСТЕМСТСКА ЗАПРАШИВАЊА ИЗ ВАЗДУХА МНОГИХ ДРЖАВА И ЦЕЛИХ КОНТИНЕНАТА, КОКТЕЛИМА АЕРОСОЛА НЕПОЗНАТОГ САДРЖАЈА И БЕЗ САГЛАСНОСТИ НАРОДА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ЕКСПЕРИМЕНАТА, ПОЛИТИЧКО – ЕКОНОМСКА ПРИСИЛА ЗАВИСНИХ И МАЛИХ ДРЖАВА ДА КОРИСТЕ ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНО СЕМЕ И ХРАНУ, КАО И МНОГЕ ДРУГЕ СМИЦАЛИЦЕ И ЛАЖИ КОЈЕ СЕ НАМЕЋУ САПИЈЕНСИМА ПРЕКО МАС МЕДИЈА ИЛИ НА РАЗНЕ НАЧИНЕ. 


ИЗА СВЕГА ТОГА ОСЛИКАВА СЕ СЕБИЧНА И ГРАМЗИВА ЖЕЉА ИСТИХ КРЕАТОРА, ДА ОВЛАДАЈУ МЕНТАЛНОМ МАТРИЦОМ САПИЈЕНСА, РЕСУРСИМА ПЛАНЕТЕ, ПРОИЗВОДЊОМ ХРАНЕ, РЕЗЕРВАМА ПИТКЕ ВОДЕ  И ПОРОБЕ ЦЕЛУ ПОПУЛАЦИЈУ САПИЈЕНСА КРОЗ МОДЕЛ „ НОВОГ СВЕТСКОГ ПОРЕТКА“. ОСТАЈЕ ОТВОРЕНО ПИТАЊЕ : ДАЛИ СВЕТСКИ  МЕГАБАНКАРИ ТО РАДЕ САМИ ИЛИ СУ САМО ИЗВРШНИ АПАРАТ НЕКОГ СКРИВЕНОГ „ПОСЛОДАВЦА“, КОЈИ ПОКУШАВА ДА РЕАЛИЗУЈЕ ОВАЈ ПРОЈЕКАТ ? ДА БИ ДОБИЛИ ОДГОВОР НА ОВО ПИТАЊЕ, ПОЗАБАВИЋЕМО СЕ ОВОМ ТЕМОМ НА МАЛО НЕОБИЧАН НАЧИН.


ОДНОС СВАКОГ САПИЈЕНСА КАО СУБЈЕКТА САЗНАЊА И ОКРУЖЕЊА У НАЈУЖЕМ И НАЈШИРЕМ СМИСЛУ ЗНАЧЕЊА ОВОГ ПОЈМА, РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПРЕКО ОПАЖАЊА И КОНКРЕНИХ АКЦИЈА, КОЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМАЈУ ИНФОРМАЦИЈУ СУБЈЕКТА О ОКРУЖЕЊУ И АКТИВНУ РАЗМЕНУ ЕНЕРГЕТСКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА СА ИСТИМ. У ЗАВИСНОСТИ ОД СПОСОБНОСТИ СУБЈЕКТА И СЛОЖЕНОСТИ ОКРУЖЕЊА, МОГУЋИ СУ БЕЗБРОЈНИ МОДЕЛИ САЗНАЊА. ВИШЕ О ТОМЕ НА ЛИНКУ

ОНО ШТО ЈЕ У ДАТОМ МОМЕНТУ БИТНО ИСТАЋИ - ТО ЈЕ ЧИЊЕНИЦА ДА У КОСМОСУ ПОСТОЈИ ЧИТАВ СИСТЕМ РЕАЛНОСТИ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У ЈЕДНОМ ХИПЕРПРОСТОРНОМ СИСТЕМУ, ОВЕ РЕАЛНОСТИ СУ РАЗЛИЧИТЕ И ЕГЗИСТИРАЈУ НЕЗАВИСНО ЈЕДНА ОД ДРУГЕ, АЛИ ПОСТОЈЕ СПЕЦИФИЧНЕ ОКОЛНОСТИ, КАДА СЕ  ОТВАРАЈУ „ПРОЗОРИ“ И МЕЂУСОБНА РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА И ПРОТОК ЕНЕРГИЈЕ СУ МОГУЋИ. ВИШЕ О ТОМЕ НА ЛИНКУ

У ОВАКО СЛОЖЕНОМ СИСТЕМУ РЕАЛНОСТИ, НАЈПОТПУНИЈУ ПРЕДСТАВУ О ХИПЕРПРОСТОРНОМ СИСТЕМУ ДОБИЈАМО, АКО КОСМОС ЗАМИСЛИМО КАО ЈЕДАН БЕСКОНАЧНО СЛОЖЕНИ ХОЛОГРАМ БЕЗ ПРОСТОРНИХ ГРАНИЦА, КОЈИ ПОСЕДУЈЕ СВЕСТ О СЕБИ, КОЈУ МОЖЕМО НАЗВАТИ БОГОМ ИЛИ ТВОРЦЕМ ИЛИ КОСМИЧКИМ РАЗУМОМ ! ОН У СЕБИ САДРЖИ БЕСКОНСЧАН БРОЈ НИЖИХ ПОДСИСТЕМА, КОЈИ ДЕЈСТВУЈУ ЈЕДНОВРЕМЕНО И ХАРМОНИЈСКИ УСКЛАЂЕНО. СВЕ АКТИВНОСТИ У ХИПЕРПРОСТОРНОМ СИСТЕМУ ДЕШАВАЈУ СЕ ТРНУТНО, НАДСВЕТЛОСНИМ БРЗИНАМА У СУБКВАНТНОМ ЕТАРСКОМ, АСТРАЛНОМ И МЕНТАЛНОМ ПРОСТОРУ, И ЗАТО ТАМО ВРЕМЕ НА МОЖЕ ДА ПОСТОЈИ. ПОСТОЈЕ РАЗНИ НИВОИ ЕГЗИСТЕНЦИЈЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА ОВОГ СИСТЕМА, КОЈИ ИМАЈУ СПЕЦИФИЧНЕ ОДЛИКЕ. ВИШЕ О ТОМЕ НА ЛИНКУ 

САДА СЕ ПОСТАВЉА ПИТАЊЕ ШТА ПРЕДСТАВЉА УСТВАРИ ЧОВЕК ИЛИ САПИЈЕНС КАО РАЗУМНО БИЋЕ, У ОВАКО СЛОЖЕНОМ ХОЛОГРАМСКОМ СИСТЕМУ КОСМИЧКОГ РАЗУМА ?  АКО ПРЕДПОСТАВИМО ДА СЕ ОСНОВНА ИДЕЈА КРЕАЦИЈЕ ТВОРЦА, СВОДИ НА РАЗВОЈ И САМОРЕПРОДУКОВАЊЕ, ОНДА ШИРЕЊЕ ВАСИОНЕ ИМА ПУНИ СМИСАО. АЛИ ОВА ПОЈАВА НЕМА САМО КВАНТИТАТИВАН КАРАКТЕР, ВЕЋ СЕ И СЛОЖЕНОСТ ОВОГ СИСТЕМА ПОВЕЋАВА. БУДУЋИ ДА ЈЕ ОСНОВНО СВОЈСТВО ХОЛОГРАМА ЧИЊЕНИЦА ДА СВАКИ МАЊИ ДЕО САДРЖИ СВЕ ОДЛИКЕ ЦЕЛИНЕ, УСИТЊАВАЊЕМ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА НАСТАЈУ НОВИ МАЊИ СИСТЕМИ, АЛИ СА СВЕ МАЊЕ ИЗРАЖЕНИМ СВИЈСТВИМА ЦЕЛИНЕ. ТАКО СЕ У ТОМ ЛАНЦУ КРАЦИЈЕ НАШАО И ЧОВЕК ИЛИ САПИЈЕНС СА ОВЕ ПЛАНЕТЕ, КОЈИ У СЕБИ САДРЖИ „ЗАМАГЉЕНИ“ ДЕО КОСМИЧКОГ РАЗУМА, АЛИ МОРА САМ ДА ПОРАДИ НА СОПСТВЕНОМ МОРАЛНОМ, ЕТИЧКОМ И ДУХОВНОМ РАЗВОЈУ. ВИШЕ О ТОМЕ НА ЛИНКУ 

И ТАКО, ДОК СЕ НАШЕ ТЕЛО ОД ЦЦА 80 % ВОДЕ И ЦЦА 20% МИНЕРАЛА, КОЈЕ КОРИСТИ НАША ДУША КАО ПРИВРЕМЕНО СТАНИШТЕ НА ОВОЈ ПЛАНЕТИ , НАЛАЗИ У МАТЕРИЈАЛНОМ СВЕТУ „СМРЗНУТЕ СВЕТЛОСТИ“ , НАША ДУША КОЈА ЈЕ УСТВАРИ „РАЗУМНИ ХОЛОГРАМСКИ ПЛАЗМОИД“  ПОНАША СЕ  ДУАЛИСТЧКИ, ТАКО ШТО СЕ ФИЗИЧКИ НАЛАЗИ СМЕШТЕНА У ОБЛАСТИ МОЗГА, А АКТИВНО ДЕЛУЈЕ КРОЗ ЕТЕРИЧКА, АСТРАЛНА И МЕНТАЛНА ПОЉА ПЛАНЕТЕ. НА ТАЈ НАЧИН НАША СВЕСТ ОДРЖАВА КОНТАКТ СА КОСМИЧКИМ РАЗУМОМ, ОД КОГА ЈЕ ПОТЕКЛА И У КОЈИ СЕ ВРАЋА ПОСЛЕ ЦИКЛУСА ОБРАЗОВАЊА НА ОВОЈ ИЛИ ДРУГИМ ПЛАНЕТАМА. У СВОЈИМ ОБРАЗОВНИМ ОПИТИМА ДУША СЕ ПОНАША У СКЛАДУ СА СВОЈИМ ПРЕТХОДНИМ ИСКУСТВИМА, КОЈА СУ АКОМУЛИРАНА У ПОДСВЕСНИМ И НАДСВЕСНИМ ЗОНАМА ХОЛОГРАМА. ТАКО СЕ ФОРМИРАЈУ МИСЛИ РАЗЛИЧИТИХ СВОЈСТАВА, НАМЕРА И ИНТЕЗИТЕТА, КОЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМАЈУ АКЦИЈУ ТЕЛА У ФИЗИЧКОЈ РЕАЛНОСТИ И ОДГОВАРАЈУЋА ИСКУСТВА ЗА ПОЈЕДИНЦА И ЊЕГОВО ОКРУЖЕЊЕ. ВИШЕ О ТОМЕ НА ЛИНКУ

КАДА ОВУ СИТУАЦИЈУ ПРЕСЛИКАМО НА КОНКРЕТНУ СИТУАЦИЈУ НАШЕ ПЛАНЕТЕ, У САДАШЊЕМ ХОРИЗОНТУ ПЛАНЕТАРНИХ ЗБИВАЊА, ДОБИЈАМО ЈАСНУ СЛИКУ О УЗРОЦИМА КОЈИ УТИЧУ НА СТАЊЕ У КОМЕ СЕ НАЛАЗИ ЦЕЛА ПЛАНЕТАРНА НООСВЕРА, И МИ СА ЊОМ. АКО ЈЕ ДЕЈСТВО МИСЛИ УЗРОК ЗА СТАЊЕ У МЕНТАЛНОМ ПОЉУ ПЛАНТЕ - А ЈЕСТЕ, ОНДА СЕ БРОЈЕМ И ПРОЦЕНТОМ МЛАДИХ, НЕИСКУСНИХ И НЕИЖИВЉЕНИХ ДУША, МОЖЕ ПРЕДВИДЕТИ СТАЊЕ НООСВЕРЕ И ДЕШАВАЊА КОЈА СЕ МОГУ ОЧЕКИВАТИ. ТАКО ДА НЕ ТРЕБА ДА НАС ЧУДИ КОЛИЧИНА „ЗЛА“ КОЈЕ СЕ МАНИФЕСТУЈЕ У ОКРУЖЕЊУ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ. СВАКА ДУША ТЕЖИ КА НЕКОМ МОДЕЛУ ЛИЧНЕ СРЕЋЕ СА ШТО МАЊИМ УТРОШКОМ ЕНЕРГИЈЕ, А ТО ЈЕ ОСНОВНИ УЗРОК ЗА ПОЈЕДИНАЧНО ФОРМИРАЊЕ МЕНТАЛНИХ ОБРАЗАЦА И КАСНИЈЕ ДЕЈСТВО ТЕЛА У ФИЗИЧКОМ ОКРУЖЕЊУ ВИШЕ О ТОМЕ  ВИДИ НА  ЛИНКУ

ДАЉЕ СЛЕДИ ПИТАЊЕ : ШТА МОЖЕ ДА СЕ УРАДИ, ДА БИ СЕ УБРЗАО РАЗВОЈНИ ПУТ ДОСПЕЛИХ ДУША НА ПЛАНЕТУ ? ОДГОВОР ЗНАЈУ УЧИТЕЉИ ИЗ ВИШИХ АСТРАЛНИХ И МЕНТАЛНИХ РАВНИ КОСМИЧКОГ ХОЛОГРАМА, АЛИ ИЗ НЕКОГ РАЗЛОГА ТОЛЕРИШЕ СЕ ПОСТОЈАЊЕ „ЗЛА“ – ВЕРОВАТНО ДА БИ „ДОБРО“  МОГЛО ДА СЕ БОЉЕ УОЧИ И РАЗЛИКУЈЕ, КАО УСЛОВ ЗА ДАЉИ НАПРЕДАК И РАЗВОЈ. МОЖДА ЈЕ ОВА ПЛАНЕТА САМО ЈЕДАН ОД ПОЛИГОНА ГДЕ СЕ ВРШИ ИЗБОР И СЕЛЕКЦИЈА ДУША, ЗА ПРЕЛАЗ У ВИШИ НИВО ОБРАЗОВАЊА ПА ЈЕ ТАКО И „ЗЛО“ ДЕО ПРОГРАМА ОБУКЕ ДУША ! У СВАКОМ СЛУЧАЈУ, ТИМ ДУШАМА, НА НИЖЕМ  СТЕПЕНУ РАЗВОЈА, КОРИСНО ЈЕ  ПОНУДИТИ СВЕ РАСПОЛОЖИВЕ МЕХАНИЗМЕ САМОСПОЗНАЈЕ ПОСЛЕДИЦЕ ЊИХОВОГ ПОНАШАЊА У ИСТОМ РАЗВОНОМ ЦИКЛУСУ ИЛИ У СЛЕДЕЋЕМ ПОКУШАЈУ СА ОТЕЖАВАЈУЋИМ ОКОЛНОСТИМА. ТО ЈЕ НАЧИН ДА СЕ ПРЕВАЗИЂЕ „ГЛОБАЛНА ОБМАНА“ НА ПЛАНЕТИ КОЈУ СТВАРАЈУ СВОЈИМ НЕАДЕКВАТНИМ МЕНТАЛНИМ ОБРАСЦИМА И ПОНАШАЊЕМ !ЗА БОЉИ УВИД У ПОТПУН САДРЖАЈ ОВОГ РАСМАТРАЊА МОЖЕТЕ КОРИСТИТИ ЛИНК 

УМ – УДРУЖЕНА МИСАО – УЧИМО ДА МИСЛИМО !


ДР ИНГ БОЖИДАР МИЛОСАВЉЕВИЋСекретные территории Жизнь в параллельном измеренииСекретные территории - Бессмертие. Жизнь без тела


0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP