Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

ТАЈНА ХАРМОНИСКЕ РЕЗОНАНЦЕ – 0,441


ТАЈНА ХАРМОНИСКЕ РЕЗОНАНЦЕ – 0,441


ПРЕВОД  ДЕЛА ТЕКСТА ИЗ ПРВОГ ПОГЛАВЉА „ПОВРАТАК ТАЈНЕ“

ИЗ КЊИГЕ „ЖЕЗЛО ГОРА“ АУТОРА ВАЛЕРИЈА УВАРОВА....Узимајући висину пирамиде за јединицу и одмеривши растојање 0,882 – удвојену вредност звука „ЛА“ ( 0,441 )..........По свој прилици, многи од нас су слушали да у пирамиди постоје извесна места, где биолошке творевине опстају неограничено време, као и да у њој постоје одаје у којима се човек осећа веома непријатно. Али у пирамиди има и таквих места, која код човека стимулишу стваралачке активности и интуицију. Сада је наш задатак да упознамо механизам који лежи у основи тих процеса.

Ако разматрамо проблематику пирамида са становишта геометрије, можемо врло лако разумети овај проблем и описатига.Треба истаћи да су се у прошлости закони геометрије изучаваливрло детаљно, са посебно усмереном пажњом на троугаоник са односом страна 3 : 4 : 5 .


Данас је добро познато да се хипотенуза таквог троугаоника јавља основним кључем за разумевање основног проблема хармоније. А све што се говори о хармонији асоцира у првом реду на звук – на који је човек усмерен непосредно , без обзира на његову културу, васпитање и ниво интелекта. У вези са тим треба истаћи интересантне чињенице.

Једна од њих се односи на први глас новорођенчета, без обзира на боју његовог гласа и  јачину – по правилу звучи на фрекфенцији „ ЛА“. Са друге стране , људи са абсолутним слухом, усмерени су такође на тај тон. Није ли случајно тон „ЛА“ еталон вибрације ? Извесно је такође, да  средње статистичко растојање између бубних опни човека износи четвртину таласне дужине тона „ЛА“ – која износи 78 цм, подељено са 4 износи око 19 цм ! Знамо да се учесталост налази у резонанси када је дељива са дужином свог таласа без остатка ! Очигледно је природа створила слушни систем човека  према фреквенцији тона „ЛА“, који у звучној скали игра основну улогу !


Пирамида је интересантна зато што у њеној конфигурацији немају значај вертикалне равни, као у стандардној архитектури, већ косе равни. Зато ако урадимо пресек кроз питамиду, добијамо троугаоник, где се косе равни пирамиде јављају као хипотенузе тог троугаоника !


Шта је то хипотенуза ?


Са становишта функције или појаве, хипотенуза представља брзину процеса, односно вибрацију, и јавља се као карактеристична вибрација  процеса који се одвија између преостале две катете ! Пирамиде скривају  много тајни, од којих је основно питање : Зашто су уопште грађене ?


Ако расматрамо пирамиде као објекта у  којима су фараони сахрањивани – то до данас није пронађена ни једна пирамида са посмртним остацима фараона ! Њих тамо нема . Тада се потавља питање : Зашто је уопште било потребно градити толика гигантска здања, ако не због величања представника Бога на земљи у персонификацији фараона !

Не тако давно, Јапански истраживачи покушали су да изграде пирамиду висине само 11 метара, по методи грађења која је коришћена у старом Египту ( по Херодиту ) пре неколико хиљада година. Али нису успели да све четири косе равни сведу у једну тачку – а пирамида ХУ – ФУа у Гизи висока је 146 метара и сведена је у једну тачку !!! И заиста  поставља се питање : Зашто је било толико нужно градити тако сложене објекте ?


Да би одговорили на то питање, треба размотрити принципе, који се налазе у основи саме идеје о градњи пирамида. Кључ разумевања закономерности основне идеје грађења пирамида, налази се „записима“ у којима су древни Египћани изложили своја знања !


Крајем прошлога века експедиција Кибела у Саккари пронашла је остатке старе брвнаре, у којој су нашли панои са дрворезима – барељефима !


По броју ниша у којима су нађени барељефи, може се закључити да их је било 11 комада. Поредак нађених панела у брвнари Хеси – Ра био је у тзв реду Лука, образујући низ златног пресека. Прикази представљени на барељефима сложени су у пулзирајућем режиму, или како би то рекли стари Египћани у режиму „ БА 11 – КА “.


Комплексна анализа барељефа даје могућност за закључак да су на њима приказане информације о мерним инструментима, коришћених за пројектовање и реализацију објеката и на њихову везу са физичком и енергетском структуром човека ! Барељефи о којима је реч, су уникални. На њима је записано неколико скупина информација, које указују на то да су стари Египћани савршено познавали законе „Златног Пресека“, давно пре Питагоре . 


Данас је на основу извршених мерења извесно, да су Велике пирамиде изграђене на основу принципа примене „Златног Пресека“ . Пирамиду као објекат није лако саградити – да би се то урадило треба владати одговарајућом градитељском технологијом. Обратите пажњу на то да су сви елементи објекта подређени односима на основу примене „Златног Пресека“, а то нису цели бројеви !!!


Поставља се питање зашто је то тако ?


Треба нагласити да је цела тонска лествица подређена закономерности „Златног Пресека“,Сетимо се шта је речено у Старом Завету – У почетку је била Реч ! А реч је Звук, таласни процес, кога карактерише Вибрација ! И ако реч преноси Смисао – онда и вибрација као енергетски процес мора да поседује одређени  Смисао ! Једно без другог не може да постоји – то је Принцип ! Одавде следи закључак да „Златни Пресек“, на основу кога је изграђено мноштво објеката, у себи мора да скрива јако дубики Смисао. И није случајно да је  и Човек саздан по закономерности „Златног Пресека“. Пропорције тела, главе, руку. Срце пулзира у том ритму, као и рад свих унутарњих органа.


Чак је и динамика неуронских структура у одређеним психичким режимима, подређена тој закономерности. Није ли то само случајност  или особина која се јавља само код Човека ? Не, том принципу је подређен период обртања Планета у Сунчевом систему, тонска скала, систем хемијских елемената и уопште све што је у вези са Природним  системима, све је подређено тој закономерности !


Мерни инструмент, који у левој руци држи свeштеник, приказан на главном барељефу, има везу са вибрацијом тона „ЛА“. Тон „ЛА“ има вибрациону вредност од 440 херца, тачније 441 херц. Чудно је да нико није обратио пажњу на ову величину, која написана иза нуле даје број 0,441, а то је основна функција  „Златног Пресека“.На тај начин ми постајемо сведоци и учесници једног фундаменталног открића.


Сетимо се раније описаног принципа коришћења „Златног Пресека“ и упоредимо га са барељефом који приказује елементарно прост инструмент, али способан да замени савремене сложене инструменте ! Наша рука може да послужи као радни инструмент, како је то приказано на барељефу где свештеник држи у руци „мерни инструмент“ са истим односима пропорција.


Рачун показује да коришћењем  овог „мерног инструмента“ може да се очита било која величина „Златног Пресека“ као линеарни одрезак, без коришћења било каквих додатних математичких операција. Стиче се утисак да је човек саздан као мера свих ствари које га окружавају, Правилније је речи да се Човек јавља таквим какав јесте, због принципа Хармоније исказаног кроз односе „Златног Пресека“ и његовог дејства на све елементе Окружења. – У Почетку беше Реч !


Све што има везу са резонансним процесима, мора бити у обштој форми у вези са односима и функцијама  „Златног Пресека“. На тај начин Природа дејствује најпростијим економским ефектима, многобројним и многоваријантним начином.


Може се рећи да су основне идеје о градњи пирамида, записане у барељефима Хеси – Ра и са пуним уверењем може се тврдити да су изграђене на основу егзактне науке ! Врло је важно то, што се оба прута - мерна инструмента приказана на барењефу у левој руци свештеника, налазе у међусобном односу који даје вредност 0,441, а то је вибрација тона „ЛА“. Рачун је доста прост. Прутеви у левој руци свештеника, односе се међу собом као 0,5 према 0,882. Када умножимо ове две вредности добијамо 0.441, односно вибрацију тона „ЛА“.
На истом барељефу приказан је и предмет, за који египтолози тврде да је то сточић са жртвеним хлебћичима ! Међутим, пред нама на барељефу, Хеси – Ра, свештеник Гора, који је Чувар Знања о Хармонији ......  свештеник десном руком показује на тај сточић преко она два прута – мерна инструмента. То показује да се не ради о жртвеним хлебћичима на малом сточићу – већ да се уређај на сточићу односи на вибтацију тона „ЛА“. Другим речима на столу је тонски инструмент,  односно тонска скала ( осам тонова ), који производи вибрацију, која се очитава из односа ова два прута - мерна инструмента. А то потврђује и висина сточића од пода, која износи 0,441 мере у односу на два прута који су у левој руци свештеника!

Следећи ову логику, обратите пажњу на то да је лева рука свештеника у којој држи два прута – мерна инструмента, положена на срце. Тим гестом се даје до знања да ови мерни инструменти имају централно значење. Не треба изгубити из вида и то што лева рука представља ток енергије „БА“, која симболизује структуру материјалне Природе, а мернни инструменти у тој руци представљају инструменте неопходне за реализацију објеката у материјалном окружењу.

Десна рука у староегипатском систему, повезана је са током енергије „КА“ која структуира Природу, а та рука показује на тонски инструмент као извор вибрација, односно енергетског осциловања.


Другим речима, ако су мерни инструменти усаглашени са параметром 0.441, односно вибрацијом „ЛА“ може се закључити да је матријални објекат усаглашен са основним параметрима енергетске вибрације окружења, односно  Природе. А то даље значи да грађење објеката према напред описаним закономерностима, обезбеђује узајамно хармонијско међудејство објекта и Природе прек хармонијске резонанце, односно кроз основни механизам Космоса. Такав приступ, открива међудејство и комуникацију са Природом на универзалном хармонијском принципу.


Вратимо се сада чињеницама заснованим на напред поменутим принципима, који се односе на градњу пирамида. У Кеопсовој пирамиди постоји просторија коју погрешно називају „царицина соба“, она се налази у односу на масу пирамиде на позицији удвојене резонантне висине ( октава ) од темена пирамиде – на 0,882 висине пирамиде од темена. Ако се сетимо да је средњестатистички ухо позиционирано код човека, и не смо ухо него цела стрктура организма, у односу на вибрацију тона  „ЛА“ – онда је јасно да је и ова просторија у пирамиди постављена на месту резонантне учесталости поља у објекту пирамиде.Велика галерија, улаз и Погребна просторија Цара, и друге просторије, све су постављене у складан однос са „царичином собом“. Из овога је могуће закључити да је пирамида испројектована и да ради као резонатор, и тако долазимо до закључка да пирамида као објекат, представља специфичан генератор. Тако постају јасна резонантна својства и енергетски феномени у разним тачкама пирамиде. Даље следи закључак да пирамида може дловати на енергетску и психофизичку структуру Човека, односно на мноштво Људи. Корекција психофизичких особина Човека повезана је и са његовим етичким квалитетима. Хармонизација без етичких принципа не може постојати.


Дали пирамиде раде и сада?


Пирамиде раде увек. Питање се односи на њихову активизацију и повезивање са енергетским процесима на Планети, у Сунчевом систему и у Васиони. Као резонатори, пирамиде се  јављају  и као специфичне Антене, које преносе енергију и информације из једног у друго пространство. Зато су и саграђене, за испуњење широког спектра задатака !......


Превод Др инг Божидар Милосављевић


УМ – УДРУЖЕНА МИСАО – УЧИМО ДА МИСЛИМО !
1 коментара:

Анониман,  31. мај 2013. 07:38  

Fascinantno,samo fali prevod.

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP