Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

5 Tema - О ČOVEKU

5 ТЕМА - О  ЧОВЕКУ


Испред нас је огледало
У њему је слика јасна,
Одражава Посматрача
Објашњења тражи гласна.

О чему се овде ради
Биолошко то је биће,
Кожа, месо, кости то су
Одговор „не пије“ пиће.*124

Иза ове креације
Духовне структуре леже,
Осећања, спектар Мисли
Препознати што је теже.

Закључак се сад намеће
„опна“ која тело значи,
У Планетном окружењу
Енергетска поља зрачи.

Танано је то зрачење
Ал ' за Живот врло битно,
Етеричну снагу даје
И опстанак штити стриктно.*125

У Астралу осећања
Душевну структрују кују,
А Менталне хемисфере
Слике света обликују.

Ето тако наше тело
Оруђе је корисника,
Који својим понашањем
Живот – ну судбину слика.

Ово тело врло споро
Осцилује тихо – тише,
Вибрације производи
Материју сублимише.*126

Али изнад овог стања
Етарске структуре брује,
Испод прага видљивости
Субатомске су олује.

Оне вешто Биоплазму
Организма сублимишу,
И физичке активности
Нашег тела стимулишу.*127

Усмереним деловањем
„Муладара“  доминира,
Из корена наше кичме
„Кундалини“ ексцитира.

По учењу древних Веда
Потоцима „Прана“ тече,
Енергетским органима
Биолошко тело креће.

Те органе „ Шакрам“ зову
Што функцију Биоплазме,
По телу нам усмерава
Покреће функције разне.*128

Врло често болести су
Погрешни токови „ Пране“,
Али слепи гностичари
Разјашњење ово бране.

Последицом лече узрок
Ментална је инверзија,
Па резултат зато следи
К'о физичка перверзија.

Тело страда, Душа трпи
Ограничен спектар Знања,
Последица то је кобна
Изврнутог Поимања.*129

Изнад ове симбиозе
Астралне матрице то су,
Што Душевне особине
Одржава у животу.

Ова фина субструктура
Плазматично то је стање,
Изнад светла што опстаје
Души даје благостање.

Преко мреже подсистема
Астралне органе тела,
Контролише стање Духа
Одређује наша Дела.*130

У току Живот-ног века
Тежиште се Свести диже,
Од Нагона одржања
Ка Менталном пољу ближе.

Тај је процес неминован
Спонтано се он одвија,
А код неких одабраних
Усмереном Вољом збива.*131

Поменута „ Муладара“
Кундалини генерише,
Да нагоне произведе
И Опстанак инструише.*132

Усмерена Прана струји
Ка шакраму „Муанипура“,
У области зоне пупка
Свест личности иницира.*133

Непосредно поред јетре
„Свадистина“ јесте кружна,
Способности и Таленте
Усмерења даје нужна.*134

Поред нашег срца близу
„Анахата“ мирно лежи,
Да Весеље или Тугу
Својим дејством обележи.*135

У сред грла крај једњака
„Видуша“ нас контролише,
И утиче на Мишљење
Што јединку инспирише.*136

Очи чарне граница су
„Ажне“ у корену носа,
Где борави Самосталност
Центар Свести и Поноса.*137

И на врху пирамиде
Астрални је орган висли,
У темену „Брамарандра“
Израчује спектар Мисли.*138

Ови зраци повезују
Менталну матрицу склада,
Са Планетним окружењем
Надузрочно које влада.

Ту се крије тајна веза 
Коју Душа кристалише,
И Духовно стање бића
Које Мисли трансформише.*139

С Резонанцом ових стања
Вибрације кад се сложе,
У Физичком окружењу
Нове Форме се умноже.

У конкретном нашем бићу
Ово значи пренос Силе,
Хоћу – Желим – Могу – Радим
Стварам за потомке миле.

Транскрипцијом овог низа
Кроз структуру нашег бића,
Рађају се нове Мисли
Нова Дела и Открића.*140

Резонантну  усклађеност
Систем поља што диктира,
Наше Тело синтетише
Грубу Силу  трансформише.*141

Ту нестаје отпор спољни
Хармонија чуда ствара,
Биоритам прати Живот
Нова сцена се отвара.*142

Сазнање нас информише
Да Матрице прате стање,
Од момента Настајања
Контролишу сво Збивање.

Биолошки циклус Етра
Двадесет три дана траје,
Кроз три нуле он пролази
Два циклуса тако даје.

Првих пола периода
Успон Снаге означава,
Када прође он кроз нулу
Ова Сила ишчезава.

Нулто стање означава
Конфузију тока Силе,
Тад су многе Последице
Неизвесне и немиле.*143

Иста слика предочава
Ток Астралне силе сада,
Која траје мало дуже
два'ест осам дана влада.*144

Трећи циклус креативни
Што Ментално поље следи,
три'ест и три дана траје
а затим се преуреди.*145

У спрегнутом дејству поља
Биоплазму Човек црпи,
Разне форме Утицаја
Успешно ће да отрпи.*146

Али има момената
Када Жеља доминира,
А Могућност подбацује
Тад  Невоља ескалира.*147

И обратно овом стању
Кад Могућност ескалира,
А Снага и Мисли прате
Тад се Чудо експонира.*148

Однос Хоћу – Желим –Могу
Рађа систем за прогнозу,
И уводи могућности
За успијешну дијагнозу.

Осам стања могућа  су
Последице  разне, чудне,
Уложите мало труда
Истражите шта вам нуде.*149

Вратимо се огледалу
Какву  слику сада даје,
Утврдите стварно стање
И разлику колика је.

*124  Ако размишљамо о структури сопственог Бића, врло брзо одустајемо од идеје да смо само гомила разних Органа, Костију и Коже, јер осећамо у себи одређени Садржај, који се манифестује кроз Акцију, Осећања и Мисли.

*125  Иза ове Креације, смештене у физичком телу, налазе се три инкорпориране и усаглашене Духовно – Душевно – Етеричне Матрице, које Спрегнутим деловањем обезбеђују Човеку  – Сапијенсу,  Опстанак и лични Идентитет у Физичком, Астралном и Менталном Окружењу.

*126    Јасно је да се овде ради о сложеном Енергетско – Материјалном Систему, који самим својим постојањем врши размену комплексног спектра Информација и Енергије са Окружењем у коме се налази. На тај начин може се рећи, да се у том сложеном Радном Процесу Човек – Сапијенс понаша као Сложена Антена -  Осцилатор, која путем сложеног спектра Вибрација врши мање или више сложени Радни Процес. Нужан за Билошки опстанак на бази примљених и обрађених Информација и одговарајуће реакције Сапијенса према Окружењу.

*127   Изнад лако уочљивих Био – Физиолошких активности, налази се читав спектар Етарских Структура, које својим деловањем условљавају наш Биолошки опстанак,  која је врло тешко уочити, а још теже усмеравати. У вези са тим у Физичком телу Сапијенса, смештен је Систем Астралних Центара, који се преко Менталне Матрице активирају, а преко Етеричке Матрице су повезани са биолошким функцијама Органа. Развој технике и технологије омогућио је Опажање ових Субквантних Органа у задње време.

*128   По учењу древних Веда на Санскриту ( Виђаја на Србском ) цео Животни простор испуњен је фином супстанцом Праном – Примарним Етарским Пољем, која доноси Животну Информацију од Творца свим Биолошким Системима у Космосу. Ову Живото - Давну Енергију прихвата сваки биолошки Систем, који се у случају Човековог Бића назива Систем Шакрам или Систам Чакри. Овај систем чини седам Астралних центара, који су смештени уз Кичму, јер је ту највећа густина АНС – аутономног нервног система, који прихвата Информације из одговарајућих Астралниг центара и даље их усмерава ка одређеним Биолошким Органима.

Настављајући Фројдова истраживања, Др. Вилхелм Рајх је открио примену ове Енергије, коју је називао Оргон, и почео да је   у пракси користи, за подизање нивоа Општег Имуно - Биолошког система Људи и за лечење свих обољења, па и Канцера. Али ова добра намера га је коштала живота 1957 године, јер се то није свидело СФМ – Светској Фармацеутској Мафији, или некоме ко је користи за своје циљеве.

*129  У новије време појавила се књига Др. Ричарда Гербера са називом „Вибрацијска Медицина“, која веома детаљно објашњава предмет нашег расматрања. Јасно се истиче повезаност Мисли – Осећања – Тела, односно Менталне – Асталне - Етерчне Матрице, Човека – Сапијенса. Најчешће су разне болести погрешни токови Пране, која се кад је прихвати наш Астрални систем назива Кундалини Енергија, али због изврнутог поимања стварног Процеса, Тело страда, а Душа трпи последице ограниченог спектра Знања. 

*130  Ова фина Субструктура је уствари Плазматично стање ван видљивог спектра Светлости. Долази од Творца из Космоса, Духу даје Смиреност, Души Благост, а Телу Здравље. Тајна се скрива у контроли Мисли, Речи и Дела! Мисли делују на Осећања, ова делују на Жљезде, а ове на функцију Органа. Када се успостави Хармонија Мисли, тада Кундалини Енергија несметано протиче од корена кичме до темена главе. Ако се неки од Астралних енергетских центара „зачепи“ - због утицаја погрешним Мисаоних Образаца, тада долази до застоја у протоку Кундалини Енергије и страдају Органи које контролише тај Центар, или онај испод њега.

*131   У току једног Животног циклуса, Тежиште Свести Човека – Сапијенса, диже се од нагона за Самоодржање, преко Осећања ка Духовном развоју. Али код сваког појединца је брзина тог Процеса различита, тако да је различита и конфигурација оствареног Развоја Астралних органа. Мисли или Мисаони Обрасци су уствари Астрални Кодови, који преко Осећања у Астралном пољу утичу на рад Жљезда, које лучењем одређених Хормона стимулишу рад одговарајућих Органа у Телу. Ту лежи скривена Тајна утицаја Мисли на Здравље и Судбину појединца.

*132  У корену Кичме смештена је Муландара, Она  генерише прихваћену Прану, сада трансформисану у Кундалини Енергију, која даље стимулише основне нагоне одржања Човека – Сапијенса и врсте којој припада. То су Дисање, Жеђ, Глад и Размножавање. Овај АС Центар такође напаја цео Систем Астралних Органа. Дисфункција рада овог АС Органа манифестује се стерилношћу, импотенцијом, фригидношћу и општим одсуством смисла за стваралаштво.

*133   Усмерена Прана струји ка првом вишем Астралном центру, који се назива Манипура или Сакрална Чакра, и смештен је у области испод Пупка. Овај орган подржава Свесност Човека самог о себи. Снагу Личности. Директно утиче на проток и абсорпцију Воде, која као Течни Кристал преноси виталне информације свим Органима. У највећој мери утуче на рад бубрега, бешике, дебелог, танког и слепог црева, материце и крсног дела кичме. Дисфункција рада овог АС Центра испољава се болестима рака грлића материце, колитиса, запаљења црева, тумора и рака бешике и обољења простате.

*134   Непосредно изнад описаног органа, изнад Пупка, а поред Јетре, налази се Свадистана, АС орган који подржава Способности и Таленте Човека – Сапијенса. У физичком телу овај АС Центар подржава рад желудца, панкреаса, јетре, жучне кесе, слезине, надбубрежних жљезда и крсних пршљенова. Дисфункција рада ово АС Органа доводи до појаве чира на желуцу или дванестопалачном цреву, дегенерације надбубрежних жљезда, болести дијабетеса и хроничног замора.

*135   Нешто изнад, поред Срца, смештена је Анахата или Курманади, која као основни орган Астрала, управља нашим Осећањима, Радошћу и Тугом, Добротом или Злобом. У физичком Телу овај АС Орган преко жљезде Тимус, подржава цео имунолошки систем Организма. Због дисфункције рада овог АС Центра јављају се најчешће болести срца, астма, бронхитис, миестенија гравис, лупус, мултиплекс склероза и др.

*136  У области Једњака, налази се Астрални орган Вишуда, као АС орган Нижег Ментала, који утиче на процес нашег Рефлексног Мишљења. Овај орган утиче на функције органа уста, гласне жице, паратироидну жљезду, вратне пршљенове и општу покретљивост скелета. У Астралном плану овај АС Центар утиче на способност Јасночувења, дар креативног говора, вокалне способности и Снагу Воље – планског и активног деловања. Дисфункцијом рада овог АС Центра јавља се ларингитис, тиреодитис, тумор паретиреотидне жљезде и рак гркљана.

*137   У области корена носа, као пројекција Епифизе, налази се  Ажна, Као орган Вишег Ментала утиче на функцију Интуиције  и Јасновиђења – могућност прогнозирања догађаја. У физичком телу овај АС Орган контролише очи, нос, уши Епифизу, Хипофизу и Кичмену мождину. Дисфункцијом рада овог АС Центра наступају болести очију, синуса, губитак слуха, ментална ограниченост и бизарно схватање живота.

*138   А у Темену главе Брамарандра, као АС Центар Духовности утиче на процесе Свесног Мишљења, балансира рад  обе хемисфере мозга. Манифестује се у процесима хармонизације Духа, Душе и Тела. Ова Чакра је комуникацијски центар са Вишим Астралним и Менталним Реалностима. Утиче на могућност  пријема Информација из Космичког Информационог Поља, које се налази у Хиперпростору.  Међутим, код већине Људи – Сапијенса веома је слабо развијена. Разлог је дисипација или расипање Кундалини енергије у  прве три најниже Чакре ! Дисфункција рада овог АС Органа испољава се у менталној ограничености, дегеративним схватањима и менталним болестима.

*139  Усклађен и Хармонизован рад  описаног Астралног Система, са планетарним Окружењем у коме се налази Човек – Сапијенс, у извесној мери убрзава Духовни развој појединца.

*140   Резонантна усклађеност Рада овог Система, омогућава лак пренос Менталне Силе Хоћу – Желим – Могу, појединца, без отпора, а тад се рађају нове Мисли, нова Дела и нова Открића.

*141   На тај начин Човек - Сапијенс лако остварује своје Замисли и Жеље.

*142  Нестају спољњи отпори, јер Хармонија ствара Чуда. Биоритам, као последица постојања и Рада ових Астралних Центара, нужно се одражава у Физичкој равни Живота.

*143  Биолошки циклус Етарске Матрице, траје двадесет три дана и повезан је са транзитом Месеца, преко међусобног Гравитационог дејства наше Планете и њеног Пратиоца. И односи се углавном на Физиолошке појаве појединца.

*144  Слична појава се односи и на понашање Астралне матрице, чији циклус износи двадесет осам дана.И односи се углавном на Емотивна стања и реакције појединца.

*145  Трећи циклус јавља се код Менталне Матрице и износи тридесет и три дана. И односи се углавном на Кративне способности појединца.

*146  У спрегнутом дејству ових циклуса, јављају се различите предиспозиције код Људи - Сапијенса, којих  већина није свесна. Па тако долази до асинхроних дејстава и нежељених последица које их прате.

*147  Тако постоји модел са осам могућих Алгоритама Успешности деловања. На пример када Жеља доминира – Астрална матрица се налази у свом максимуму, а Могућност подбацује – Етеричка Матрица пролази кроз нулту фазу активности, неминовно се јавља дефицит Могућности у односу на Жељу.  

*148  И обратно овом стању, када Могућност ескалира - Етеричка Матрица се налази у свом максимуму, а Мисли је прате – Ментална Матрица такође, тад се дешавају Чуда.

*149  Однос појмова Хоћу – Желим – Могу ствара систем од осам Алгоритама, који могу да са великом вероватноћом да предвиде Успешност планираног Подухвата или Активности, Појединца или целе групе Сапијенса.0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP