Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

4 Tema - O ŽIVOTU

4 ТЕМА - О ЖИВОТУ
Гравитациона збиља
Што Планетом доминира,
Етарски је то притисак
Волуменом осцилира.*097

Врло чудно, али стварно
Када овог не би било,
На Планети што се збива
У Космос би одлетило.

Захвалимо тој Појави
Битан услов стања то је,
Различите форме Бића
На планети што постоје.*098

О Животу кад мислимо
Материја прва ту је,
Што се сама размножава
Особине задржава.

Мисао – ни то је привид
Што прикрива стварно стање,
Део збиље он открива
Од већега прави мање.*099

Одговор се прави крије
У Космосу много даље,
Где измена Реалности
Одговоре праве шаље.

Различите садржаје
Локације и Збивања,
Реалност што декларишу
Сами себе трансформишу.

Радни процес који мења
Однос ових садржаја,
Живот – на је процедура
Коју Творац подржава.

Код измена које трају
Енергија доминира,
Материја трпи Силу
Особине експонира.*100

Ето тако долазимо
До Идеје што предњачи,
И Живот нам разјашњава
Као процес много јачи.

Сад је слика усложена
Представама вишег реда,
Етар моћни доминира
Материју што испреда.*101

Космос нам се предочава
Као живо Биће бајно,
Одговоре на питања
О Животу пружа трајно.

Свака форма у трајању
Коначна је збора нема,
Сложености различите
Мутације што припрема.

У оваквом изобиљу
Духовне идеје красе,
Могућности бесконачне
Да се никада не угасе.*102

Сценарио Окружења
Погодности многе пружа,
Нову форму да изроди
Што Идеја јој претходи.

Слику стања што се мења
Живот – не се форме роје,
Покушајмо да схватимо
Разна бића што постоје.*103

Хијерархија је нужна
У Космосу она влада,
Три основне групе Бића
Што издваја она сада.

Над укупном групацијом
Ентитета што постоје,
Енергетске структуре су
Оне које свим претходе.

То су бића недоступна
Људском Уму поимања,
Њихов смис'о деловања
Условљава Светла страна.*104

Креацијом господаре
На начине наочите,
Не могу их описати
метафоре различите.

Зато они вазда стоје
Изван овог разматрања,
Њих одваја баријера
Коју зрачи Светла страна.

Средњу групу осликава
Плазматична Мултисфера,
Енергија где се хлади
Материју да изгрди.

Ту бораве разна бића
Етерични плазмоиди,
И Астрални учитељи
Каузални хоминиди.

О њима ће бити речи
Када за то дође време,
Да видимо објашњење
За земаљско окружење.*105

Трећу групу формирају
Материјом опточена,
Разна бића нашег света
У облику заточена.

Најбитнија особина
Ове групе која следи,
Геометријска је „љуска“
Да их неко не повреди.*106

Њих покреће Етерична
Матрица што Снагу даје,
И способност активности
С Окружењем колика је.*107

Особину трећу чини
Астрално га поље зову,
Осећања да побуди
И вредност да роди нову.*108

И на крају до Менталне
Матрице смо стигли сада,
Откровење Духа води
Личностима она влада.*109

У комплексу особина
Што претходе овој хвали,
На најнижем ступњу реда
Налазе се Минерали.

Поседују само тело
Елементе Земља даје,
Форму кристал одређује
Породични ген остаје.*110

Изнад овог хоризонта
Налазимо Биљку разну,
Поред тела поседује
Етеричну биоплазму.

Особина ова нова
Способности њима даје,
Да покрећу лишће, гране
Фотонима да се хране.*111

Изнад овог хоризонта
Животињски свет постоји,
Да додатну особину
Астероплазме он устроји.

Ту су сада поред тела
И покрета што је јасно,
Испољена осећања
Што воде их врло тачно.*112

И на врху ове мале
Пирамиде трећег реда,
На четвртом хоризонту
Стоји Човек и разгледа.

Поседује Космоплазму
Која Умну снагу даје,
Сазнавања да разлучи
И Истину колика је.*113

Али то је само привид
Савршенства које влада,
Сценарио Чврстог стања
Затвара се овде сада.

Враћамо се сада Плазми
И Космичкој Мултисфери,
Где бораве ентитети
Од очију сакривени.

Ту су одмах изнад људи
Разна бића Астралида,
Без чврстога омотача
Али моћног Умног вида.

То што људи помишљају
Ова бића јасно виде,
Јер фотонске лове бљеске
Мисаоне прате грешке.*114

Они што су Тамног ума
Биоплазму нашу ждеру,
На грешке нас ти наводе
Негативном теже смеру.

Њима је циљ адреналин
У што већој количини,
Основна је то исхрана
У духовној помрчини.*115

Друга страна која Светли
Духовном нас Миру води,
Наше Мисли усмерава
Ка Поштењу и Слободи.

Тада нема одливања
Животворне Биоплазме,
Хармонија Духа расте
Испуњава простор таме.*116

Изнад овог Хоризонта
Ментална се бића роје,
Ал ' за Људе недоступна
Као и да непостоје.

Мислима се они баве
Не користе Осећања,
Астралиде инструишу
Они Космос контролишу.

Хиперпростор, претакање
Димензије која следе,
Хармонија што се рађа
Да некога не повреде.*117

Изнад овог хоризонта
Каузална бића краси,
Вечна Мудрост и Доброта
Да се Космос не угаси.

Непојмљиви параметри
Хармонију декларишу,
Каузална бића вешто
Све процесе контролишу.*118

Људском уму недостуна
Збивања се овдје крију,
Најумнија међу нама
Желе да их разоткрију.*119

Ал ' граница ту постоји
Капацитет Ума следи,
Јер трагање за Узроком
Творац мора да одреди.*120

Вратимо се сад почетку
Енергија доминира,
Материја трпи силу
Особина експонира.

Ето сада објашњења
Да је ово тачна теза,
Пирамиду живих бића
Енергетска држи веза.*121

Проистиче  хипотеза
„смрти“ која нужно следи,
Нашој свести супротно је
„рађање“ што јој претходи.

Објашњење ту је јасно
Трансфер Свести одржава,
Из једне се форме старе
Нови облик изрођава.*122

Питање је само спорно
Да ли Памћење постоји,
Ново Знање о Животу
Шта све може да изроди?

Да ли наше биће спава
Ил ' активне радње врши,
И ко њега усмерава
Да му успех  буде бржи?

Са Земаљског хоризонта
Упити су ово битни,
Ал ' одговор мудро чами
У Астралној лежи равни.

„Акша“ се исписује
Мудри Творац редке чита,
Одговори на питања
Уследиће без упита!*123

*097  У претходном поглављу користећи Теорију Зрачења и Вибрацина међудејсва на Молекуларном, Атомском и Субатомском нивоу, објаснили смо Гравитациону појаву као Етарски притисак, који Окружење врши на Планету и све Сруктуре и Системе који се на њој налазе.

 *098    Захваљујући тој појави, живимо у Свету који је овакав какав јесте. Привезан за површину наше Планете.

*099   Кад размишљамо о Животу, прва нам је Мисао оријентисана према Материји, која има способност да се саморепродукује. Међутим  то је мисаони привид. Стварни одговор се налази далеко у Космосу.

*100   Тамо се налазе различите Релности, у сталном Радном Процесу трансформације, који подржава непозната Сила Космичког Разума.Тако се може рећи да је то уствари Животна Процедура, у којој доминира Енергија, док Материја трпи дејство Силе у тим Процесима измене Структуре Садржаја.

*101  Тако долазимо до Сазнања да је Живот, далеко сложенија Појава од прве помисли која нам се намеће. Улога Етарских енергетских Поља, изузетно је важан фактор у овим Процесима, у којима се Материај јавља као песледична Појава.

*102  На тај начин сам Космос нам се предочава као грандиозно Живо Биће, које се налази у стању сталних мутација, при чему Реалности мењају своје појавне облике и структуру Садржаја, која прати ове промене.

*103   Сценарио Окружења се стално мења, нове форме настају и нестају, а Садржај Космоса трпи константне мутације.

*104  У тако грандиозној Структури, која је Хармонијски устројена и опстаје, Хијерархија је нужан предуслов да би се одржао узрочно – последични Поредак. Тако се може рећи да се над укупном групацијом Ентитета, који чине овај Систем, налазе Енергетска Бића која господаре Креацијом. Расуђивање о овим Бићима је недоступно Уму Човека – Сапијенса и фигуративно се може рећи да се она налазе иза Светлосне баријере, која је непробојна за нашу способност Опажања.

*105  Средњу групацију Ентитета одсликава Плазматична Мултисфера, на осцилаторном нивоу Етера који се постепено хлади и има тенденцију да се трансформише у Материјалне Структуре. У овој зони бораве Етерички, Астрални и Каузалани Ентитети, о којима ће касније бити речи.

*106   Трећу групацију формирају Ентитети, заробљени у материјаним Структурама. Основна особина ове групације је геометријска „Љуска“ која их у исто време и штити од спољних утицаја, и ограничава да се испољавају како би то могли да чине.

*107   Ова Бића покреће Етеричка матрица, која им даје способност да врше активан Рад у односу на Окружење....

*108  ... Она такође поседују и Астралну матрицу, која им даје способност да размењују  и развијају своја Осећања...

*109   ...А такође поседују и Менталну матрицу, која им даје способност Расуђивања о Појавама и процесима, која су у стању да Опажају...

*110   У комплексу напред описаних особина  које поседују Материјални Ентити, на најнижем ступњу развоја налазе се Минерали, који поседују само Етеричку биоплазму и способност размножавања...

*111   ...На нешто вишем ступњу развоја налазе се Биљке, које имају делимично развијену и Астралну матрицу, тако да препознају и нека основна Осећања, Светлост  и Звук...

*112  ...Изнад њих налазе се Животиње, које имају већ сасвим добро развијену Астралну матрицу, тако да могу да Осећају и испољавају своја Осећања, а такође имају и делимично развијену Менталну матрицу, тако да могу да Расуђују о основним Опажањима, која се тичу билошког Опстанка...

*113  И на врху ове мале пирамиде налази се Човек – Сапијенс који има све описане матрице добро развијене, и коме је дата слободе Расуђивања и доношења одлука о свом Духовном развоју и о својиј Судбини.

*114  Враћамо се сада Плазматичниј Мултисвери. Ту су одмах изнад Људи разна Бића Астралида, без физичког омотача, али са знатно развијенијом Астралном и Менталном матрицом. Таква конфигурација даје њима способност да јасно виде оно што Људи мисле и да Знају шта је било и шта ће бити. За њих не постоје Временске и Просторне баријере.

*115   У односу на Људе – Сапијенсе, деле се на злонамере, на нижем нивоу развијености, и добронамерне, на вишем нивоу развијеност. Ови Злонамерни, Демони или Пале Душе, преко Мисли наводе Људе на зла дела, која за последицу имају патње и невоље. А то и јесте циљ Демона, јер се они хране нашом биоплазмом и адреналином. 

*116  Добронамерни Астралиди, које често називамо Анђели и Арханђели, помажу Људима – Сапијенсима, да развију и нађу свој сопствени Духовни пут и да еволуирају у виши степен Опстанка.

*117   Изнад нивоа Астралида, налазе се духовно развијенија Ментална Бића у свери Мисаоних Вибрација, која су највиши могући ступањ, која обични Сапијенси могу делимично да спознају. Ова Бића баве се само крецијом Менталних Модела и Хармониским Процесима, који су неопходни за опстанак разних Реалности у Космосу. Њихове активности за нас Људе, налазе се у зони могућих предпоставки и нагађања.

*118  Изнад њих се налазе хипотетична Каузална Бића, која су вероватно сегменти општег Космичког Разума, са дејством у обласи опште Доброте и Љубави, о којој је тешко нешто више рећи. Капацитет нашег Ума не може да продре даље. 

*119   У овој области крију се Појаве и Процеси, који нису доступни Разуму Сапијенса.

*120   Ту постоји Светлосна Баријере, коју је сам Творац или Централни Космички Разум поставио и само Он може да изда „пропусницу“ за даље!

*121   Тако уз помоћ доступног Знања и Имагинације долазимо до модела Пирамиде живих Бића, као Мисаоне Фреске, која одсликава нашу Визију. Да су наша Опажања нешто сложенија и комплекснија, можда би ова слика била лепша и већа! 

*122   У овом моделу не постоји као појам „смрти“ или нестајања. Све је само пролазно стање у процесу сталне Трансформације – постоји стално „рађање“ да би се искусила нова Сазнања! 

*123   За нас Сапијенсе, питање је само спорно – дали Памћење постоји или се можда гаси и КО све ове Процесе усмерава и Зашто? Одговори вероватно леже у Астралној равни и уследиће без упита !


1 коментара:

Анониман,  06. фебруар 2014. 01:33  

Ovo je sve fantasticno! Hvala vam na beskrajnom trudu i radu koji ste ulozili u ovaj sajt i na sustinskoj i neprocenjivoj informaciji.

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP