Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

2 Tema - O REALNOSTI

2 ТЕМА - О РЕАЛНОСТИ
У претходном излагању
Реалност смо упознали,
Петозначна за нас шема
Искључује се дилема.

Исто тако јасно нам је
Да Простор је локација,
Измене се ту збивају
Реалности обликују.*055

Етар када охлади се
Смањи степен Вибрације,
Материја тад настаје
Што густину поседује.

Реципрочни следи процес
Материја кад се греје,
Енергија веза пуца
Тад Етар на „врата куца“.

Елемента ова оба
Садржај су што мења,
Трајање их декларише
А Кретање трансформише.*056

Очигледно да је Простор
Независан у тој сцени,
Кад садржај Реалности
Подложан је сталној смени.

У оваквом сценарију
Где Простор је позорница,
Садржаја када нема
Кретање је бесмислица.*057

Сад закључак нови следи
Односи се на Сазнање,
Када нема Реалности
Ишчезава свако Знање.

Али случај није такав
Што сведочи наша збиља,
Материја што се множи
Даје доказ изобиља.*058

У Свету у ком' живимо
Материја примат има,
Основа је Реалности
То је јасно неукима.

Мада став овакав нужно
Последице тужне даје,
Технолошку слику Света
И потрошњу колика је.

Ту је Закон “дефект“ масе
Што Ајнштајн га описује,
Енергију изнедрава
Материја кад нестаје.

Основни је ово мотив
За опстанак Тамног Света,
Закон Силе што намеће
И криминал који цвета.*059

Све од Мисли започиње
Што Творац је нам' дарива,
Али тамне Пале Душе
Хармонију Мисли руше.

Блокирају размишљање
О Суштини и Постању,
Место Светла таму нуде
Чулне страсти и пожуде.

А инверзни процес када
Творац Масу обликује,
Из Етарских поља разних
Њихов ум не докучује.

Хармоније Мисли нема
Што Творац нам стално даје,
Резонанцу не користе
Нити знају колика је.

Зато слепи код очију
Пипају у тами тужно,
Не познају Резонанцу
Што решење нуди нужно.*060

Вратимо се сада теми
О Простору и Почетку,
Размотримо чињенице
Сакривене у заметку.

Простор кад се трансформише
Агрегатна мења стања,
Праоснова Реалности
Рађа се из тог Збивања.

Први појам ту је Тачка
Агрегатно нулто стање,
Без Почетка и без Краја
Означава нам Постање.

Или можда неки „прозор“
Што се може отворити,
Резонанцом непознатом
Хиперпростор отворити.

Упознати Реалности
Различитог аражмана,
Непознате нашој Гнози
Што сакрива друга страна.

Ова Тачка, што мирује
Непомично, без кретања,
Очигледан примјер даје
Изгубљеног Поимања.

Енергија Кинетичка
Ту је битку изгубила,
Потенцијална Сила је
Из ње Живот исцедила.

То стравично, густо место
Што сабија Галаксије,
У неком Другом Свету
Израчује Енергије.

„Црна Рупа“ то је можда
Што прождире нашу страну,
Или „Квазар“ Антисвета
Где претаче нашу храну.*061

У случају повољнијем
Тачка када експлодира,
Сабијену Енергију
Нашем Свету имплантира.

Ту Појаву „Прасак“ зову
Одговара збиљи тачно,
У моделу што заступа
Један Космос Бесконачно.*062

Ал ' постоји други модел
„Хиперпростор“ он истиче,
Реалности многобројне
У Простору вешто смиче!

Њих одваја „ Фазни Помак“
Резонантна баријера,
У истом су Божјем лонцу
ал' не знају шта Он смера.

Изненада, када дуне
Хармоније тихи ветар,
„Топла Рупа“ се отвара
И пропушта моћни етар.

Ето тако Сила Творца
Димензије што отвара,
Просечноме посматрачу
Пред очима чуда ствара.*063

Вратимо се сада Тачци
У обадве варијанте,
Где Густина Простор рађа
Кинетичка Сила расте.

Кретање се тада буди
Али тихо и без драме,
Поља која сад настају
Носе Етар на све стране.*064

Агрегатно стање ново
Сад ступа на сцену Простор,
Али смирен, једноличан
Мртвом мору врло сличан.

Кинетичка Сила расте
А Потенцијал поља пада,
Просторни је захват већи
И Етар се рађа тада.*065

Густина се Етра диже
Простор цели испуњава,
Сви услови су присутни
Кретање се испољава.*066

И ево сада нове сцене
Творац је „Реч“ изустио,
Етарски је ветар моћни
Материју изнедрио.*067

Ту је прво стање Плазма
Етерични облик Масе,
Што Космичке Галаксије
У спиралне свија трасе.

Ово стање је основно
Деведесет девет посто,
Реалност се усложава
Цео Космос испуњава.*068

А шта је са један посто
Материје што остаје,
Гас, Вода и Чврсто стање
Што Животни оквир даје?

Етар се полако хлади
Нова фаза сада следи,
Гасно стање Материје
Нов поредак да уреди.

Гасно стање сад се буди
Значај Етра тад опада,
Гравитација се рађа
Дисперзију да савлада.

Лоптасте структуре Гаса
Логичне су послиједице,
Тог Притиска што делује
Са свих страна немилице.*069

Сада следи фаза Воде
Агрегатно стање теже,
„Енергија Везе“ расте
Молекуле да повеже.

То је стање еластично
Облик може да промени,
Запремину задржава
Сваку форму подржава.*070

Даљи степен сабијања
Ово стање кондезује,
Вода рађе Чврсту Масу
Санта ладе показује.*071

Сажимања молекула
И хладноћа што делује,
Успољава моћни Етар .
У Простор што царује.

Задње стање „Супермасе“
Силу гаси Кинетичку,
Етар тада одумире
А густина рађа Тачку.*072

То би био сценарио
И судбина Реалности,
У којој ми боравимо
И од које зависимо.

Овде нешто недостаје
Што је изнад Материје,
Духовне структуре то су
Које Творац обликује.

Простор што се трансформише
Од Тачке до Васионе,
Димензије мења нужно
У том нема ништа ружно.

Тачка, Права, Раван, Простор
Особину разну скрива,
На разлици димензија
Ниви Знања се заснива.

Из овога даље следи 
Ограничен степен Знања,
Који нужно заснива се
На обиму Опажања.*073

О томе ће бити речи
Није за то време сада,
У поглављу које следи
Размотримо тему Рада.

*055 У претходном излагању расматрајући тему о Сазнању дошли смо до битне констатације да је је Кретање битна Појава која условљава сва Збивања која се дешавају у Свемиру, односно у Простору, који опредељује Локацију на којој се врши размена између Енергије и Материје. У овим процесима обликују се разлиите Реалности у систему Хиперпростора.

*056 Напред је већ речено да су Енергетска поља која чини Етар у разним модалитетима и Материја, један исти Садржај који се трансформише у зависности од међусобног односа Кинетичке енергије Етарских поља и Потенцијалне енергије Материјалних структура.

*057 У овим трансформацијама Простор сам по себи је независан, али подложан промени сопствене структуре, у зависности од описаног Процеса. Оно што је битно је чињеница да када нема никаквог Садржаја у Простору – Кретање губи сваки смисао.

*058 У том случају, када нема никаквог Садржаја, нема ни Реалности, па нема услова ни за какво Сазнање. Али стваран случај није такав, што доазује Материја са великим спектром својих појавних облика, који су уствари трансформисана Енергетска поља.

*059 Свет у коме ми Људи - Сапијенси живимо је једна од 3Д Реалности у којој Материја чини врло битан елемент Садржаја, који представља доминантан фактор опстанака. Ова доминација Материје условила је деградацију Духовног аспекта постојања наше врста, и фаворизовање Технолошког аспекта – јасно потенцираног Законом о Дефекту Масе, кога је описао Ајнштајн. Та филозофија довела је до неконтролисаног уништавања Материје – да би се остварили потребни ресурси Енергије, а што за последици има безброј нежељених последица, које имају штетно дејство на Окружење у коме живимо. Јасно је да се овде ради о великом Незнању и јако ниском ступњу Менталне развијености, јер нашим Светом доминира култ Силе и Власти... 

*060 О Инверзним процесима када из Енергетских поља настају разни облици Матријалних структура, у нашој Пракси нема ни слова, и ако је те Законитости лако извести из поменутог Ајнштајновог постулата. Јасно је да узрок треба тражити у примитивном облику Мишљења, који не може да превазиђе постављене баријере. Нема Хармоније Мисли, која би запазила Вибрацију као Појаву која нуди изванредне могућности за постизање практичних циљева. За такав приступ нужан предуслов је Духовна Зрелост Цивилизације, у којој влада култ Знања... о чему ће накнадно бити Речи.

*061 Вратимо се сада основној теми о Простору и Почетку. Када искључимо поставку Хиперпростора са безброј Реалности, ова тема нужно нуди Тачку као Појам бездимензионалног Садржаја, из кога се рађа Простор под дејством Непознатог Узрока – који се назива Велики Прасак ! Јасно је да од Ничега не може да настане Нешто, па зато мора да постоји прихватљивији модел, који нас наводи на прави пут, ка решењу ове енигме. Такав приступ истиче Хиперпростор – без Почетка и без Краја, као једини одговор на наше Незнање. Динамика измене Садржаја појединих Реалности чини се могућа и реалнна кроз „прозоре“ који се могу остватити под одређеним условима ( Резонантним фреквенцијама ) или кроз „црне рупе“ које су у посматраним Реалностима „квазари“ који израчују усисани садржај суседне Реалности. Такав модел у задње време све више постаје актуелан...

*062 У том случају теорија Тачке која је експлодирала је у стварности појава „Квазара“ који се појавио у посматраној Реалности.

*063 Даља анализа овог модела доводи нас до закључка да је у Хиперпростору нужан „фазни помак“ између суседних Реалносту, у ком случају оне могу да коегзистирају на истој Локацији, односно у истом Простору, без међусобног ометања, изузев кроз „прозоре“ који су напред описани. Ови „прозори“ се могу постулирати и као комуникациони канали, случајно или намерно оформљени...

*064 У обе варијанте, невероватна густина Тачке ( Црне рупе или Квазара ) рађа нови Садржај, Кинетичка Енергија Простора расте...

*065 ...Етарска поља се буде...

*066 ...и јавља се Кретање као предуслов за одеђено Збивање.

*067 ...Фигуративно или стварно Творац је своју „Реч“ изустио !

*068 Под дејством повећаног Етарског Притиска, Кинетичка енергија Простора расте и рађа се Плазма , као основнио облик Материје, коју Центифугална Сила свија у познате спиралне форме Галаксија, које опажамо...

*069 Опадањем Кинетичке, и порастом Потенцијалне Енергије у ценртима Галаксија долази до кондезовања Плазме у нови облик Материје...

*070 ...а то је Вода, која добија еластичан облик. Задржава запремину, облик може да промени и има могућност меморисања информација, путем формирања различитих молекуларних струкрута, које називамо „кластери“... као и даље преношење записаних информација...

*071 Даље повећање Потенцијалне и смањење Кинетичке енергије рађа Чврсту Масу, која не мења запремину сама од себе. То може да се деси под дејством спољње Силе, у ком случају се важи закон Дефекта масе, о коме је већ било речи.

*072 У инверзним процесима, обрнутим путем долазимо до „Супермасе“ која може да се дефинише и као почетно стање Тачке, у којој је Кинетичка енергија нестала, а Потенцијална достичла свој максимум. Остало је познато!

*073 Важан закључак је да се на разлици димензија заснива степен могућег Опажања, од чега директно зависи и ниво могућег Сазнавања. Међутим, овде нешто недостаје, а то су разни други појавни облици Духовних Структура у Простору, што постоје, а који не подлежу изнетом моделу трансформације и анализи која га прати. О томе ће накнадно бити речи.

0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP