Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

1 TEMA - O SAZNANJU

1 ТЕМА – О САЗНАЊУ
 У Космосу на све стране
Светови се разни роје,
Два облика изузетна
Препознајем као своје.

Први облик су Појаве
Што описана стања пишу,
Други облик су Процеси
Што збивања дефинишу.*037

Стоји човек и посматра
Размислити треба хитно,
Како Знање да примени
И разјасни шта је битно?

Да ли Знање очигледно
Кожом која додир даје,
И топлоту ватре следи
За остало и не хаје.

Или преко Носа свога
Молекуле што прикупља,
У ваздуху што трепере
Нос их вешто одабере.

Можда преко наших Уста
Који укус храна даје,
Добро вино, бистра вода
И топлота колика је?

Ту су Уши с обе стране
Што бележе звучну грају,
Вибрације молекула
Које кожу не познају.

И на крају Очи чарне
Што фотонске лове бљеске,
Непојмљиво брзе слике
Мисаоне арабеске.

Ето спектра чула наших
Што помажу Мозгу битно,
Информације да сакупи
И одреди шта је хитно!

То је стварно јако мало
Природа је врло моћна,
Збивања се дешавају
Промена је даноноћна.*038

Али није тако страшно
Разне справе Човек гради,
Изгубљене осећаје
Како тако да накнади.

Оруђа му компензују
Празног хода непознато,
Сада она препознају
Што чулима није дато.*039

Поред тога Бог је дао
„рупе“ Мозак попуњава,
Замишљањем Он се бави
Тако слике допуњава.

Ето тако поред чула
Где помаже и оруђе,
Сам Мозак се потрудио
Напознато да пронађе.

Сад закључак први следи
Сазнање је условљено,
Опаженим Појавама
Где је нешто изгубљено.*040

Из овога проистиче
Ограничен фактор Знања,
И предности које има
Већи спектар опажања.

У Космосу бесконачном
Моћни Умови су бројни,
Различитог поимања
По Сазнању вишеслојни.

Који више опажају
Поседују Знање јаче,
Из тог следи последица
Бржи Развој што истаче.

У Развоју неминовно
Број чула се повећава,
Затим следи циклус нови
Који Знање умножава.*041

 Са аспекта наших моћи
Спољни Свет је петозначан,
Опажамо све доступно
Ал' садржај није тачан.

Први елемент је Простор
Реалности што садржи,
Али њих безбројно има
Што захтева говор дужи.*042

Овај понор бесконачни
Космос који зјапи мрачно,
Уређен је беспрекорно
По Божијој вољи тачно!

Енергетска поља то су
Која Етар испуњава,
Али без покрета чаме
Јер чека се узрок драме.

Када Творац „ Реч“ изусти
Којој Мисао претходи,
Тад се Простор заталаса
Као вал у мирној води.*043

 Стационарна поља се
Тада брзо преобрате,
Па разлику потенције
Она одмах слепо прате.

Од активних Вибрација
Ка пасивним струји Етар,
Ето тако без по муке
Космички се јавља ветар.*044

Узрок овој последици
Просторни притисак даје,
Јер густину Етар има
ал' се незна колика је.

То Кретање условљава
Трансформације што следе,
Хлађење и згушњавање
Материју да изнедре.*045

Материја кад потисне
Етар са свог бившег места
Гравитација се рађа
Што појава јесте честа.

 Многи мисле да је Сила
Мисаона то је грешка,
Јер Појава то је само
Загонетно нам смешка!*046

Ето тако сад настају
Сва Небеска тела редом,
Трајање им није вечно
Исписано „белом кредом“.

Када Творац таблу брише
Материја ишчезава,
А Простор се назад враћа
Њено место попуњава.

Истинита то је прича
О мањини  садржаја,
Што у Космосу се збива
Коју Етар условљава.

А већина Космоса је
Неизбежни Етар давни,
У стањима Плазматичним
Испуњава Простор тамни.

 Из овога следи нови
Закључак о стању реда,
Агрегатна стања то су
Творца, што Простор испреда.

Без Почетка и без Краја
Етар Простор испуњава,
Кретање га трансформише
А Трајање дефинише.*047

Када ову слику стања
У Менталу обрадимо,
Добијемо Тетраедар
Који вешто користимо.

Сва темена Тетраедра
Агрегатна стања броје,
Енергија, Материја,
Трајање и Простор то је.

Изводнице овог тела
Кретање су што је битно,
Тако Космос сабијамо
У Менталну слику читко.*048

Замишљени Тетраедар
Уписну лопту скрива,
Целокупно наше Знање
У тој лопти сад почива.*049

А темена Тетраедра
У већој су лопти тачке,
Што нам мудро показује
Могућности бесконачне.

Јер та лопта описана
Бесконачно тачки има,
Наше Знање уочава
Једва четир' међу њима.*050

Само Творац препознаје
Елементе све присутне,
Што Реалности су друге
Нашем Знању недоступне.

Ту лопту би зато могли
С пуно права, без дилеме,
Имагинацијом звати
Што отвара многе теме.

 Описана слика јасно
Однос Знања показује,
И безбројних Димензија
У Космосу што се крије.*051

Ту се јасно уочава
У  кавез смо затворени,
Елементима Сазнања
Врло чврсто омеђени.

Зато треба скроман бити
Јер постоје Бића многа,
Октаедар препознају
Или нешто изнад тога.

Геометрија где влада
Могућности многе стоје,
Чак тридесет ил' шездесет
Додирних тачака броје.*052

Замислимо само сусрет
С неким Бићем тог Сазнања,
И дијалог бесмисени
Који нуди наша страна.

То је као да смо глисту
Ставили у малу теглу,
И са њом развезали тезе
О Ајнштајну ил' Хегелу.*053

За крај ето мало шале
Дајмо мјеста својој машти,
Да поврати скромност Души
Што расте у Божјој башти.

Јер нам Душа врло често
Искаче из „ возног реда“,
Заборавља чињеницу
Да је Творац стално гледа.*054


*037  Полазимо од чињенице да Човек расуђује о Појавама и Процесима у Окружењу на основу примљених иформација расположивим Чулима и сопственом Имагинацијом, односно Информација из Виших или Суседних Ралности, које му се обликују као Визије или Машта, како се то обично каже.

*038  Информације прима Чулима, која региструју мали део Појава и Процеса у Окружењу 3Д Реалности у којој се налази,

 *039  а разним Оруђима која је осмислио допуњава Опажање. Међутим, права и потпуна Представа о стварном Збивању и даље није потпуна.

*040  Зато сам Мозак користи своје скривене капацитете и могућности па Имагинацијом допуњава, спектар Збивања која Чулима није у стању да опази. Односно које прима ванчулним путем из Информационог поља које се налази у Хиперпростору.

*041  Јасно је да Цивилизације које имају шири спектар Опажања, имају и могућност да правилније расуђују о Збивањима у Окружењу, па су на тај начин у предности да брже умножавају своје Знање и да остваре виши ниво Духовног и Технолошког напредка.

*042  У оквиру наших расположивих способности у стању смо да Опажене Појаве и Процесе сведемо у пет појмовних категорија а то су : Простор, Енергија, Материја, Кретање и Трајање ( појавних Процеса ). Време као посебна категорија не може да се постулира као независан појам.

*043  Уколико Простор замислимо као појам независан и бесконачан у сваком погледу, у коме су сви потенцијали изједначени, онда мора да се појави нека Мисао, Идеја, Реч или неки Почетни Импулс, који ће да покрене процес Индивидуализације, односно да изазове почетну разлику Пренцијала, као нужан предуслов за неко Збивање. 

*044  На тај начин јављају се почетне Трансформације Простора, који сам по себи није празна Пустош, већ је субстанца коју називамо Етар,  који може да преноси Информације, а може да има и друге појавне облике.

*045  У оваквим околностима јавља се у Простору Етарски Притисак, који условљава даље трансформације. Повећањем Притиска долази до Загревања, односно повећања Кинетичке енергије тог флуида, а Хлађењем до Згушњавања Односно повећања Потенцијалне Енергије и настанка Материје у свим облицима какву знамо – од Плазме, преко Гасовитог и Течног до Чврстог стања. 

*046  Појава Материје у Простору, изазива промену густине Етарског поља, јер истискује Етар са свог претходног места и тако се мења сама конфигурација густине Етра у Простору. То је основни узрок за настанак Гравитацијеоне појаве, коју ми погрешно називани Силом. Када нем Материје у Простору – неме ни Гравитационе појаве!

*047  У инверзном Процесу, када се Повећава Кинетичка Енергија у Простору односно када се смањује густина Етарског поља и Материја постепено нестаје у реверзибилном Процесу трансформације.

*048  Када наведених Пет појмовних категорија сложимо у Менталну матрицу – добијамо форму Тетраедра - у којој су темена Простор, Енергија, Материја, Трајање појавних Процеса, а изводнице или равни, које повезују ова темена су Кретање, као нужан предуслов за Појаву неког Збивања.

*049  У овако представљеном моделу наше Знање је Уписана лопта у тетраедру, јер је ограничено изводницама или равнима...

*050...а Описана лопта је наша Имагинација или Машта, у којој су темена Тетраедра само четири од безброј могућих тачака, које се налазе на површини те лопте, односно у Иформационом пољу Хиперпростора.

*051  Сада можемо лако предпоставити колики је обим могућег Информационог Потенцијала смештен у Хиперпростору.

*052  Из овога следи даља предпоставка о ограничености нашег Сазнања, у односу на  нека друга Разумна Бића, која би била у стању  да својим обимом Опажања формирају у оваквом моделу Октаедар, Икосаедар, Додекаедар или Фулерон са шесдесет темена...

*053  Јасно је, да у контакту са тако развијеном цивилизацијом није могуће наћи предмет за размену информација...

*054...што би требало да стално имамо у виду !0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP