Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

Progravitaciona mašina poleteće nad Kosmajem!

Pronalasci i pronalazači  Trece oko broj 745 od 19 juna 2018 godine strana 9 .

Progravitaciona mašina poleteće nad Kosmajem!

 Kada elektromagneti "isključe"gravitaciju, moguće je putovati i kroz vreme l


 Dr Božidar Milosavljević, jedan od naših najčuvenijih urbanista - otkriva za Treće oko sve tajn veka napisao je "Novu fiziku", ta- da nazvanu - "Zaboravljeno znanje predaka". U "jeretičkoj knjizi" uka- zao je na koeficijent negativne teži- ne i izveo obrnut obrazac od Ajn- štajnove proporcije izražene kroz "E = mc2"(energija ekvivalentna masi pomnoženoj kvadratom brzine sve- tlosti u vakuumu). Inverzivna teori- ja mladog studenta arhitekture to- liko je zainteresovala ondašnju ne- konvencionalnu inteligenciju da su pesnici i pisci Rastko Zakić i Rado- mir Raša Smiljanić pro- našli i izdavača Milosa- vljeviću, a "brošura" se, svedoči autor, nosila u zadnjem džepu tek "ot- krivenih" faremerki i nje- ne tajne su se objašnja- vale na studentskim žurkama uz Dženis Džoplin i Led Cepelin. Milosavljević dalje govori da je svoju ideju o koeficijentu negativne težine "probio"zahvaljujući recenzijama prof. Miće Raki- ća sa PMF-a i tada najtalentovanijeg studenta Filozofskog fakulteta Velimira Abramovića (danas profesor). 

 Međutim, Božin otac Čedomir knjigovezac, koji je dan i noć radio da iškoluje decu, tražio je od sina da privređuje. Kao postdiplomac na Arhitektonskom fakultetu, Milosavljević je počeo da radi u Institutu za Athitekturu i Urbaniyam Srbije, odkle e preuyet od Zavoda za planiranje grada Beograda i tako kreće njegova karijera uglednog srpskog urbanista i prostornog planera. Gotovo da ne postoji grad u Srbiji gde nije"planirao" izgradnju. Vrhunac slave doživljava u "Trudbeniku" kao direktor Odeljenja za razvoj, sada i doktor arhitekture, koji je sračunao koeficijente efekata rada i profita kompanije za razne sistem izgradnje i projekata . 

U ime SFRJ tada je u Alžiru ugovorio "posao veka", izgradnju pet naselja od ukupno 30.000 stanova i BGP od 600.000 kvadrata m2 to po ceni od 980 dolara po kvadratnom metru.Sa prodajom nekoliko sistema za prefabrikovanu izgradnju stanova.  "Trudbenik" nije mogao sam sa Radom da izvede ovaj posao i ukljucene su kompanije iz pet eks jugoslovenskih republika. Taj posao se smatra najvećim građevinskim poduhvatom građevinske operative u SFRJ
Mnogo sam planirao naselja i objekata i gradio i kod nas i svetu preko Konsultantskih misija. Samo za svoje potrebe napravio sam u životu devet kuća. Ali, prijem informacija iz "Kosmičkog informacionog polja" u veyi Gravitacije, nikada nije prestajao. Tako sam 1995. godine predao prijavu u Zavodu za patente u Beogradu za priznanje autorstva za dva svetska patenta magnetnih generatora objašnjava naš sagovornik. - Posle godinu dana ispitivanja mojih prijava magnetnih generatora u Zavodu, odbranio sam patentni zahtev o Torzionom i Kompresionom magnetnih generatora .

Misteriozna smrt generala 

Aprila 1996. autor dobija Zlatnu medalju za pronalazaštvo Nikola Tesla, a posle javne prezentacije u Domu inženjera i tehničara, vojska traži da se sve prebaci u VTI. (Film o projektu "magen" dostupan je na Jutjub kanalu). Zapazio sam da kod elektromotora, magnetna šipka rotira uvek isto po sredini i tako stvara magentno polje predivnih koncentričnih talasa. Ja sam magnet zarotirao po uzdužnoj osi. Takođe "pobuđivao" sam ga u rotaciji, ali mimo centra. Rezultati su bili nestandardni magnetni talasi i magnetna polja različitih opsega - govori Milosavljević, pojašnjavajući - Konkretno vojska je bila zainteresovana da razvije ometače radarskih snopova i da učini "avakse"i druge NATO "osvetljivače ciljeva" slepim.

Pronalazac iz podnožja Kosmaja priča i da su do njegove ideje odavno vec došli Rusi i da su je Amerikancima demonstrirali nedavno u Siriji u nekoliko navrata. Dodaje da su naša dva generala koja su bila "pokrovitelji" istraživanja "magena" u VTI, umrli na prečac i veoma mladi. Major specijalista sa kojim je sarađivao nije mogao sam da nastavi rad bez daljih naređenja, a usledio je i rat 1999. 

Poništavanje težine 

Među čudesnim svojstvima Sirlovog generatora nalazi se i činjenica da, kada magneti rotiraju u smeru zdesna nalevo, uređaj leti u visinu, dok kod obrnutog smera praktično se zariva u zemlju. Tokom rada ima svojstvo stalnog ubrzanja i poništavanja sopstvene težine. Kada se optereti izvesnom masom, da bi se sprečila tendencija kreta- nja u smeru suprotnom od dejstva sile gravitacije, uređaj bi povećavao svoj kapacitet proizvodnje energije i postajao bi superprovodnik. Oko sebe je pravio jako jonizovano polje, a kasnije i harikene koji bi pustošili okolinu-oduševljen je Milosavljević. 


Periodni sistem je falsifikat! 

Etar je ključni element za određivanje prirode magentnog polja - smatra sagovornik. "On je veza za ono što se događa između sila magneta i provodnik energije koja se tako dobija. Etar je izbačen namerno". Malo ljudi zna da je posle smrti D.I. Mendeljejeva, koji je "izsanjao" tablicu prirodnih elemenata 1907. godine, njegovo najvažnije otkriće "Periodni zakon" bio namerno falsifikovan od strane Sovjetske akademije nauka. Ono što se sada predstavlja u školama i na univerzitetima, pod nazivom "Periodni sistem elemenata " - je falsifikat. Poslednji put u neizobličenom obliku pravi Periodni sistem je objavljen 1906. u Sankt Peterburgu (u udžbeniku "Osnovi hemije", 8. izdanje). I tek 96 godina posle nestanka, autentični Periodni sistem se prvi put diže iz pepela, zahvaljujući publikaciji u časopisu ZRFM ruskog društva fizičara - otkriva sagovornik. Naime, posle smrti Mendeljejeva, prvi koji je digao ruku na besmrtno Mendeljejevo delo je sin njegovog prijatelja i saradnika iz Društva - Boris Nikolajevič Menšutkin. On je prebacio "nultu grupu" tablice na njenom desnom kraju i uveo takozvanu "periodu". Glavna metodološka karika u Mendeljejevom otkriću je bila Zemljin etar i ona je označena nulom, a sada je nema. 

Vrata u drugu realnost 

Šta su Rusi prikazali? Prvo se u Crnom moru dogodilo da američki razarač "Donald Kuk" elektronski oslepi posle preleta ruskog Su-25, a zatim im je posle nekoliko nedelja "poludeo" GPS, odnosno satelitska navigacija. Sateliti su "čitali" da se NATO brodovi umesto u Persijskom zalivu nalaze duboko na kopnu. Desila se, kod razarača Kuk ", paraliza" a u kasnijem slučaju usporavanje magetnih talasa od strane ruskog protivelektronskog oružja. To oružje radi na principu današnje elektornike "nepoznatih" magnetnih kola i talasa. Taj princip sam pokazao ja 1995. - tvrdi pomenuti pronalazač. 

U privatnoj ateljeu / radionici u Sopotu naš sagovornik poslednjih nekoliko godina radi na daljem istraživanju prirode elektrostatickih i elktromagentnih polja. Kao tehnološkom demonstratoru služe mu dve velike kružne ploče od klirita, u koje su fiksirani feromagneti i kondezatorske ploce.. Kada se ploče zavrte u kontra smeru dobijamo staticki elektricitet od nekoliko milona volti. Sa neodijmskim magnetima koje želi da nabavi,  ta energija uslozenih magneto elektrostatickih ollja, bi bila značajno snažnija i što Božidar potencira - zna kako da je izračuna. Sve u svemu za reprormaterijal, magnete, ploče i kalemove treba mi suma od oko 10.000 evra i ubeđen sam da će se javiti sponzor. 

Ovakva proizvodnja energije trebalo bi da zainteresuje državnu yajednicu ili barem pojedine privatnike koji bi da zeleli da pomognu razvoj naike i da zarade - tvrdi on. I dok pronalazač navodi da zna kako bi i zašto njegov uredjaj mogao da levitira, odnosno da leti priznaje da ne zna šta bi još moglo da se dogodi kod eksperimentisanja. Ubeđen sam da kada se primeni tehnogija magnetnoelektrostatike (magnetiyma i elektrostatike) otvaraju se "džepovi" za drugu realnost. Smatram da pri isključivanja elektromagnetskog efekta gravitacije može se "hodati po vremenu"- navodi naš istraživač. 

Letenje bez goriva i inercije 

Priča našeg pronalazača nije naučna fantastika. Božidar ukazuje na trojicu pre njega, koja su postigla nemoguće. Doduše, i njihovi patenti su preseljeni u laboratorije najmoćnijih zemalja sveta, a sve češće pojavljivanje letelica neobičnih svojstava na nebu od SAD do Rusije sagovornik tumači testiranjem ovakvih vazduhoplova. Za pravo Milosavljeviću dao je i dr Bojd Bušmam iz "Lokida", koji je pre par godina u intervjuu za uticajnu američku TV stanicu ispričao da se za antigravitacioni pogon zna već 50 godina i da Amerikanci rade na njemu u Istraživačkom centru poznatom kao Zona 51

Džon Sirl, Englez, koji je nedavno preminuo ostavio je svedočanstvo na Jutjubu kako radi njegov generator- sila. Sastoji se iz centralnog magneta, a okolo su magnetni prostenovi . Sa strana konstrukci- je nalaze se induktivni kalemovi, a energija se crpi iz etra - objašnjava nam Božidar. - Ovog čoveka su pre petnaestak godina "otkrili" iz lokalne elektrodistribucije, shvativši da proizvodi velike elektrosmetnje. Na početku njegove letelice koje bi se vinule u vazduh, niko nije mogao da locira jer su tokom leta samostalno proizvodile energiju i verovatno su završile negde u vasioni. Onda je hapšen, zatim su ga pustili i dali mu titulu akademika. Zvanično, patent su ocenili kao nekoristan?

Inspirativno saznaje poklon je Kosmickg razuma !

 O Sirlu Božidar priča sa posebnim pijetetom. Kaže da su njegov život i ideje usmereni, posle čudnih vizija i snova, kako da koristimo energiju oko nas. I sam je imao ta "viđenja". Englez je na osnovu toga napravio samoaktivirajući uređaj koji koristi magnetnu rezonancu dva suprotno rotirajuća magnetna polja. Uređaj "usisava"energiju vakuuma ili etra iz okruženja, a predaje je preko induktivnih kalemova smeštenih na obodu diska . Tako se formira električni tok koji se može koristiti za razne svrhe. Tačno je da se u početku uređaj otimao kontroli i nekontrolisano "odlazio" u atmosferu. Posle dugo godina rada Džon Sirl je uspeo da artikuliše i kontroliše kretanje uređaja, koji je sada postajao prava letelica bez potrošnje ikakvog goriva. Ona se snabdevala gorivom iz okruženja - završava Milosavljević, ostavljajući nas u ubeđenju da je na Džonovom tragu! l

https://youtu.be/1JeeaZlYonc
Прочитај више...

РЕАЛНА ЕГЗОПОЛИТИКА - БИТКА ЗА ЗЕМЉУ ЈЕ У ТОКУ - САМОУНИШТЕЊЕ ЈЕ РЕАЛНО !РЕАЛНА ЕГЗОПОЛИТИКА - БИТКА ЗА ЗЕМЉУ ЈЕ У ТОКУ - САМОУНИШТЕЊЕ ЈЕ РЕАЛНО ! 

 ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ ИСТИНЕ И ЗДРАВОГ РАЗУМА, 


ТЕМА ОПСТАНКА, КОЈА ЈЕ САДА РЕАЛНА СВАКОДНЕВИЦА, ОПИСАНА ЈЕ НА БЛОГУ http://skrivenosaznanje.blogspot.rs ВИШЕ ПУТА СА РАЗЛИЧИТИХ УГЛОВА САГЛЕДАВАЊА. САДА, У ДАТИМ УСЛОВИМА ЗБИВАЊА У ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ, И У ЛОКАЛНИМ УСЛОВИМА ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ БОРАВИМО, ДОКАЗУЈЕ СЕ ТЧНОСТ ВЕЋИНЕ ПРЕДПОСТАВКИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА СМИШЉЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈУ "ДЕПОПУЛАЦИЈЕ" РАСЕ ХОМО САПИЈЕНСА НА ПЛАНЕТИ ЗЕМЉИ ОД СТРАНЕ НЕПОЗНАТИХ ЗЛОНАМЕРНИКА И ЊИХОВИХ ПОСЛУШНИКА . 

 ПЛАН СЕ РЕАЛИЗУЈЕ БЕСПРЕКОРНО ЕФИКАСНО И ЗАСНИВА СЕ НА ПОДСТИЦАЊУ ЖИВОТИЊСКИХ ИНСТИКТА КОД ЈЕДИНКИ РАСЕ ХОМО САПИЈЕНСА, ПОДИЗАЊЕМ АГРЕСИВНОСТИ И ЗАГЛУПЉИВАЊЕМ ПУТЕМ СРЕДСТАВА "МАС - МЕДИЈА" ТО СЕ ПОСТИЖЕ СПУШТАЊЕМ РАЗУМА ЈЕДИНКИ У ПРЕДЕО ГЕНИТАЛНИХ ОРГАНА - ЈЕЗИКОМ ЕЗОТЕРИЈЕ У ШАКРАМ МУЛАНДАРУ, КОЈА ЈЕ БИО - ЕНЕРГЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОСНОВНИХ ЖИВОТНИХ ФУНКЦИЈА - ДИСАЊА, ЖЕЂИ, ИСХРАНЕ И РЕПРОДУКЦИЈЕ. 

 ЕКСТЕРНИ ФАКТОР КОЈИ ПОДСТИЧЕ И ПОДРЖАВА ОВУ СТРАТЕГИЈУ ЈЕСТЕ НОВАЦ - СВАКИ ПОЈЕДИНАЦ ЈЕ МОТИВИСАН ПОТРЕБОМ ЗА ХРАНОМ И ЕНЕРГЕТСКИМ РЕСУРСИМА И ПРИНУЂЕН ДА ПОСТОЈЕЋИМ БАНКАРСКИМ СИСТЕМОМ РЕАЛИЗУЈЕ СВОЈЕ ПОТРЕБЕ. НА ТАЈ НАЧИН УКЉУЧЕН ЈЕ У ОПШТИ СВЕТСКИ СИСТЕМ КОНТРОЛЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ. ТАКО ПОСТАЈЕ ПРЕДМЕТ КОЈИМ СЕ УПРАВЉА, А НЕ САМОСТАЛНО РАЗУМНО БИЋЕ.! ВИШЕ О ТОМЕ САЗНАЋЕТЕ У ДВА ВИДЕО ПРИЛОГА УЗ ОВАЈ КРАТАК УВОД ! 

 УМ - УДРУЖЕНА МИСАО - УЧИМО ДА МИСЛИМО ! 

 https://youtu.be/f4SrN1kxK-Q

https://youtu.be/ZzpgpchH8ckПрочитај више...

Tajne vremena - Nikolaj Kozirjev
                         
Šta mi znamo o vremenu? Praktično ništa. Vrijeme se smatra neumoljivo, neshvatljivo, nepovratno. Koliko god napredovala nauka, vrijeme za nas ostaje tajna, još uvijek. No, Ijudska genijalnost nikada se neće zaustaviti na dostignutom.

Prvi koji je uspio da podigne veo sa tajne o vremenu, bio je genijalni astrofizičar - Nikolaj Kozirjev. Njega su interesovale tajne neba, misterije vremena i on je smatrao da mu je sudbinom predodređeno, mnogo toga da ostvari. Njega su zvali drugim Anštajnom, nebeskom inteligencijom, i on je dostigao naučne visine, ne izmijenivši sebe, svoje principe, svoje ideale.

Nikolaj Aleksandrovič Kozirjev, astronom i astrofizičar, rođen je 2. septembra 1908.god. u Sankt Peterburgu. Otac mu je bio rudarski inženjer Aleksandar Adrianovič Kozirjev, plemić. A majka - Julija Nikolajevna, potiče iz stare trgovačke porodice.

Početak karijere Nikolaja Kozirjeva bio je bez sjene i srećan. Godine 1924. sedamnaestogodišnji petrovgradski učenik objavio je članak o zvijezdama u naučnim novinama. Članak je privukao pažnju naučnika. Te 1924. godine Kozirjev je upisao Astronomski odsjek na fizičko - matematičkom fakultetu, Univerziteta u Lenjingradu.
Privlačilo ga je nebo, zvijezde, galaksije, on je izučavao atmosferu Sunca i drugih zvijezda, fenomen pomračenja Sunca. Sa dvadeset godina Kozirjev je završio Lenjingradski Univerzitet i diplomirao na fizičko - matematičkom fakultetu. A u 28 godini, doktor Kozirjev je bio poznat kao vodeći astronom, i predavao je u nekoliko naučnih ustanova.

Tada je nova oblast astronomije astrofizika bila na cijeni, pojavila se mogućnost da se sazna, kako zvijezde ustvari izgledaju, i šta se kod njih stvarno dešava. To su bile potpuno nove perspektive i Nikolaj Kozirjev ih je jasno vidio. Od 1928. godine, studira postdiplomske studije i radi u glavnoj astronomskoj opservatoriji SSSR-a u Pulkovu. U njegovom bliskom okruženju bili su talentovani fizičari: Ivanjenko, Landaly, Bronštajn. Oni su učili jedan od drugog, a podučavali su i druge. Kozirev, je predavao "Teoriju relativnosti", na Pedagoškom institutu.

​Godine 1934., objavio u "Monthly Notices" mjesečnom listu engleskog Kraljevskog astronomskog društva "Teoriju proširene fotosfere zvijezda", koja se i danas zove njegovim imenom (Kozyrev-Chandrasekar theory).Ali tri godine kasnije, dvadesetdevetogodišnji astrofizičar je bio uhapšen. Optužili su ga za učešće u fašističkoj organizaciji. Pri tom nije samo on uhapšen, svi pulkovski astronomi počevši od direktora i vodećih pulkovskih stručnjaka, bili su u to vrijeme uhapšeni. Suđenje je trajalo nekoliko minuta, bez podnošenja nerazumne optužbe, i bez odbrane, Kozirjeva su osudili na 10 godina zatvora. Tada više od toga, bilo je samo strijeljanje.Nemoguće je i pretpostaviti da bi astronomi zauzeti naukom i nebom, radili za fašiste. Međutim, od desetine naučnika, koji su uhapšeni iz pulkovske opservatorije, jedino je preživio Nikolaj Kozirjev.

 Prve dvije godine takozvani "fašist" Kozirjev držan je u zatvoru grada Dmitrovsk - Orlovski. To je bilo mjesto gdje su dovodili zatvorenike, računajući da neće preživjeti. Kada su 1939. god. otvorili tamnice, slika je bila užasna. Zbog neljudskih uslova, mnogi od tih koji su preživjeli, izašli su iz ćelije slijepi
.
"Kao što je pričao otac - kaže sin Kozirjeva, Fjodor - on je jednom bio neoprezan noću je zaspao i njega su potpuno skinuli ukrali su jaknu, kapu i sve ostalo i kada je došao stražar vidio je to i upitao: " Ko je osumnjičen?" Otac je rekao:"Ja nijesam osumnjičen". U tome kako je otac pričao taj stražar je vidio najveći prestup, istjerao ga je napolje po mrazu, izrezao mu je obuću da bi ga kaznio."

Po toj hladnoći kazna je značila praktično smrt. Međutim, naučnik je preživio i to je prihvatio kao " Božiji" znak. U zatvoru, Nikolaj Kozirjev je postao vjernik.

Nikolaj Kozirjev je želio je da produži naučni rad, i veoma mu je bila potrebna naučna literatura. Ali nje u zatvoru nije bilo. Ali odjednom je u zatvoru našao knjige: Zbirku Djemjana Bjednova i drugi tom Astronomskog kursa. To je bilo čudo! Božja pomoć. Tada je naučnik povjerovao u Boga. Za mnoge je zatvor katastrofa, pogibija i degradacija, ali, Kozirjev ima beskrajan mir misli u njihove dubine naučnik ulazi već deset godina.

Godine 1939. Kozirjeva su prebacili u Norilski logor NKVD-a. U početku je radio obične poslove, a zatim je prebačen u Dudinskuju polarnu stanicu kao geometar. A 1940. godine su ga unaprijedili i čak postavili za direktora stanice. Međutim 1941. godine, bio je optužen za navodnu neprijateljsku propagandu među zatvorenicima. Naučnik je bio uhapšen po drugi put i osuđen na smrt - strijeljanjem.

Tačke optužbe bile su dosta čudne, Npr: "Pristalica je teorije širenja svemira; Smatra Jesenjina dobrim pjesnikom, a Dunajevskog lošim kompozitorom; Izjavio je da Engels nije kompententan za nauku i ne slaže sa izjavom Engelsa da je "Njutn - induktivno magare".
Na sudu naučnik je potvrdio, da stvarno ne smatra Engelsa autoritetom za naučnu oblast. Vrhovni sud RSFSR osudio ga je na smrt strijeljanjem. Međutim naučnici nijesu mirovali, da se preispita slučaj inicirali su drugovi naučnika akademici: Gligorij Šajn i Viktor Ambarcumjan. Prvi je pošao vlastima, kao direktor razrušene svemirske opservatorije i rekao:"Bez Kozirjeva je ne možemo obnoviti", drugi je potvrdio: "Kozirjev je nezamjenjiv.". Tada je smrtna presuda zamijenjena sa 10 godina zatvora.

Deset godina nije mali period i nalazeći se u zatvoru, naučnik je računao podatke za buduću disertaciju, a kasnije u sjevernoj tajgi je stvoren njegov glavni rad Teorija vremena - koja će kasnije biti nazvana Kozirjevljeva Teorija vremena. Bukvalno posle godinu od izlaska iz zatvora on je prezentovao gotovu disertaciju u Pulkovu, koju je uspješno odbranio. Ispostavilo se da je to bio jedan od prvih koraka u njegovoj novoj biografiji, kao naučnika.

Disertacija je bila posvećena izučavanju jednog čudnog fenomena. Prema zakonu fizike (drugi zakon termodinamike), zagrijana tijela se hlade i odaju svoju toplotu hladnijim, zbog čega se temperatura svih tijela postepeno izjednačava. Primijenivši to na Kosmos, to znači da je neizbježna toplotna smrt Svemira. Naše Sunce po svim proračunima, trebalo je odavno da sagori, ali ono svijetli. To znači da Svemir - zvijezde, primaju neku zagonetnu energiju izvana. Da bi se povećala temperatura ogromnog Sunca za samo jedan stepen, ta energija bi morala biti ogromna. Kozirjev je dokazao u svojoj doktorskoj disertaciji da termonuklearni izvori ne mogu da obezbijede energetsku potrošnju zvijezda za poriod od milijarde godina. Ti izvori bi već odavno presušili. Zato treba tražiti neki drugi izvor energije.
U potrazi za drugim izvorom energije, Kozirjev je zaključio da je vrijeme - izvor energije. Na teoriji vremena, najfantastičnoj teoriji savremene astrofizike, Kozirjev je radio na Krimu. Odavno je primijećeno da su krimske planine mistično mjesto, tijesno povezano sa Kosmosom. Na Krimu, Kozirjev je sproveo začuđujući eksperiment.

Zbog brzine rasprostiranja svjetlosti mi vidimo zvijezdu samo u prošlosti. Dok svjetlost dođe od nje do Zemlje, zvijezda se već pomjeri. No, uređaji reaguju kada se teleskop usmjeri na tu tačku, gdje se realno nalazila zvijezda. A to znači da se zagonetna energija rasprostire trenutno mnogo brže od brzine svjetlosti.

Materijalni objekti prema teoriji relativnosti ne mogu se kretati takvom brzinom. Znači da ta energija nije materijalna i sa našim svijetom nema nikakve veze. Religiozni Ijudi nazvali bi taj fenomen - Božji dah, za filozofe - idealiste to bi bio impuls višeg razuma.

Naučnik - astofizičar bio je primoran da stvori novu teoriju i Kozirjev je to uradio. Kozirjev je novi vid energije nazvao "protok vremena". Pri čemu vrijeme posmatra kao novi izvor energije. Prema Kozirjevu, energija i vrijeme su dvije strane jedne cjeline. Ako bi mi ovladali vremenom, dobili bi beskonačni izvor energije. Mogli bi stvarati elektrane, putovati po paralelnim svjetovima, mogli bi izučavati zvijezde u realnom vremenu. To je stvarno bila fantastična teorija.

Po Kozirjevu vrijeme ima različitu gustinu i biva različito po kvalitetu. Može se širiti i skupljati, može biti srećno, a može biti tragično. O Staljinovom vremenu Kozirjev je rekao: "U krajnjem nije uzrok Staljin, takvo je bilo fizičko svojstvo tog vremena.".

"I stvarno vrijeme posjeduje gustinu i ponaša se kao aktivni učesnik događaja koji se dešavaju. Ono ubrzava i usporava, svi mi znamo da u raznim vremenskim periodima, vrijeme osjećamo različito. Ono nekad ide brzo, a zatim neočekivano usporava."

Međutim, sovjetski akademici nijesu razumjeli "Teoriju vremena Kozirjeva", oni su ideju naučnika dočekali na nož. Negov rad čekala je teška sudbina. U novinama "Pravda", glavnim novinama SSSR-a pojavljuje se pismo "Neozbiljna potraga za naučnim senzacijama" njegovi autori su uvaženi naučnici akademici: L.A.Arcimovič, P.L.Kapic i I.E.Tama. Nakon objavljivanja, počela je kampanja klevetanja Nikolaja Kozirjeva. Tako, da je u SSSR-u, njegova teorija postala poznata kao "kozirjevština. " Po naređenju CK KPSS u akademiji nauka je formirana komisija sa jedinim zadatkom: Naći teoriji Kozirjeva nedostatke. I naravno, oni su pronađeni. Veći dio komisije koja je provjeravala Kozirjevljeve eksperimente na kraju krajeva te eksperimente su opovrgli.

Isto tako je svojevremeno bila reakcija naučne zajednice i na ideje Vladimira Vernadskog. Uistinu, najveći neprijatelji naučnika su sami naučnici. Uvijek u svim vremenima, naučnici su bili glavni progonitelji genija - pionira, koji su otkrivali Ijudima nepoznate naučne horizonte.

Nikolaj Aleksandrovič može se naravno okarakterisati kao genije. On je imao genijalnu naučnu intuiciju i moguće da se dio njegovih protivnika žustro odnosio prema profesoru Kozirjevu, jer su osjećali da kod njih takvog svakodnevnog, svakonoćnog ozarenja nema. Njima genijalne ideje, rijetko dolaze." ( Sergej Smirnov, viši naučni saradnik pulkovske opservatorije)

Nije se znalo i kako se postaviti i prema poznatim Kozirjevim ogledalima, pomoću kojih su se uočavala prava čudesa. Ta ogledala, poput sočiva, fokusiraju različite vrste zračenja. Posle smrti Kozirjeva, početkom 1990.god. eksperimenti sa ogledalima su sprovođeni u Institutu za eksperimentalnu medicinu, Sibirski odjeljenja - Akademije nauka. Nalazeći se unutar ogledala Ijudi su mogi emitovati misli na daljinu, vidjeli slike iz budućnosti, prošlosti, a takođe i događaje koji su se dešavali izvan stvarnosti. Godine 1997, novosibirski naučnici su sproveli zajedno eksperimente sa engleskim kolegama, u Engleskoj, u Stounhendžu. Više od 200 Ijudi primali su poslate preko "ogledala Kozirjeva" informacije iz Novosibirska. Naučnici su se uvjerili, ogledala funcionišu.

Ogledala su odavno poznata čovječanstvu, udubljena ogledala sa poliranom površinom u svim vremenima su koristili proroci, za predviđanje budućnosti. Sveštenici nekih indijskih hramova i sada koriste udubljena ogledala sa zlatnom površinom.

No, postoje udubljena ogledala čije mogućnosti ostaju tajna do današnjeg dana. Jedno od takvih zagonetnih ogledala posjedovao je jednan od najvećih naučnika XllI vijeka, monarh Rodžer Bejkon. Među savremenicima on je važio za velikog maga danas, mi bi ga nazvali naučnikom koji stremi da odgonetne tajne prirode. U istoriji je zapisano: "On je napravio dva ogledala na Oksfordskom Univerzitetu: Pomoću jednog od njih mogao je u svako doba dana zapaliti svijeću, a u drugom se moglo vidjeti, šta rade Ijudi, bilo gdje na Zemlji." 

Ljudi iz tajnih službi, uvijek su se zanimali za djelatnost Kozirjeva, za njegov rad, otkrića, i do same smrti on se nalazio pod njihovom jakom i neprekidnom kontrolom. Dosta je reći da je potpunu rehabilitaciju Nikolaj Aleksandrović dobio tek 1959. god.

Fjodor Kozirjev: "Sjećam se jedne od posjeta našem stanu, ne sjećam se tih Ijudi, i naravno nijesam prisustvovao razgovoru, ali posle razgovora otac je rekao, da ga pozivaju opet da radi na strukturi sile i da se interesuju za pitanje trenutne povezanosti. Ja sam pitao:" A da li ćeš biti nešto?" Odgovorio je: "Naravno da neću!""

Naučnik je mnogo radio, njega nije interesovao samo Mjesec, nego i druge planete. Jednom je rekao: "Venera je nevjerovatna planeta, ona na neki način ima suprotan tok vremena, ona se rotira u suprotnom smjeru. Pored toga, na Veneri je moćna vulkanska aktivnost, i ova planeta je veoma topla."

Godine 1953. objavio je naučni rad: "O svijetljenju noćnog neba Venere" Kojeg će kasnije priznati kao osnovu, za metode spektralne analize. Posmatranja od 1954 do 1956. god. natjerali su istaživača na novi zaključak u vezi sa svojstvima atmosfere i polarnih kapa Marsa.

Kozirjev je bio fanatik svog rada i veoma obrazovan čovjek. On je bio veoma dobar posmatrač, pri tom jedinstven posmatrač. Među astronomima se pričalo da Nikolaj Aleksandrović Kozirjev čim priđe teleskopu - odmah nešto otkrije. To je rijetko ko mogao, Ijudi koji su upoznati sa astronomijom i astronomima znaju da ponekad prođu ne dani, nego mjeseci i godine pored teleskopa, da bi uhvatili taj trenutak da uhvate tu pojavu koja se istražuje. Nikolaju Aleksandroviču Kozirjevu se dalo praktično od prve da uoči tu pojavu koja je jedinstvena.

Poslednje godine života naučnika bile su su u sjenci ogromnih prepreka, koje su mu rađene u Pulkovskoj opservatoriji. Njegovi zahtjevi za opremu i materijal, nijesu se ispunjavali. Njegovi članci i ako su objavljivani, objavljivani su u skraćenom obliku. Konačno, 1979. god. Kozirjeva su jednostavno izbacili iz opservatorije zbog smanjenja osoblja.
Ovaj izuzetni astrofizičar umro je 27. februara 1983, u 75-oj godini života. Pjesnik Andrej Voznesenski ga je nazvao " nebeskom intelegencijom". O naučniku je napisao: "Umire u prostoru, živi u vremenu".

Veliki astronom pošao je prvi po nepoznatom putu vremena, nama je zavještao da izučavamo svojstva vremena. Zato što nam samo vrijeme otkriva kosmičke zakone, dubine prirode i svemira, unutrašnju suštinu.

(Iz filma: "Tajne Vremena - Nikolaj Kozirjev")

https://youtu.be/6KHt_RHLf78
https://youtu.be/n3WmAulhVrw


Прочитај више...

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP