Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

Извори

ИЗВОРИ

Овај есеј настао је као извод из знатно сложенијег материјала, обрађеног, систематизованог и излаганог упериоду од 1970. до 1980. године. Намењен је оним истраживачима који улажу напор да продру иза материјалне баријере, технолошке инерције и потрошачке опсесије циклуса у коме живе. Скреће се пажња пажљивим читаоцима даизнету материју прихвате као полазну основу за сопствена истраживања и размишљања. У том смислу наведене ставове треба примити као одраз знања добронамерних претходника, али са резервом, као једну од алтернатива упокушају да се превазиђу релативне истине које конституишу нашу представу
о реалности  у којој живимо.

Тражење правог пута присутно је у свим доступним предањима и писаним изворима информација, која претходенашем циклусу, а његово изналажење субјективан је доживљај појединаца или заједнице, и огледа се уманифестацијама духа израженим кроз
културу и стил епохе. Истраживање реалности захтева потпуно ангажовање личности, усмерено кроз систематски и упоран рад и комплексан приступ сазнању, независан од вештачки испарцелисаних дисциплина и историјских „изама".

Оваква интегралност приступа резултира интеграцијом сазнања, која сама по себи представља највећи капитал  сазнаваоца. У том смислу потребно је са дужним поштовањем односити се према раду и личности оних претходника, који су цео живот посветили изналажењу праискуства или откривању нових истина.

Гледано ретроградно, изложени материјал настао је као целина спонтано, без икаквог претходног концепта.Заправо, између 1965. и 1970. године, инициран одређеним узроцима (које није неопходно поменути) почео сам на темељима званичне науке, да истражујем објашњења за појаву која се назива левитацииа; која у својој манифестацији садржи енергетске карактеристике које су указивале на спосбност супротстављања
гравитацији — коју сам у то време сматрао силом. У том смислу кренуо сам у истраживање кроз детаљно изучавање универзитетских уџбеника: механике, таласног кретања, топлоте, електрицитета, магнетизма, термодинамике, физике чврстог стања, физичке хемије, квантнемеханике, радио-хемије, спектроскопије, физике плазме, високонапонског инжењерства итд; од познатих аутора: Ф.Сирса, Ч. Китела, В. Мора В. Ројанског, Г. Фридландера, Ј. Кенедија, Џ. Харисона, Р. Лорда, Ј. Луфборова, А. фонЕнгела, Е. Куфела, М. Абдулаха и других.

Правећи изводе и студирајући теоретске и емпиријске основе, одговор на изучавани феномен назирао се у интеракцији енергетског поља са материјалним системом; међутим, каузална веза између гравитационе појаве и њенихузрока била је исувише танана. Већ после овог циклуса било је очигледно да постоји много више питања него одговора у званичној науци, која се углавном бави феноменологијом процеса одговарајући на питања шта и како, а врло ретко или никада на питање зашто. Зато сам одлучио да други циклус истраживања усмерим на старе изворе информација. Трагајући за подацима о енергији поља и њеним манифестацијама и средњевековним, римским, грчким, египатским, асирским, ламаистичким, таоистичким, претхиндуистичким записима и фолклорним предањима разних америчких, азијских и афричких култура,захваљујући раду: С. Сантесона, Џ. Чечварда, Ј. Царића, В. Беџхота, П. Јевтића, С.Н. Крамера, Р. Грејвса, Р.Патаија, Патандјалија, Ј. Келера, З. Косидовског, Е. Венца, Љ. Ристановића, Д.Г. Сузукија, Р. Фласелијеа, Џ.Контеноа, Ј. Аубојеа, П. Монтеа, Јогананде и многих других, дошао сам до сазнања о интегралној науци коју су неговале претпотопне цивилизације, а која према неким изворима датира и 70.000 година пре задње геоморфолошке катаклизме, када су великим делом уништене тековине претходних циклуса. Трагови тих цивилизација и њиховог знања остали су углавном у виду археолошких фрагмената, или као
завет појединих група сазнаваоца.

 Ове групе биле су принуђене да се издвајају и временом формирају духовну властелу. Она је старо знање преформулисала у религијско учење, које је даље доживљавало веће или мање трансформације.

Заједнички приступ у свим доступним античким и претпотопним изворима, указивао је на изузетан значај  хармонијских принципа, за разлику од средњевековног мрака који је нашу реалност усмерио на грубе механичке принципе радних процеса, засноване на уништавању материје. У оквиру хармонијских принципа значајна учења посвећена су разумевању и примени вибрација, које се сматрају узроком и последицом сваке активности.

Сада сам се налазио знатно ближе објашњењу појаве левитације, коју сам истраживао, али се у мени родила жеља да ревидирам своје класично, механичко образовање из других области. Тако сам у трећем циклусу наставио да радим на првобитној теми, и да истражујем неколико основних појмова изнетих у претходном есеју. Вратио сам се поново званичној науци али сада је то била област: астрономије, философије, психологије, биологије, бионике, теологије и других области од добро познатих аутора: Ф. Хојла, Џ. Тејлора, Р. Бошковића, И. Асимова, Р. Тота, Т. Викса, Т. Маркета,Т. Пенсека, Џ. Хопкинса, Ј. Хермана, Платона, Канта, Хегела, Ж. Бержијеа, Џ. Меквеја, К. Сагана, Ј.Шкловског, А. Кларка, С. Лема, Е. Лоша, Ф. Вандерберга, 0. Неуберта, А.С. Ландберга, Ј. Батлера, П. Андерса, Р.Винера, В. Селхуса, Р. Кевендиша, Р. Докинса, К.Г. Јунга, Е. Фрома, М. Ризла, М. Ебона, В. Келера, Л. Ватсона,Џ. Бердфорда, В. Кенсинктона и других, подвргавајући њихове ставове анализи заснованој на претходномсазнању о хармонији, вибрацијама и размени енергије као услову за свако збивање у Реалности.

После ових анализа схватио сам прави узрок погрдних назива и подсмешљивих текстова, који се односе на  астроиогију, аихемију, метафизику и парапсихологију, формулисаних крајем средњег и почетком новог века, као одраз неразумевања и лошег васпитања. Уместо сталоженог и упорног рада на изучавању традиције, предања истарих записа, углавном је присутно нестрпљење условљено нереалним жељама и применом грубе силе. На срећу неки од најбриљантнијих умова нашег времена оставили су за собом трагове о покушајима интеграције сазнања. Тако је Алберт Ајнштајн написао предговор за књигу Аптона Синклера „Ментални радио" покушавајући да телепатију објасни квантном механиком. Никола Тесла је у свом приватном животу интензивно проучавао окултне феномене. Ернест Шредингер је у својој књизи „Шта је живот — ум и материја" анализирајући механизме живота са становишта теоретске физике застао пред појмом духа док је Рејмонд Моди професор филозофије медицине у књизи ,,Живот после живота" описао доживљаје пацијената за време њихове клиничке смрти.

Ради бољег увида, са најбољом намером, препоручују се: животно дело пуковника Џемса Чечварда, које се односи на истраживање најдаље прошлости цивилизације на нашој планети преко нага—маја мртвог језика са глинених таблица братства наакалс из ламаистичких манастира; и огроман комплементарни рад пуковника Артура Паувела, који је у пет томова уобличио основе теозофског учења Јелене Блавацке, Ане Бесан, С.В. Лидбитера, В.Ј. Килнера и многих других, који су западној цивилизацији пренели део претпотопних учења о човеку и његовим могућностима.

У Београду, маја 1981. Мр. Божидар Милосављевић


Прочитај више...

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP