Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

П О Г О В О Р

ПОГОВОР 

- У есеју „Заборављено знање предака" мр Божидар Милосављевић, веома сажето, могло би се рећи у проширеним тезама, износи своју космогонијску визију. Полазећи од феномена Сазнања, аутор истиче значај запажања,имагинације димензионални аспект сазнаваоца у односу на предмет сазнања, који се може даље разложити напросторну, енергетску, динамичку и материјалну компоненту, са трајањем које зависи од брзине процеса трансформације. Залажући се за безброј могућих међудејстава елемената, која за последицу могу имати безбројмогућих модела, аутор предлаже отворени концепт Универзума. Детаљније објашњење међузависности локације,садржаја и збивања истиче Простор као праоснову наше Реалности. Овако представљен, Простор није апстрактан, већпоседује одређене особине као што су: густина, отпор и потисак.- Радни процеси који се одвијају у Реалности могу бити различите природе, од вулгарно материјалних до суптилноменталних, са заједничком тенденцијом размене потенцијала од вишег ка нижем, преко процеса зрачења, потискасредине и отпора који се при томе јављају; што указује на значај Вибрације. У вези са тим феноменом, Живот сеобјашњава као радни процес измене структуре система Реалности, са примарним билансима енергетских процеса исекундарним особинама материје, које су последица ових процеса; а феномен Гравитације, као појава која јепоследица размене Енергије зрачењем између енергетског поља Планете и материјалне честице која се у њемуналази. Из овакве поставке, следи идеја о Васиони која је у ствари живо биће у процесу сталне трансформације крозизмену агрегатних стања Простора, при чему се конституишу енергетска, енергетско-материјална или материјално-енергетска бића са одређеним особинама.

- На бази напред изнетих ставова Човек је приказан као сложена материјално-енергетска структура са биоенергетским, емотивним и менталним садржајем, који су у виду енергетских матрица смештени у физичком телу,које представља материјалну основу Човека. У радном процесу мишљења, ментална матрица производи Мисли, које су приказане као енергетске појаве са одређеним особинама и могу се сматрати просторно — енергетскиментитетима. Усаглашеност процеса биоенергетског, емотивног и менталног садржаја у људском бићу резултира различитим психолошким и физиолошким стањима условљавајући процесе у свести Човека, који преко механизма потреба, жеља и могућности директно утичу на Срећу сваког појединца. У том смислу аутор се залаже за што већи степен усагиашености Вибрације, које детерминишу ова стања, истичући значај принципа Хармоније.

У Београду, септембар 1981.

Растко Закић


Прочитај више...

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP