Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

Мисао

Шесто излагање: М И С А О

6.1. Разматрајући феномен живота и људског бића, дошли смо до сазнања да је ментално биће најсавршенија животна творевина, која се налази на прелазу између енергетско—материјалних (космоплазма) и енергетских бића.  У радном процесу који се назива мишљење, ментално биће производи мисли као енергетски одраз размене потенцијала са окружењем. Према томе — мисли су енергетске појаве, са припадајућим спектром особина. Оне својим делова - њем запремају знатан део окружења испуњавајући животни простор између материјалних садржаја.

6.2. Будући да је процес мишљења завистан од менталног бића, које га продукује, није свака мисао подједнако вредна, већ зависи како од садржаја на који се односи, тако и од извора из кога истиче. У том смислу можемо разликовати читав спектар интензитета, који опредељују квантитативни аспект мисаоних одраза у простору; независно од квалитета везаних углавном за садржаје на које се мисли односе, и намеру са којом су мисли формиране у менталном субјекту. Тако је у менталном простору могуће наићи на различите мисаоне форме; од снажних, глупихи злонамерних до тихих, паметних и добронамерних; као што је у акустичком простору присутна рика лава и тиха успаванка мајке.

6.3. Мисаоне облике са пуним правом можемо сматрати просторно-енергетским
ентитетима, јер поседују врло суптилне енергетске карактеристике, које су по својој конфигурацији сличне особинама енергетског поља, тако да могу дуго да се задрже у њему пре дезинтеграције. У том смислу мисли оплемењују или деградирају животни простор људских и виших бића, делујући својим специфичним вибрацијама на менталне матрице околних јединки. Због тога је код људи врло често присутно запажање пријатна-топла или напета - хладна атмосфера. У том смислу развијеније енергетско-материјалне цивилизације изнад четвртог хоризонта, у стању су да разликују спектар менталног простора, као што ми разликујемо спектар светлости или скалу тонова, и да на основу оваквих запажања много јасније разграниче квалитет и намере бића са којим комуницирају.

6.4. У погледу транспортног процеса мисли који се одвија од једне до друге менталне матрице, разликујемо пет ступњева и то:- код најнижих бића са четвртог хоризонта за комуницирање се користи знак или мимика, којом се изражава циљ или намера;- код нешто виших бића развијен је орнамент, као средство комуницирања;- сложена људска бића користе реч односно звук да би исказала одређено осећање; - касније се јавља писмо, које обезбеђује трајање мисли и могућност преношења искуства на долазеће генерације; - код најразвијенијих облика изнад четвртог хоризонта комуницирање се одвија менталним порукама, што угрожава аутономију јединке, али заједницу чини снажнијом. Ове поруке могу се бележити на менталне траке и као такве употребити за кондензовано преношење информација или идентификацију менталног садржаја јединке.

6.5. Најпогоднији начин за транспорт мисли је усаглашавање менталних импулса са  фреквентним стањем енергетског поља, у коме мисаони ентитет треба да обави одређену функцију. Уколико су фреквентна стања у потпуности усаглашена, ментални импулс налази се у резонантном стању са пољем, и нема отпора што му омогућује тренутно простирање. У овој чињеници треба тражити објашњење за разне парапсихолошке феномене као што су: телепатија, прекогниција, телекинеза и друге. Резонантним слагањем амплитудних вредности уједначених монотоних менталних импулса — мантри могуће је добити снажне осцилације поља, које се могу користити не само за електромагнетни, већ и за пнеуматски, хидраулични па и механички рад.

фМ= фЕП

На тај начин долазимо до теоретске могућности како је мисаоним дејством могуће условити индивидуализацију: стационарног енергетског поља (види одељак 1.4.).Прочитај више...

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP