Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

УТИЦАЈ ОКРУЖЕЊА НА ВАНЧУЛНУ ПЕРЦЕПЦИЈУ 3


УТИЦАЈ ОКРУЖЕЊА НА ВАНЧУЛНУ ПЕРЦЕПЦИЈУ 3

ДРАГИ ПРИЈАТЕЉИ ИСТИНЕ И ЗДРАВОГ РАЗУМА,

ВЕЋ 20 ТАК ГОДИНА, ИНСТИТУТ КЛИНИЧКЕ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕДИЦИНЕ ИЗ НОВОСИБИРСКА ПОД РУКОВОДСТВОМ ДР. ВЛАИЛА П. КАЗНАЧАЈЕВА ИСТРАЖУЈЕ РАЗНЕ АСПЕКТЕ ПОРЕКЛА "КОСМИЧКЕ СВЕСТИ ЧОВЕЧАНСТВА“. У НЕКОЛИКО НАСТАВАКА ПРЕЗЕНТИРАЋЕМО ПОЈЕДИНЕ РЕФЕРАТЕ ИЗ ЗБОРНИКА РАДОВА НА ОВУ ТЕМУ, КОЈУ ЈЕ ПРИРЕДИО ИСТИ ИНСТИТУТ, А ПРЕВОД НА ЕНГЛЕСКИ ЈЕ ПУБЛИКОВАН У ТОМСКУ 1992 ГОДИНЕ. У ЗАДЊИХ ПАР ГОДИНА СНИМЉЕНИ СУ И 45 МИНУТНИ ПОПУЛАРНИ ВИДЕО ПРИЛОЗИ НА ОВУ ТЕМУ, КОЈА СВЕ ВИШЕ ЗАОКУПЉА ПАЖЊУ ШИРЕ ЈАВНОСТИ.ХОМО САПИЈЕНС – ПОЈАВА ЖИВЕ ИНТЕЛИГЕНТНЕ МАТЕРИЈЕ И ЊЕНА АДАПТАЦИЈА НА УСЛОВЕ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ


ОВАЈ ДЕО ИЗВЕШТАЈА ЈЕ ВРЛО ЗНАЧАЈАН. БИЋЕ ПРИКАЗАНА КРАТКА ИНФОРМАЦИЈА ИДЕЈЕ, КОЈА ЈЕ НАСТАЛА У НАШЕМ ИСТРАЖИВАЧКОМ ТИМУ, НА БАЗИ РАДОВА ИЗ АНТРОПОЛОГИЈЕ ( И.А.МОЧАНОВ 1988, ЛАЛАЈАНТ 1990, И ДРУГИ ). У СТУДИЈАМА КАМЕНОГ ОРУЂА ПОРЕКЛОМ ИЗ ЈАКУТИЈЕ, СОВЈЕТСКИ АНТРОПОЛОЗИ СУ ОТКРИЛИ КАМЕНЕ УЗОРКЕ. ОВО КАМЕНО ОРУЂЕ ЈЕ ПРИПАДАЛО ПРИМИТИВНОМ АЛИ РАЗУМНОМ ЧОВЕКУ. ОВО ЈЕ БИО ПРВИ СТЕПЕН РАЗВОЈА ЧОВЕКА КОЈИ МИСЛИ ( СРЕДЊИ И КАСНИ ПЛЕИСТОЦЕН ), ЧИЈА ЈЕ СТАРОСТ ДАТИРАНА НА ПЕРИОД ОД 1 ДО 1,3 МИЛИОНА ГОДИНА.


ОРУЂЕ ПРОНАЂЕНО У ЈАКУТИЈИ БИЛО ЈЕ ВРЛО СЛИЧНО ОРУЂУ ПРОНАЂЕНОМ И ПЕЋИНИ ОЛДУВАЈ У ЦЕНТРАЛНОЈ АФРИЦИ. АЛИ, ИАКО СУ УЗОРЦИ ИЗ ЈАКУТИЈЕ БИЛИ СЛИЧНИ ОРУЂУ ИЗ ЦЕНТРАЛНЕ АФРИКЕ, ОВИ НАЛАЗИ СУ БИЛИ ЗНАТНО СТАРИЈИ, НАКНАДНО СУ ДАТИРАНИ НА ПЕРИОД 1,8 ДО 2,2 МИЛИОНА ГОДИНА. ОВО ЗНАЧИ ДА СУ У ПЕРИОДУ ОД ПРЕ ОКО 3 МИЛИОНА ГОДИНА, НА ЗЕМЉИ ПАРАЛЕЛНО ПОСТОЈАЛО НЕКОЛИКО ЦЕНТАРА РАЗВОЈА ИНТЕЛЕКТУАЛНО ОРГАНИЗОВАНИХ ПРОТОХОМИНИДА. ОВО ДАЉЕ ЗНАЧИ ДА СЕ ИНТЕЛЕКТ, КАО КОСМОПЛАНЕТАРНИ ДОГАЂАЈ, НА ЗЕМЉИ ПОЈАВИО ЕКСПЛОЗИВНО, У ИСТО ВРЕМЕ НА НЕКОЛИКО ЛОКАЦИЈА. ТО СУ БИЛЕ НА ОСНОВУ РАСПОЛОЖИВИХ НАЛАЗА, ЦЕНТРАЛНА АЗИЈА, ЈУЖНА АФРИКА И ЈАКУТИЈА, ГДЕ СУ САВРЕМЕНИ АНТРОПОЛОЗИ И АРХЕОЛОЗИ ПРОНАШЛИ КАМЕНА ОРУЂА О КОЈИМА ЈЕ РЕЧ.


КАКО МОЖЕМО ДА ОБЈАСНИМО ЧИЊЕНИЦУ ДА СЕ У ИСТОРИЈИ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ ИЗНЕНАДА У ИСТО ВРЕМЕ, НА НЕКОЛИКО ЛОКАЦИЈА ЈЕДНОВРЕМЕНО ПОЈАВИОЛА РАЗУМНА ЖИВА МТЕРИЈА, КОЈУ МИ ДАНАС НАЗИВАМО - ХОМО САПИЈЕНС ? У МОЗГОВИМА ПРОТОХОМИНИДА, КОЈИ СУ У ТО ВРЕМЕ ЖИВЕЛИ НА ПЛАНЕТИ ФОРМИРАО СЕ ПРОТЕИНСКО – НУКЛЕИНСКИ КОНТИНУУМ, КОЈИ ЈЕ БИО У СТАЊУ ДА ПРИХВАТИ НОВ КОНЦЕПТ И ФОРМУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЖИВЕ МАТЕРИЈЕ. КАКО ЈЕ ОВАЈ КОНТИНУУМ ПРОДРО У НЕУРОНСКЕ СТРУКТУРЕ ПРОТОХОМИНИДА ? МОЖЕ СЕ ПРЕДПОСТАВИТИ ДА СЕ ТО ДОГОДИЛО СПОНТАНО, ЗБОГ ПРЕАДАПТАЦИЈЕ СТРУКТУРЕ МОЗГА. ОВО ОСТАЈЕ НЕЈАСНО. АЛИ МИ ПРЕДПОСТАВЉАМО, ДА СУ СЕ ПРЕ 3 МИЛИОНА ГОДИНА, У РАЗЛИЧИТИМ ЗОНАМА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ ДЕСИЛИ ОДРЕЂЕНИ КОСМИЧКИ УТИЦАЈИ УДРУЖРНИ СА ДЕЈСТВОМ МАГНЕТНОГ ПОЉА ПЛАНЕТЕ. ТАКО СЕ У „КОМПЈУТЕРУ“ У КОМЕ СУ СУПЕРПРОВОДНИ НЕУРОНИ УМРЕЖЕНИ У МОЖДАНУ ПРОТЕИНСКО – НУКЛЕИНСКУ СУПСТАНЦУ, ОРГАНИЗОВАНУ У  ПОЉЕ РАЗУМНЕ ЖИВЕ МАТЕРИЈЕ, ДЕСИЛА „ЕКСПЛОЗИЈА“. ТАКО СУ СЕ ПОЉЕ РЗУМНОГ КОНТИНУУМА И ЛОКАЛНО ПОЉЕ НЕУРОНА ИНТЕГРИСАЛИ И УЈЕДИНИЛИ У ПОЉЕ КОМПЈУТЕРА. НА ТАЈ НАЧИН ДЕСИО СЕ СКОК СА БИОЛОШКОГ КОМПЈУТЕРА ПРОВОДНИЧКОГ ТИПА, НА ПОЉЕ КОМПЈУТЕРА, КОЈИ ЈЕ КАСНИЈЕ УЈЕДИНИО ПОЈЕДИНЦЕ ИЛИ ГРУПЕ И ФОРМИРАО ЈЕДИНСТВЕНО ХОЛОГРАМСКО ПОЉЕ, КАО ПРВИ ЕМБРИОН ИНТЕЛЕКТА И РАЗУМА НА ПЛАНЕТИ. ИМАМО ДОКАЗЕ КОЈИ ПОТВРЂУЈУ ОВУ ХИПОТЕЗУ, ДА СЕ ТО ДЕСИЛО НА НЕКОЛИКО ЛОКАЦИЈА НА ПЛАНЕТИ, КОЈЕ СУ РАНИЈЕ ПОМЕНУТЕ.


ТАКО ЈЕ НАСТАО НЕ ЧОВЕК, КРОЗ ПРИРОДНУ СЕЛЕЦИЈУ И МУТАЦИЈЕ, КАКО ЈЕ ТО ПРЕДЛОЖИО Ч. ДАРВИН, ВЕЋ УМЕСТО ТОГА НАСТАЛО ЈЕ ПОЉЕ УЈЕДИЊЕНИХ ФОРМИ ЖИВЕ МАТЕРИЈЕ, КОЈЕ МОЖЕ РАЗМЕЊИВАТИ ИНФОРМАЦИЈЕ СА ОКРУЖЕЊЕМ ТАКО ДА СЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И СТРУКТУРЕ ОКРУЖЕЊА ЈАВЉАЈУ КАО ХОЛОГРАФСКА ПОЉА, СТРУКТУРЕ И ОРГАНИЗОВАНИ ОБЛИЦИ ИЛИ ПОЈАВЕ.  ОВАЈ ИНТЕЛЕКТ ЈЕ БИО ПРВИ НА ПОВРШИНИ ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, ТО ЈЕ БИО КОСМОПЛАНЕТАРНИ ДОГАЂАЈ, ТО ЈЕ ЊЕГОВА СУШТИНА ! НАРАВНО, ОВАКАВ ИНТЕЛЕКТ НИЈЕ МОГАО ПРЕЖИВЕТИ, КАДА  ОРГАНИЗМИ НИСУ БИЛИ ФИЗИЧКИ ИЛИ ХЕМИЈСКИ ПРИЛАГОЂЕНИ УСЛОВИМА ОКРУЖЕЊА НА ПЛАНЕТИ.


ОВИ ЉУДИ – ЖИВОТИЊЕ ИЗУМРЛИ. СУ ДА БИ ПРЕЖИВЕЛИ, МОРАЛИ СУ БИТИ ПРИЛАГОЂЕНИ СТВАРНИМ УСЛОВИМА ПЛАНЕТЕ. КАКО СЕ ДЕСИЛА ОВА АДАПТАЦИЈА ? ПРЕДПОСТАВЉАМО ДА СУ СЕ ОВИ ПРОТОХОМИНИДИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ХОЛОГРАФСКИХ ЈЕДИНКИ НА ПЛАНЕТИ ИЗМЕНИЛИ, ТАКО ШТО СУ СВОЈ ХОЛОГРАФСКИ ПРОГРАМ ПРЕКОДИРАЛИ НА ДРУГИ НИВО, ПОД УТИЦАЈЕМ СИГНАЛА ИЗ ОКРУЖЕЊА. ОВО ЈЕ СИТУАЦИЈА СЛИЧНА СА ИЗМЕНОМ ПРОГРАМА У КОМПЈУТЕРИМА. ПОСТОЈИ НЕКОЛИКО ПРИНЦИПА ПРЕКОДИРАЊА, АЛГОРИТАМСКИ ИЛИ ЈЕЗИЧКИ. ПОСТЕПЕНО СЕ ПОЈАВИО ЗВУК, ГЕСТИКУЛАЦИЈА И КОНЦЕПТУАЛНОСТ, КАО СРЕДСТВО КОМУНИКАЦИЈЕ. ХОЛОГРАФСКА МЕМОРИЈА ЈЕ ЗАМЕЊЕНА ВЕРБАЛНОМ МЕМОРИЈУОМ. ВЕРБАЛНА СЕМАНТИЧКА ПОЉА ПОСТАЛА СУ СЛЕДЕЋИ СТЕПЕН ЕВОЛУЦИЈЕ. СА СЕМАНТИЧКИМ ПОЉИМА. ЈЕДИНКЕ СУ СЕ ПРИЛАГОЂАВАЛЕ НОВИМ СПЕЦИФИЧНИМ УСЛОВИМА ОКРУЖЕЊА. У НАСТАЛИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КАО МИКРОЕТНИЧКИМ ГРУПАМА, ПОЉЕ ЈЕДИНСТВА ПОЛАКО СЕ ФОРМИРАЛО У СВЕСТИ СВАКЕ ЈЕДИНКЕ. ОВА ПОЉА СУ ПОСТАЈАЛА РЕЛИКТИ У ГЛАВАМА ЈЕДИНКИ, У ЊИХОВИМ МОЖДАНИМ СТРУКТУРАМА. ЗАМЕЊИВАНА СУ ПРОТЕИНСКО – НУКЛЕИНСКОМ СУПСТАНЦОМ, КОЈА ЈЕ БАЗА ТАКОЗВАНИХ ВЕРБАЛИЗОВАНИХ ВИЗИЈА.


ТАКО, ЈЕ СВАКА ЕТНИЧКА ГРУПА ИМАЛА СВОЈУ СОПСТВЕНУ ЕВОЛУЦИЈУ, ОД УОБИЧАЈЕНОГ ПРОТЕИНСКО – НУКЛЕИНСКОГ ПРИНЦИП У СВАКОЈ НЕУРОНСКОЈ ЋЕЛИЈИ, ДО ЕКСПЛОЗИВНЕ ПОЈАВЕ ЧОВЕКА И ИНТЕЛЕКТА, КОЈИ ЈЕ УЈЕДИНИО ЦЕЛУ ПОПУЛАЦИЈУ САПИЈЕНСА. ТАДА СЕ ИЗНЕНАДА ПОЈАВИЛА  ВЕРБАЛИЗАЦИЈА И СЕМАНТИЧКА ПОЉА ИЗДВАЈАЈУЋИ ЈЕДИНКЕ, И УМЕСТО ХОЛОГРАФСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ УЈЕДИЊЕНОГ ИНТЕЛЕКТА, ПОЈАВИЛЕ СУ СЕ СОЦИЈАЛНО – КУЛТУРНЕ СРЕДИНЕ. НАСТАЛИ ЈЕЗИЦИ МОГЛИ СУ ДА СЕ МЕЂУСОБНО ПРЕВОДЕ, И ТАКО ЈЕ ОСТВАРЕНА КОМУНИКАЦИЈЕ ИЗМЕЂУ НАРОДА НА ЗЕМЉИ, УЗ АКТИВАЦИЈУ ЧОВЕКА И ПРЕКОДИРАЊЕ ПРИМАРНОГ ПОЉА КОСМИЧКОГ ИНТЕЛЕКТА. РАДОВИ Л.В. ГУМИЉЕВА, САВРЕМЕНОГ ИСТОРИЧАРА И ЕТОГРАФОЛОГА, ПОДРЖАВАЈУ ОВУ ПРЕДПОСТАВКУ. ОН ДЕФИНИШЕ ЕТНОС КАО ПРИРОДНУ ОРГАНИЗОВАНОСТ, ГДЕ СВАКА ЕТНИЧКА ГРУПА ИЛИ НАРОД ИМА СВОЈ РАЗВОЈНИ ТОК, УЗДИЗАЊЕ, СТАГНАЦИЈУ И НЕСТАНАК. ОНА СЕ УЈЕДИЊУЈЕ СА НЕКОМ ДРУГОМ ЕТНИЧКОМ ГРУПОМ ИЛИ НЕСТАЈЕ СА ИСТОРИЈСКЕ СЦЕНЕ.


УЗИМАЈУЋИ У ОБЗИР, ОВУ ХИПОТЕЗУ, МОЖЕМО ПОСТАВИТИ НОВУ ШЕМУ ЕТНОГЕНЕЗЕ. ЗАЈЕДНИЦЕ, КОЈЕ СУ БИЛЕ ОВОРЕНЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈУ, МОГЛЕ СУ СЕ УЈЕДИНИТИ МЕЂУСОБНО. МИ НЕ МОЖЕМО ОБЈАСНИТИ ОВЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА СТАНОВИШТА ИНТЕРЕСА, ЈЕР ИСУВИШЕ МАЛО ЗНАМО О МОГУЋИМ РАЗЛОЗИМА, АЛИ МОЖЕМО ПРЕДПОСТАВИТИ ДА СУ РАЗЛОЗИ ПОСТОЈАЛИ У ОБЛАСТИ ЕМОЦИЈА, НАЦИОНАЛНОСТИ, ДУХОВНОСТИ, СИМПАТИЈЕ ЉУБАВИ ИТД. ДАНАС, КАДА СУ ЧЕСТА СОЦИЈАЛНО – ДЕМОГРАФСКА УЈЕДИЊЕЊА, НАДНАЦИОНАЛНЕ КОНСОЛИДАЦИЈЕ И КОНФЛИКТИ НА РЕЛИГИОЗНИМ ИЛИ ЕКОНОМСКИМ ОСНОВАМА ПРИСУТНИ, ИДЕЈЕ ГУМИЉЕВА О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ ОРГАНИЗОВАНОСТИ, МОГУ БИТИ ОД ВЕЛИКЕ КОРИСТИ ЗА ЧОВЕЧАНСТВО..... НАРАСТАЊЕ ИЛИ ОПАДАЊЕ ОВОГ ТИПА ИНТЕРАКЦИЈА ИЗМЕЂУ НАЦИЈА И ЕТНИЧКИХ ГРИПА СУ ОД ВЕЛИКОГ ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ИСТОРИЈЕ ЧОВЕЧАНСТВА. АКО СЕ ОСВРНЕМО НА РАДОВЕ Л.С. ВИГОРСКОГ, М.М. БАКХТИНА, Ф.И. ШЕРБАТСКОГ, И.Е. ГОЛОСОФКЕРА И ДРУГИХ, МОЖЕМО ВИДЕТИ ДА СУ ОВИ ИСТРАЖИВАЧИ ПРЕДЛАГАЛИ ПОСТОЈАЊЕ НЕКИХ НЕПОЗНАТИХ МЕЂУЗАВИНОСТИ КОЈЕ СУ СЕ ПОЈАВЉИВАЛЕ У МИТОВИМА И ПРЕДАЊИМА.....

ДАКЛЕ, ДА ЗАКЉУЧИМО ТАКО ШТО ЋЕ МО ПОТВРДИТИ ДА ИЗМЕЂИ ЉУДСКОГ ИНТЕЛЕКТА И СУШТИНЕ, ПОСТОЈИ ЧВРСТА ПОВЕЗАНОСТ. МИСЛИМО ДА СВАКИ ЉУДСКИ ФЕТУС ПОСЛЕ ОПЛОДЊЕ, ИМА СВОЈЕ ДРУГО РАЂАЊЕ У КОМЕ ПОЧИЊЕ ОД ЛОКАЛНОГ ПРОТЕИНСКО – НУКЛЕИНСКОГ ПОЉА, А ЗАТИМ СЕ ПРИДРУЖАВА РАЗУМНОМ ПРОСТОРУ. ОВО СУ НОВИ ПРОБЛЕМИ И ПИТАЊА НА КОЈА МИ МОРА ДА ДАМО ОДГОВОРЕ !


КАДА СЕ ДЕШАВА ДРУГО РАЂАЊЕ ИНТЕЛЕКТА ? ДАЛИ СЕ ОНО ДЕШАВА У ФАЗИ РАЗВОЈА У ТЕЛУ МАЈКЕ ИЛИ СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ РОЂЕЊА У ПРВОЈ ГОДИНИ ЖИВОТА? КАКО СЕ РАЗВИЈА НАШ ИНТЕЛЕКТ ТОКОМ НАШЕГ ЖИВОТА ? КАКО СЕ ТО ДЕШАВА НА ЋЕЛИЈСКОМ, А КАКО НА НИВОУ ИНТЕЛЕКТА У ЦЕЛОСТИ ? У КОМ СТЕПЕНУ ЈЕ ЧОВЕК ОТВОРЕН ЗА БИОЛОШКУ И ИНТЕЛЕКТУАЛНУ РАЗМЕНУ СА НЕЖИВОМ МАТЕРИЈОМ, А У КОМ СТЕПЕНУ СА ЖИВИМ ОКРУЖЕЊЕМ ? КАКО СЕ ОВА РАЗМЕНА МЕЊА ТОКОМ НАШЕГ ЖИВОТА ? ШТА СЕ ДЕШАВА ПОСЛЕ СМРТИ СА ЧУВЕКОВИМ ИНТЕЛЕКТОМ ?


ОВИ ПРОБЛЕМИ СУ БЛИСКИ СА ИСТРАЖИВАЊИМА У ТРАНСПЕРСОНАЛНОЈ ПСИХОЛОГИЈИ. ДАВАЊЕМ ОДГОВОРА НА ГОРЊА ПИТАЊА, МНОГИ ПРОБЛЕМИ У ТРАНСПЕРСОНАЛНОЈ ПСИХОЛОГИЈИ БИЛИ БИ БОЉЕ ОБЈАШЊЕНИ. РАДОВИ Ц. ГРАФА, ЈАНА, И. ПРИГОЂИНА, ТАРГА, ХАРАРИЈА, И ДРУГИХ, МОГУ КОРИСНОДА ПОСЛУЖЕ КАО ТЕОТЕРСКА БАЗА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У ОВОЈ ОБЛАСТИ.

ОВО ЈЕ НОВИ ПРИСТУП ИЗУЧАВАЊА ИНДИВИДУЕ, ПРИВАТНОГ ЖИВОТА И ЉУДСКЕ ОНТОГЕНЕЗЕ И СЛОЖЕНИХ ПРОБЛЕМА ТЕНАТОЛОГИЈЕ, РАЂАЊА И СМРТИ. НАДАМО СЕ ДА ЋЕМО У СКОРОЈ БУДУЋНОСТИ, ПРОНАЋИ НОВЕ ДОКАЗЕ, КОЈИ ЋЕ ОМОГУЋИТИ БОЉЕ РАЗУМЕВАЊЕ МИТОВА, ЈОГЕ И ЕЗОТЕРИЈСКЕ ФИЛОСОФИЈЕ Н.К. РЕРИХА И ЊЕГОВИХ СЛЕДБЕНИКА....


ПРЕВОД СА РУСКО – ЕНГЛЕСКОГ

ДР ИНГ БОЖИДАР МИЛОСАВЉЕВИЋ


УМ – УДРУЖЕНА МИСАО – УЧИМО ДА МИСЛИМО !.


Штурм сознания - Земля в поисках создателя


Инопланетный разум на Земле / Документальный фильм


0 коментара:

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP