Translate to:

АДРЕСА ЗА КОНТАКТ – proibiro@mail.ru

СКРИВЕНО САЗНАЊЕ - КОМЕНТАРИ                                                                   

БИБЛИОТЕКА

СВЕДОЧАНСТВАУРЕДНИК

МИРОСЛАВА ПЕТРОВИЋ

Благослов

Издавачкој кући“ Мирослав“

Од монаха манастира Хиландара

Нека ти је благословена десница

и њено оштро перо које

доноси радост  Српству

и никад да не затаји

као Обилићев мач“

Василије    Др. Инж. БОЖИДАР  МИЛОСАВЉЕВИЋ


                             СКРИВЕНО САЗНАЊЕПрво издање
Издавач
ИПА “Мирослов“

Адреса издавча
Гоце Делчева 15, 11080 Београд 80
Тел/фаx: (011) 778-939;674-466
П.фаx 77: 11060 Београд 38
Србија и Црна Гора
Е-маил: mirmi@EUnet.yu

Главни уредник
Мирослава Петровић
Рецензенти
Проф.др Велимир Абрамовић
Инж.Спасоје Влајић

Припрема
Инж. Жељко Пузовић
Коректура
Аутор
Тираж 333
Штампано 2003.
Штампа Цицеро,Београд.


         ЧИНИ ДРУГОМ ОНO  -   ШТО ЖЕЛИШ СЕБИ                      ПРОШИРЕНО И ЗА ОБЕ МОЖДАНЕ ХЕМИСФЕРЕ 


УОБЛИЧЕНО ИЗДАЊЕ КЊИГЕ 


„ЗАБОРАВЉЕНО ЗНАЊЕ ПРЕДАКА“, 1980. 


КОМЕНТАРИ  -  ИЗДВОЈЕНО


ДРАГОМ ЧИТАОЦУ*001  Слика на насловној страни чувене Мравље маглине МZ3 удаљене 3.000 – 5.000 светлосних година, снимљена са телескопа Хабл са орбите наше Планете. Настанак нове Галаксије. Питање гласи : Која Сила је узрок овој Појави?

*002  Логична последица ове грандиозне појаве је настанак нових Енергетских Поља и нових облика Материје. После низа трансформација у недефинисаном Времену, резултираће појавом Разумних Бића.

*003  Ову енигму недоступну Уму Сапијенса, може да разуме само Светлост Творца, који је узрок овој појави. Логос сам по себи!

*004  Односи се на процес Сазнавања, као континуалну и циљну Појаву за сва Разумна Бића у свим Галаксијама.

*005  Мисаони Процеси као крајњи продукт дејства Разумних Бића, могу бити хармонијски ( синхрони ) или деструктивни ( асинхрони ), што за последицу има директан утицај на даљи развој Разумних Бића и њихове Цивилизације.

*006  Свако Разумно Биће има тројни ентитет. Тело као алатку за 3Д реалност, Душу као Oрган Осећајности у 4Д реалности ( Астарлу ) и Дух као Орган Разума и вишим Менталним реалностима, из којиха Дух долази, и у које се враћа Творцу.

*007  Разумно Биће које у себи препозна ово Тројство, и схвати Духовни Развој као основни циљ Живота у 3Д реалности – Физичком Свету, има шансе да пређе у виши степен реалности, на даље образовње. На свом путу ка централном Логосу. То је смисао Процеса у који смо сви укључени !

*008  Слаба Воља и лоша Нарав, Разумних Бића, ометају овај развој, али када се схвати величина и значај овог Процеса – труд се на крају исплати.

 

ПРЕДГОВОР*009  Реч је о Инспиративном облику Сазнавања, који представља надоградњу Емпириског Знања, заснованог на сопственом искуству и искуству претходника.

*010  У тако схваћеном Процесу, допунске информације долазе нам у облику Менталних Слика и Представа из Виших Димензија Хиперпростора, као подстрек за даљи кристализацију Мисли и даљи Духовни Развој.

*011  Нажалост постоје разне околности које ометају овај Процес и испољавају се кроз асинхрона дејства мање развијених и негативно усмерених Ентитета из Доњег Астрала, који разним методама заводе наше Мисли према чулним, органским мотивима Тела.

*012  Међутим, добронамерна и више развијена Разумна Бића из Виших Димензија Хиперпростора, помажу нам да унапредимо наше Етичке и Духовне врлине, хармонизованим порукама у виду Менталних Слика и Представа.

*013  Тако нас уче да је Сазнавање слојевитих Реалности Хиперпростора, бесконачан  Процес, коју покрећу разни облици Енергетских Поља, хармонизованих Вољом Творца.

*014  У тим бескрајно сложеним Процесима, Разумно Биће – Човек Сапијенс. Није достигао хармонију Мисаоних Процеса у опсегу Жуте боје  Светлосног спектра, Тако да своју активност усмерава ка бизарним животним мотивима, смештеним у Црвеном дијапазону, а о садржају Љубичастог дела спектра  нема ни основне представе. О хроматофонским функцијама Мисаоних Процеса биће накнадно речи. Тако Сапијенс своје животне активности усмерава ка Базним мотивима опстанка Тела у 3Д ралности, запостављајући основни разлог свог постојања -  Духовни Развој !

*015   Супротно од Живота подређеног нагонима одржања врсте, Мудре Мисли усмеравају Разумна Бића ка хармонијски усклађеним Процесима са Творцем, Природом и другим Сапијенсима. Из оваког односа према Окружењу следи Виши облик Сазнавања  суштине Појава и Процеса у Ближем и даљем Окружењу.

*016  Ово се односи на поимање Хиперпростора, као сложеног система разних Реалности, које се налазе у фазном помаку – различитим вибрационим стањима, и самог Простора као Етарске супстанце, која поседује различите субквантне особине – нама Сапијенсима недовољно познате и не истражене. Или су можда изгубљене и заборављене у геолошким трансформацијама Планете !

*017  У случају хармонизације Мисаоних Процеса отвара се резонантни „прозор“ у Више Димензије Хиперпростора, из којих долазе разне корисне информације за даљи Духовни Развој Човека – Сапијенса. По правилу ове информације су недоступне и нејасне јединкама, који воде бизаран стил Живота – инспирисан појмовима из Црвеног дела спектра Светлости!

*018  Уколико дође до информационог пробоја и злоупотребе добијеног Знања – следи казна из Виших Димензија Хиперпростора, кроз регресивну Реинкарнацију Душе. Све ниже и све теже – па чак и повратак на ниво бића Без Разума!

*019  Жеља сваког родитеља својој деци је да њихов Живот буде леп – али једно је Жеља и друго су Дела, односно Васпитање и Усмеравање.

*020 Тако долазимо до Сазнања да Васпитање опредељује Животни пут сваког појединца – Сапијенса.

*021  Из тога напора следи помоћ из Виших Димензија Хиперпростора.

*022  Уз услов да Човек - Сапијенс сачувају Разуман однос према Окружењу и другим Разумним Бићима. А то је Мудрост Живота ! ПОСВЕТА ОЦУ ТАДЕЈУ*023  Ради се о периоду од 41 године, колики је био монашки век Ота  Тадеја. Почео и завршио се у манастиру Витовници.

*024  За сво то време безбројни народ, долазио је за савете да се избави од Духовног или Физичког зла.

*025  Отац Тадеј захваљујући дару Прозорљивости, помагао је колико је могао. И давао савете.

*026  „Искључи сукоб и победио си без борбе“! Имао је обичај да каже.

*027  Јер разлог проблема је у нама самима. Лоша процена сопствених и туђих вредности и лоша Самоконтрола Мисли.

*028  Отац Тадеј знао је прави Смисао поруке , кодиране у словима Србице.

*029  Када Творац каже да је Жива Сила Земље.... и

*030  Да Зна Како Људи Мисле.

*031  Из овога даље следи однос Бога према Човеку, као поклон који доноси Смиреност...или

*032  Као сталну Патњу у Животу.

*033  Од овога става зависи избор Животног Циља, а од њега даљи Спокој и Смирење или Бесомучна трка за Пролазним циљевима овог света, које намећу Демони из Доњег Астрала са намером да Душе Сапијенса  преотму од Бога.

*034  Да би Разумно Биће одолело разним замкама, мора да користи УМ, који му је дао Твотац, а не чула и емоције, које контролишу Демони.

*035  Међутим, и за Духовно посрнуле увек има трачак наде, а то је Покајање и престанак са гршним Мислима и Делима. Што иде мало теже.

*036  На тај начин видимо да наша Судбина зависи од наших Мисли – што је основна и животна теза Оца Тадеја. КАКВЕ СУ НАМ МИСЛИ – ТАКАВ НАМ ЈЕ ЖИВОТ.1 ТЕМА – О САЗНАЊУ*037  Полазимо од чињенице да Човек расуђује о Појавама и Процесима у Окружењу на основу примљених иформација расположивим Чулима и сопственом Имагинацијом, односно Информација из Виших или Суседних Ралности, које му се обликују као Визије или Машта, како се то обично каже.

*038  Информације прима Чилима, која региструју мали део Појава и Процеса у Окружењу 3Д Реалности у којој се налази,

*039  а разним Оруђима која је осмислио допуњава Опажање. Међутим, права и потпуна Представа о стварном Збивању и даље није потпуна.

*040  Зато сам Мозак користи своје скривене капацитете и могућности па Имагинацијом допуњава, спектар Збивања која Чулима није у стању да опази. Односно које прима ванчулним путем из Информационог поља које се налази у Хиперпростору.

*041  Јасно је да Цивилизације које имају шири спектар Опажања, имају и могућност да правилније расуђују о Збивањима у Окружењу, па су на тај начин у предности да брже умножавају своје Знање и да остваре виши ниво Духовног и Технолошког напредка.

*042  У оквиру наших расположивих способности у стању смо да Опажене Појаве и Процесе сведемо у пет појмовних категорија а то су : Простор, Енергија, Материја, Кретање и Трајање ( појавних Процеса ). Време као посебна категорија не може да се постулира као независан појам.

*043  Уколико Простор замислимо као појам независан и бесконачан у сваком погледу, у коме су сви потенцијали изједначени, онда мора да се појави нека Мисао, Идеја, Реч или неки Почетни Импулс, који ће да покрене процес Индивидуализације, односно да изазове почетну разлику Пренцијала, као нужан предуслов за неко Збивање. 

*044  На тај начин јављају се почетне Трансформације Простора, који сам по себи није празна Пустош, већ је субстанца коју називамо Етар,  који може да преноси Информације, а може да има и друге појавне облике.

*045  У оваквим околностима јавља се у Простору Етарски Притисак, који условљава даље трансформације. Повећањем Притиска долази до Загревања, односно повећања Кинетичке енергије тог флуида, а Хлађењем до Згушњавања Односно повећања Потенцијалне Енергије и настанка Материје у свим облицима каку знамо – од Плазме, преко Гасовитог и Течног до Чврстог стања.

*046  Појава Материје у Простору, изазива промену густине Етарског поља, јер истискује Етар са свог претходног места и тако се мења сама конфигурација густине Етра у Простору. То је основни узрок за настанак Гравитацијеоне појаве, коју ми погрешно називани Силом. Када нем Материје у Простору – неме ни Гравитационе појаве!

*047  У инверзном Процесу, када се Повећава Кинетичка Енергија у Простору односно када се смањује густина Етарског поља и Материја постепено нестаје у реверзибилном Процесу трансформације.

*048  Када наведених Пет појмовних категорија сложимо у Менталну матрицу – добијамо форму Тетраедра - у којој су темена Простор, Енергија, Материја, Трајање појавних Процеса, а изводнице или равни, које повезују ова темена су Кретање, као нужан предуслов за Појаву неког Збивања.

*049  У овако представљеном моделу наше Знање је Уписана лопта у тетраедру, јер је ограничено изводницама или равнима...

*050...а Описана лопта је наша Имагинација или Машта, у којој су темена Тетраедра семо четири од безброј могућих тачака, које се налазе на површини те лопте, односно у Иформационом пољу Хиперпростора.

*051  Сада можемо лако предпоставити колики је обим могућег Информационог Потенцијала смештен у Хиперпростору.

*052  Из овога следи даља предпоставка о ограничености нашег Сазнања, у односу на  нека друга Разумна Бића, која би била у стању  да својим обимом Опажања формирају у оваквом моделу Октаедар, Икосаедар или Додекаедар...

*053  Јасно да у контакту са тако развијеном цивилизацијом тешко је наћи предмет за размену информација...

*054...што би требало да стално имамо у виду !2 ТЕМА - О РЕАЛНОСТИ*055  У претходном излагању расматрајући тему о Сазнању дошли смо до битне констатације да је је Кретање битна Појава која условљава сва Збивања која се дешавају у Свемиру, односно у Простору, који опредељује Локацију на којој се врши размена између Енергије и Материје. У овим процесима обликују се разлиите Реалности у систему Хиперпростора.*056  Напред је већ речено да су Енергетска поља која чини Етар у разним модалитетима и Материја, један исти Садржај који се трансформише у зависности од међусобног односа Кинетичке енергије Етарских поља и Потенцијалне енергије Материјалних структура.*057  У овим трансформацијама Простор сам по себи је независан, али подложан промени сопствене структуре, у зависности од описаног Процеса. Оно што је битно је чињеница да када нема никаквог Садржаја у Простору – Кретање губи сваки смисао.*058  У том случају, када нема никаквог Садржаја, нема ни Реалности, па нема услова ни за какво Сазнање. Али стваран случај није такав, сто доазује Материја са великим спектром својих појавних облика, који су уствари трансформисана Енергетска поља.*059  Свет у коме ми Људи - Сапијенси живимо је једна од 3Д Реалности у којој Материја чини врло битан елемент Садржаја, који представља доминантан фактор опстанака. Ова доминација Материје условила је деградацију Духовног аспекта посојања наше врста, и фаворизовање Технолошког аспекта – јасно потенцираног Законом о Дефекту Масе, кога је описао Ајнштајн. Та филозофија довела је до неконтролисаног уништавања Материје – да би се остварили потребни ресурси Енергије, а што за последици има безброј нежељених последица, које имају штетно дејство на Окружење у коме живимо. Јасно је да се овде ради о великом Незнању и јако ниском ступњу Менталне развијености, јер нашим Светом доминира култ Силе и Власти...*060  О Инверзним процесима када из Енергетских поља настају разни облици Матријалних структура, у нашој Пракси нема ни слова, иако је те Законитости лако извести из поменутог Ајнштајновог постулата. Јасно је да узрок треба тражити у примитивном облику Мишљења, који не може да превазиђе постављене баријере. Нема Хармоније Мисли, која би запазила Вибрацију као Појаву која нуди изванредне могућности за постизање практичних циљева. За такав приступ нужан предуслов је Духовна Зрелост Цивилизације, у којој влада култ Знања... о чему ће накнадно бити Речи.*061  Вратимо се сада основној теми о Простору и Почетку. Када искључимо поставку Хиперпростора са безброј Реалности, ова тема нужно нуди Тачку као Појам бездимензионалног Садржаја, из кога се рађа Простор под  дејством Непознатог Узрока – који се назива Велики Прасак ! Јасно је да од Ничега не може да настане Нешто, па зато мора да постоји прихватљивији модел, који нас наводи на прави пут, ка решењу ове енигме. Такав приступ истиче Хиперпростор – без Почетка и без Краја, као једини одговор на наше Незнање. Динамика измене Садржаја појединих Реалности чини се могућа и реалнна кроз „прозоре“ који се могу остватити под одређеним условима ( Резонантним фреквенцијама ) или кроз „црне рупе“ које су у посматраним Реалностима „квазари“ који израчују  усисани садржај суседне Реалности. Такав модел у задње време све више постаје актуелан...*062  У том случају теорија Тачке која је експлодирала је у стварности појава „Квазара“ који се појавио у посматраној Реалности.*063  Даља анализа овог модела доводи нас до закључка да је у Хиперпростору нужан „фазни помак“ између суседних Реалносту, у ком случају оне могу да коегзистирају на истој Локацији, односно у истом Простору, без међусобног ометања, изузев кроз „прозоре“ који су напред описани. Ови „прозори“ се могу постулирати и као комуникациони канали, случајно или намерно оформљени...*064  У обе варијанте, невероватна густина Тачке ( Црне рупе или Квазара ) рађа нови Садржај, Кинетичка Енергија Простора расте...*065  ...Етарска поља се буде...*066  ...и јавља се Кретање као предуслов за одеђено Збивање.*067  ...Фигуративно или стварно Творац је своју „Реч“ изустио !*068  Под дејством повећаног Етарског Притиска, Кинетичка енергија Простора расте и рађа се Плазма , као основнио облик Материје, коју Центифугална Сила свија у познате спиралне форме Галаксија, које опажамо...*069  Опадањем Кинетичке, и порастом Потенцијалне Енергије у ценртима Галаксија долази до кондезовања Плазме у нови облик Материје...*070  ...а то је Вода, која добија еластичан облик. Задржава запремину, облик може да промени и има могућност меморисања информација, путем формирања различитих  молекуларних струкрута, које називамо „кластери“... као и даље преношење записаних информација...*071  Даље повећање Потенцијалне и смањење Кинетичке енергије рађа Чврсту Масу, која не мења запремину сама од себе. То може да се деси под дејством спољње Силе, у ком случају се важи закон Дефекта масе, о коме је већ било речи.*072  У инверзним процесима, обрнутим путем долазимо до „Супермасе“ која може да се дефинише и као почетно стање Тачке, у којој је Кинетичка енергија нестала, а Потенцијална достичла свој максимум. Остало је познато!

*073    Важан закључак је да се на разлици димензија заснива степен могућег Опажања, од чега директно зависи и ниво могућег Сазнавања. Међутим, овде нешто недостаје, а то су разни други појавни облици Духовних Структура у Простору, што постоје, а који не подлежу изнетом моделу и аналези која га прати. О томе ће накнадно бити речи. 3 ТЕМА - О РАДУ*074  После напред описаног процеса настајања, трајања и одумирања одређене Реалности, корисно је мало пажње посветити Радном Процесу, без кога ови процеси нису могући.У суштини ради се о преносу Енергије са вишег на нижи Потенцијал и Процесу који вечно траје.*075  Постоје различите форме Рада. У области Чврстих тела, то су Механички процеси... ...у области Течних стања, то су Хидраулички процеси...*076   ...у обласи Гасовитих структура, то су Пнеуматски процеси...*077... у области Електро – Магнетизма то су разни облици Етарских сила...*078  ... у области Љуских комуникација, то су разни облици Мисаоних форми у узајамном  међудејству. А када се обраћамо Вишим Димензијама, то су још финије Духовне вибрације.*079  У свим описаним врстама Радних Процеса, може се уочити заједнички именитељ, који се очитава у дејству специфичног Притиска, на одређени Волумен. Али постоји и финија дефиниција ових појава, која се може описати Теоријом Зрачења, између одређеног Система и његовог Окружења, која ће у наставку бити разјашњена.  При чему Зрачење треба разумети као предавање Енергије од Вишег према Нижем Потенцијалу или Набоју.*080  Када је зрачене Окружења веће од зрачења Система који се посматра, онда се тај систем назива Сиво тело, ако део те Енергије прихвати и упије у себе, а део Енергије одбије од себе назад у Окружење. У овом случају Сиво тело врши делимично пасиван Рад у односу на Окружење.*081  Када је зрачене Окружења веће од зрачења Система који се посматра, онда се тај систем назива Црно тело, ако сву Енергије прихвати и упије у себе. У овом случају Црно тело врши потпуно пасиван Рад у односу на Окружење.*082  Када је зрачене Окружења мање од зрачења Система који се посматра, онда се тај систем назива Бело тело, ако Енергије израчује у Окружење. У овом случају Бело тело врши активан Рад у односу на Окружење.*083  Тако можемо констатовати да у насем Окружењу постоји три категорије Система, који описују различита стања Радних Процеса, која опажамо у Окружењу.*084  При томе се може уочити да је најбројнија присутност Сивих тела у Окружењу, односно оних Система, који трпе утицај Окружења или врше делимично пасиван Рад.*085  Мања је учесталост појаве Црних тала, која трпе потпуни утицај Окружења или врше потпуно пасиван Рад.*086  А још мна учесталост Белих тела , која врши активан Рад у односу на Окружење.*087  Оно што је битно у описаним Појавама, али није на први поглед уочљиво је Вибрација, која нужно условљава све описане Процесе. Али то само мали број Посмстрача може да уочи !

*088   У класичном примеру Јабуке која пада на Земљу, удара Њутна у главу и он постулира Закон о Гравитационом међудејству различитих Маса, изостаје закључак да се ради о Сивом телу.- које трпи активан Рад од стране Енергетског поља Планете или још лепше речено Етарски Притисак Окружења.*089  Ту се призива и Архимед у помоћ, да разликом густина Масе објасни ову Појаву, али у објашњавању Појаве и даље недостаје Етар и Вибрација.*090  Повезивањем ова два појма – Етра и Вибрације са Масом у Окружењу, која је предмет Опажања, лако се може доћи до тачне дефиниције Вибрационог стања сваког Система у односу на његову Атомску и Молекуларну структуру у зависности од количине Енергије, коју тај посматрани Систем поседује.*091  У наведеном примеру са Јабуком, јасно је да се ради о Сивом телу, што није случај са Водиником или Хелијумом, који си Бела тела...*092  ...или са Азотом који се понаша као Црно тело.*093  Из овога даље следи да сваки посматрани Систем може да изврши одређену количину Рада, али ту постоје ограничења, које намеће сама Атомска и Молекуларна структура посматраног Система.*094   Наиме, уколико повећавамо количину Енергије у посматраном Систему, повећава се  и степен Вибрације кристалне решетке, која подржава тај Систем. Постоји „праг толеранције“ који не може да се пређе, јер долази до распада кристалне решетке посматраног Система. Ово је у пракси доказао наш великан Космичке Мисли, Никола Тесла у експерименту са малим осцилатором и великом челичнпм структуром, коју је довео до „прага толеранције“.*095  Заправо, овде се ради о скривеној Тајни Хармоније, која отвара Резонантни Етарски „прозор“ у Информационо Космичко поље у Хиперпростору, у коме се налазе сви одговори на наша Питања и још много више од тога...*096  Очигледно следи закључак да Знање може у Радном Процесу да уштеди количину потребне Енергије и да упрости Оруђа за Рад, али потребан је огроман Напор да се то и оствари! 4 ТЕМА - О ЖИВОТУ*097  У претходном поглављу користећи Теорију Зрачења и Вибрацина међудејсва на Молекуларном, Атомском и Субатомском нивоу, објаснили смо Гравитациону појаву као Етарски притисак, који Окружење врши на Планету и све Сруктуре и Системе који се на њој налазе. *098    Захваљујући тој појави, живимо у Свету који је овакав какав јесте. Привезан за површину наше Планете.*099   Кад размишљамо о Животу, прва нам је Мисао оријентисана према Материји, која има способност да се саморепродукује. Међутим  то је мисаони привид. Стварни одговор се налази далеко у Космосу.*100   Тамо се налазе различите Релности, у сталном Радном Процесу трансформације, који подржава непозната Сила Космичког Разума.Тако се може рећи да је то уствари Животна Процедура, у којој доминира Енергија, док Материја трпи дејство Силе у тим Процесима измене Структуре Садржаја.*101  Тако долазимо до Сазнања да је Живот, далеко сложенија Појава од прве помисли која нам се намеће. Улога Етарских енергетских Поља, изузетно је важан фактор у овим Процесима, у којима се Материај јавља као песледична Појава.*102  На тај начин сам Космос нам се предочава као грандиозно Живо Биће, које се налази у стању сталних мутација, при чему Реалности мењају своје појавне облике и структуру Садржаја, која прати ове промене.*103   Сценарио Окружења се стално мења, нове форме настају и нестају, а Садржај Космоса трпи константне мутације.*104  У тако грандиозној Структури, која је Хармонијски устројена и опстаје, Хијерархија је нужан предуслов да би се одржао узрочно – последични Поредак. Тако се може рећи да се над укупном групацијом Ентитета, који чине овај Систем, налазе Енергетска Бића која господаре Креацијом. Расуђивање о овим Бићима је недоступно Уму Човека – Сапијенса и фигуративно се може рећи да се она налазе иза Светлосне баријере, која је непробојна за нашу способност Опажања.*105  Средњу групацију Ентитета одсликава Плазматична Мултисфера, на осцилаторном нивоу Етера који се постепено хлади и има тенденцију да се трансформише у Материјалне Структуре. У овој зони бораве Етерички, Астрални и Каузалани Ентитети, о којима ће касније бити речи.*106   Трећу групацију формирају Ентитети, заробљени у материјаним Структурама. Основна особина ове групације је геометријска „Љуска“ која их у исто време и штити од спољних утицаја, и ограничава да се испољавају како би то могли да чине.*107   Ова Бића покреће Етеричка матрица, која им даје способност да врше активан Рад у односу на Окружење....*108  ... Она такође поседују и Астралну матрицу, која им даје способност да размењују  и развијају своја Осећања...*109   ...А такође поседују и Менталну матрицу, која им даје способност Расуђивања о Појавама и процесима, која су у стању да Опажају...*110   У комплексу напред описаних особина  које поседују Материјални Ентити, на најнижем ступњу развоја налазе се Минерали, који поседују само Етеричку биоплазму и способност размножавања...*111   ...На несто вишем ступњу развоја налазе се Биљке, које имају делимично развијену и Астралну матрицу, тако да препознају и нека основна Осећања, Светлост  и Звук...*112  ...Изнад нјих налазе се Животиње, које имају већ сасвим добро развијену Астралну матрицу, тако да могу да Осећају и испољавају своја Осећања, а такође имају и делимично развијену Менталну матрицу, тако да могу да Расуђују о основним Опажањима, која се тичу биолошког Опстанка...*113  И на врху ове мале пирамиде налази се Човек –Сапијенс који има све описане матрице добро развијене, и коме је дата слободе Расуђивања и доношења одлука о свом Духовном развоју и о својиј Судбини.*114  Враћамо се сада Плазматичниј Мултисвери. Ту су одмах изнад Људи разна Бића Астралида, без физичког омотача, али са знатно развијенијом Астралном и Менталном матрицом. Таква конфигурација даје њима способност да јасно виде оно што Људи мисле и да Знају шта је било и шта ће бити. За њих не постоје Временске и Просторне баријере.*115   У односу на Људе – Сапијенсе, деле се на злонамере, на нижем нивоу развијености, и добронамерне, на вишем нивоу развијеност. Ови Злонамерни, Демони или Пале Душе, преко Мисли наводе Људе на зла дела, која за последицу имају патње и невоље. А то и јеста циљ Демона јер се они хране нашом биоплазмом и адреналином.*116  Добронамерни Астралиди, које често називамо Анђели и Арханђели, помажу Људима – Сапијенсима, да развију и нађу свој сопствени Духовни пут и да еволуирају у виши степен Опстанка.*117   Изнад нивоа Астралида, налазе се духовно развијенија Ментална Бића у свери Мисаоних Вибрација, која су највиши могући ступањ, која обични Сапијенси могу делимично да спознају. Ова Бића баве се само крецијом Менталних Модела и Хармониским Процесима, који су нужни за опстанак разних Реалности у Космосу. Њихове активности за нас Људе, налазе се у зони могућих предпоставки и нагађања.*118  Изнад њих се налазе хипотетична Каузална Бића, која су вероватно сегменти општег Космичког Разума,са дејством у области опште Доброте и Љубави, о којој је тешко нешто више рећи. Капацитет нашег Ума не може да продре даље.*119   У овој области крију се Појаве и Процеси, који нису доступни Разуму Сапијенса.*120   Ту постоји Светлосна Баријере, коју је сам Творац или Централни Космички Разум поставио и само Он може да изда „пропусницу“ за даље!*121   Тако уз помоћ доступног Знања и Имагинације долазимо до модела Пирамиде живих Бића, као Мисаоне Фреске, која одсликава нашу Визију. Да су наша Опажања нешто сложенија и комплекснија, можда би ова слика била лепша и већа!*122   У овом моделу не постоји као појам „смрт“ или нестајање. Све је само пролазно стање у процесу сталне Трансформације – стално „рађање“ да би се искусила нова Сазнања!*123   За нас Сапијенсе, питање је само спорно – дали Памћење постоји или се можда гаси и КО све ове Процесе усмерава и Зашто? Одговори вероватно леже у Астралној равни и уследиће без упита !


5 ТЕМА - О  ЧОВЕКУ*124  Ако размишљамо о структури сопственог Бића, врло брзо одустајемо од идеје да смо само гомила разних Органа, Костију и Коже, јер осећамо у себи одређени Садржај, који се манифестује кроз Акцију, Осећања и Мисли.*125  Иза ове Креације, смештене у физичком телу, налазе се три инкорпориране и усаглашене Духовно – Душевно – Етеричне Матрице, које Спрегнутим деловањем обезбеђују Човеку  – Сапијенсу,  Опстанак и лични Идентитет у Физичком, Астралном и Менталном Окружењу.*126    Јасно је да се овде ради о сложеном Енергетско – Материјалном Систему, који самим својим постојањем врши размену комплексног спектра Информација и Енергије са Окружењем у коме се налази. На тај начин може се рећи, да се у том сложеном Радном Процесу Човек – Сапијенс понаша као Сложена Антена -  Осцилатор, која путем сложеног спектра Вибрација врши мање или више сложени Радни Процес. Нужан за Билошки опстанак на бази примљених и обрађених Информација и одговарајуће реакције Сапијенса према Окружењу.*127   Изнад лако уочљивих Био – Физиолошких активности, налази се читав спектар Етарских Структура, које својим деловањем условљавају наш Биолошки опстанак, а која је врло тешко уочити, а још теже усмеравати. У вези са тим у Физичком телу Сапијенса, смештен је Систем Астралних Центара, који се преко Менталне Матрице активирају, а преко Етеричке Матрице су повезани са биолошким функцијама Органа. Развој технике и технологије омогућио је Опажање ових Субквантних Органа у задње време.*128   По учењу древних Веда на Санскриту ( Виђаја на Србском ) цео Животни простор испуњен је фином супстанцом Праном – Примарним Етарским Пољем, која доноси Животну Информацију од Творца свим Биолошким Системима у Космосу. Ову Живото - Давну Енергију прихвата сваки биолошки Систем, који се у случају Човековог Бића назива Систем Шакрам или Систем Чакри. Овај систем чини седам Астралних центара, који су смештени уз Кичму, јер је ту највећа густина АНС – аутономног нервног система, који прихвата Информације из одговарајућих Астралниг центара и даље их усмерава ка одређеним Биолошким Органима.

Настављајући Фројдова истраживања, Вилхелм Рајх је открио примену ове Енергије, коју је називао Оргон, и почео да је   у пракси користи, за подизање нивоа Општег Имуно - Биолошког система Људи и да лечи сва обољења, па и Канцер. Али ова добра намера га је коштала живота 1957 године, јер се то није свидело СФМ – Светској Фармацеутској Мафији, или некоме ко је користи за своје циљеве.*129  У новије време појавила се књига Др Ричарда Гербера са називом „Вибрацијска Медицина“, која веома детаљно објашњава предмет нашег расматрања. Јасно се истиче повезаност Мисли – Осећања – Тела, односно Менталне – Асталне - Етерчне Матрице, Човека – Сапијенса. Најчешће су разне болести погрешни токови Пране, која се кад је прихвати наш Астрални систем назива Кундалини Енергија, али због изврнутог поимања стварног Процеса, Тело страда, а Душа трпи последице ограниченог спектра Знања.*130  Ова фина Субструктура је уствари Плазматично стање изнад видљивог спектра Светлости. Долази од Творца из Космоса, Духу даје Смиреност, Души Благост, а Телу Здравље. Тајна се скрива у контроли Мисли, Речи и Дела! Мисли делују на Осећања, ова делују на Жљезде, а ове на функцију Органа. Када се успостави Хармонија Мисли, тада Кундалини Енергија несметано протиче од корена кичме до темена главе. Ако се неки од Астралних енергетских центара „зачепи“ - тада долази до застоја у протоку Кундалини Енергије и страдају Органи које контролише тај Центар, или онај испод њега.*131   У току једног Животног циклуса, Тежиште Свести Човека – Сапијенса, диже се од нагона за Самоодржање, преко Осећања ка Духовном развоју. Али код сваког појединца је брзина тог Процеса различита, тако да је различита и конфигурација оствареног Развоја Астралних органа. Мисли или Мисаони Обрасци су уствари Астрални Кодови, који преко Осећања у Астралном пољу утичу на рад Жљезда, које лучењем одређених Хормона стимулишу рад одговарајућих Органа у Телу. Ту лежи скривена Тајна утицаја Мисли на Здравље и Судбину појединца.*132  У корену Кичме смештена је Муландара, Она  генерише прихваћену Прану, сада трансформисану у Кундалини Енергију, која даље стимулише основне нагоне одржања Човека – Сапијенса и врсте којој припада. То су Дисање, Жеђ, Глад и Размножавање. Овај АС Центар такође напаја цео Систем Астралних Органа. Дисфункција рада овог АС Органа манифестује се стерилношћу, импотенцијом, фригидношћу и општим одсуством смисла за стваралаштво.*133   Усмерена Прана струји ка првом вишем Астралном центру, који се назива Манипура или Сакрална Чакра, и смештен је у области испод Пупка. Овај орган подржава Свесност Човека самог о себи. Снагу Личности. Директно утиче на проток и абсорпцију Воде, која као Течни Кристал преноси виталне информације свим Органима. У највећој мери утуче на рад бубрега, бешике, дебелог, танког и слепог црева, материце и крсног дела кичме. Дисфункција рада овог АС Центра испољава се болестима рака грлића материце, колитиса, запаљења црева, тумора и рака бешике и обољења простате.*134   Непосредно изнад описаног органа, изнад Пупка, а поред Јетре, налази се Свадистана, АС орган који подржава Способности и Таленте Човека – Сапијенса. У физичком телу овај АС Центар подржава рад желудца, панкреаса, јетре, жучне кесе, слезине, надбубрежних жљезда и крсних пршљенова. Дисфункција рада ово АС Органа доводи до појаве чира на желуцу или дванестопалачном цреву, дегенерације надбубрежних жљезда, болести дијабетеса и хроничног замора.*135   Нешто изнад, поред Срца, смештена је Анахата или Курманади, која као основни орган Астрала, управља нашим Осећањима, Радошћу и Тугом, Добротом или Злобом. У физичком Телу овај АС Орган преко жљезде Тимус, подржава цео имунолошки систем Организма. Због дисфункције рада овог АС Центра јављају се најчешће болести срца, астма, бронхитис, миестенија гравис, лупус, мултиплекс склероза и др.*136  У области Једњака, налази се Астрални орган Вишуда, као АС орган Нижег Ментала, који утиче на процес нашег Рефлексног Мишљења. Овај орган утиче на функције органа уста, гласне жице, паратироидну жљезду, вратне пршљенове и општу покретљивост скелета. У Астралном плану овај АС Центар утиче на способност Јасночувења, дар креативног говора, вокалне способности и Снагу Воље – планског и активног деловања. Дисфункцијом рада овог АС Центра јавља се ларингитис, тиреодитис, тумор паретиреотидне жљезде и рак гркљана.*137   У области корена носа, као пројекција Епифизе, налази се  Ажна, Као орган Вишег Ментала утиче на функцију Интуиције  и Јасновиђења – могућност прогнозирања догађаја. У физичком телу овај АС Орган контролише очи, нос, уши Епифизу, Хипофизу и Кичмену мождину. Дисфункцијом рада овог АС Центра наступају болести очију, синуса, губитак слуха, ментална ограниченост и бизарно схватање живота.*138   А у Темену главе Брамарандра, као АС Центар Духовности утиче на процесе Свесног Мишљења, балансира рад  обе хемисфере мозга. Манифестује се у процесима хармонизације Духа, Душе и Тела. Ова Чакра је комуникацијски центар са Вишим Астралним и Менталним Реалностима. Утиче на могућност  пријема Информација из Космичког Информационог Поља, које се налази у Хиперпростору.  Међутим, код већине Људи – Сапијенса веома је слабо развијена. Разлог је дисипација или расипање Кундалини енергије у  прве три најниже Чакре ! Дисфункција рада овог АС Органа испољава се у менталној ограничености, дегеративним схватањима и менталним болестима.*139  Усклађен и Хармонизован рад  описаног Астралног Система, са планетарним Окружењем у коме се налази Човек – Сапијенс, у извесној мери убрзава Духовни развој појединца.*140   Резонантна усклађеност Рада овог Система, омогућава лак пренос Менталне Силе Хоћу – Желим – Могу, појединца, без отпора, а тад се рађају нове Мисли, нова Дела и нова Открића.*141   На тај начин Човек - Сапијенс лако остварује своје Замисли и Жеље.

*142  Нестају спољњи отпори, јер Хармонија ствара Чуда. Биоритам, као последица постојања и Рада ових Астралних Центара, нужно се одражава у Физичкој равни Живота.*143  Биолошки циклус Етарске Матрице, траје двадесет три дана и повезан је са транзитом Месеца, преко међусобног Гравитационог дејства наше Планете и њеног Пратиоца. И односи се углавном на Физиолошке појаве појединца.*144  Слична појава се односи и на понашање Астралне матрице, чији циклус износи двадесет осам дана.И односи се углавном на Емотивна стања и реакције појединца.*145  Трећи циклус јавља се код Менталне Матрице и износи тридесет и три дана. И односи се углавном на Кративне способности појединца.*146  У спрегнутом дејству ових циклуса, јављају се различите предиспозиције код Људи - Сапијенса, којих  већина није свесна. Па тако долази до асинхроних дејстава и нежељених последица које их прате.*147  Тако постоји модел са осам могућих Алгоритама Успешности деловања.На пример када Жеља доминира – Астрална матрица се налази у свом максимуму, а Могућност подбацује – Етеричка Матрица пролази кроз нулту фазу активности, неминовно се јавља дефицит Могућности у односу на Жељу.  *148  И обратно овом стању, када Могућност ескалира - Етеричка Матрица се налази у свом максимуму, а Мисли је прате – Ментална Матрица такође, тад се дешавају Чуда.*149  Однос појмова Хоћу – Желим – Могу ствара систем од осам Алгоритама, који могу да са великом вероватноћом да предвиде Успешност планираног Подухвата или Активности, Појединца или целе групе Сапијенса.6 ТЕМА - О МИСЛИМА*150   У претходним расматрањима дошли смо до Сазнања да су Ментална Бића, најсавршеније животне творевине, које се налазе на прелазу између Енергетско – Материјалхих и Енергетских Бића. У радном Процесу који се назива Мишљење, Човек . Сапијенс, производи Мисли, као последицу свог Опажања и потребу да оствари Информациони контакт са Окружењем. Тако долазимо до Мисаоних Ентитета.*151  Ови Ентитети коегзистирају у истој Реалности са Материјалним и Етеричким Бићима, имају своје специфичне карактеристике и набоје и на специфичан начин имају повратни утаицај на разне Субјекте у Окружењу. Њих карактерише специфично Вибрационо стање и Интезитет,  у зависности од Садржаја који носи у себи.*152  Преко Звучних Вибрација до наших ушију стиже Тон, који се у биолошком органу за мишљење - Мозгу, трансформише у специфичан Фотонски импулс, различит за сваки Појам. Конверзијом Акустичне Вибрације у субквантни Фотонски Образац, настају Хроматофонски облици, који у нашем органу за мишљење, стварају визуелне представе о Појму на који се односе. *153   У нашем органу за мишљење, долази и до синхронизације са Визуелним информацијама, као и са Информацијама које примамо и другим органима, тако да настају праве Фотонске Олује, које се путем Резонантног усклађивања обликују у сложене Мисаоне Кодове. Ови кодови налазе се у обласи Терахерца и лако напуштају Мозак - место свога настанка, у облику Мисаоних Ентитета. То се дешава у Теменој Чакри која се зове Брамарандра. Како су Мисаони Кодови уствари Фотони у различитим Вибрационим стањима, то се они визуелно манифестују у различитим бојама, од тамно црвене до ултраљубичасте.*154   Даљом анализом може се закључити да Фотонски Кодови могу да се сложе грубо у четири основне колоритне групе, или у дванаест колоритних под - група са финијим нијансирањем Мисленог садржаја на који се односе. Од Ружног и Злог до Лепог и Племенитог. *155  Тако се у Црвеном делу спектра налазе Бизарни Мисаони Кодови, који се односе на Појаве као што су убиство, крв, вукови, вампири итсл.*156  У суседном Жутом делу спектра налазе се Мисаони кодови који се односе на Животне садржаје, ко што су Сунце, жито, мед, љубљав, плод, рађање итсл.*157  У суседном Зеленом делу спектра, опет наилазимо на Мисаони кодови који се односе на Непријатне садржаје као што су магија, болест, леш, смрад, гној итсл.*158  У највишем, љубичастом делу спектра, наилазимо на Мисаони кодови који се односе на племенитост, доброту, мудрост, правду итсл.*159   Звучи веома чудно, али на Србском језику записани Мисаони Кодови словима Азбукве, када се дешифрују применом Хроматофонске конверзије, дају напред описане категорије, како је то детаљно описао Спасоје Влајић у својој књизи „Светлосна Формула“.*160  Из овога даље следи да треба са дужном пажњом бирати Мислене обрасце који се односе на Жуто – Плаво – Љубичасте Хроматофонске Појмове, јер њихова Вибрациона стања имају одговарајуће дејство у Менталној свери Хиперпросторног Информационог Поља. А то следи инструкцију Оца Тадеја која гласи – „Какве су нам Мисли, такав нам је и Живот.“*161  Другим речима може се рећи , како од Вибрационог стања Мисоних Образаца, којима се Мозак бави у Физичкој Реалности, зависи какав ће одзив , или какву ће повратну Информацију, добити исти Субјекат, из Информационог Поља Хиперпростора. На тај начин ми Људи – Сапијенси, сами себи одређујемо место у Космичкој Хијерерхији. За време овога Животног циклуса и у следећем.*162  Ментална слика Света , коју сами обликујемо, преко наших Мисли, Речи и Дела, остаје записана у Информационом Пољу или Записима Акаше, јер надлежна и надређена Астрална Бића, са пуном пажњом прате све Активности, које савака Душа по на особ испољава, и на основу тога се формира досије и програм за сваку Душу, која је само мала, бесмртана, честица Космичког Разума.*163  Ето тако Хиперпростор емитује у различите Реалности своје садржаје, и прихвата повратне Информације, у сталном процесу Трансформације.. Ово се односи и на категорију Свесних Бића, или Душа, које се налазе на различитим нивоима развијености. Постоји још један народна изрека која се може сада исказати  „Каква сетава – таква и жетва“, а односи се на последице које пристичу из сваког делања.7 ТЕМА - О СРЕЋИ*164  Враћајући се поново на усаглашеност Духовно – Душевно – Енергетских матрица, ми се уствари враћамо појму Среће, која у Животу Људи – Сапијенса, заузима , врло важно место. Овај појам сам по себи не може се квантификовати, екзактним показтељима, јер за сваког Човека - Сапијенса, по на особ, Срећа има резличит садржај, и условљена је неким Узроком, који се налази у Менталној Равни. .

*165  Мотиви из Окружења овде су само Иницијатори нешег Опажања и Размишљања, а сам тај процес продукује Осећаје задовољства, које називамо Срећа или Туга. Наше Потребе рађају Жељу, која обликује Модел среће у Астралу, а Менталне и Физичке Могућности је опредељују.*166  Са физиолошког становишта, за већини Људи – Сапијенса, Потребе су, мање више исте. Али у Астралној Равни, где се налазе Жеље, настају Орканске буре, јер скоро свака Душа има други Модел Захтева, који није условљен само Физиолошким Потребама. *167  Исто тако сваки Човек – Сапијенс, има различит капацитет Стваралачких Могућности. Различиту Умну способност, Таленат и Вољу. Тако да овде настају проблеми Остваривања Модела, који је Жеља појединца у Астралној Равни креирала.*168  У случају када су могућности Човека – Сапијенса у стању да реализују Модел Потрба и Жеља, тада се код тог појединца јавља осећај Здовољства, што је у стању да тај Модел реализује, и он има осећај Среће. То су углавном Скромне Душе, које имају увек спремну резерву Менталне и Физичке Енергије, да реализују свој Модел Жеља.*169  Инверзна ситуација је када су Модели Жеља изнад Менталних и Физичких Могућности Појединца. Тада наступа прави Кошмар у Астралном Бићу тог Човека – Сапијенса, кога прате осећања Беса или Мржње. Тај појединац по правилу није свестан правог узрока, и обично разлоге тражи у Окружењу или код других Људи – Сапијенса.*170  Постоји ислучај, када Човек – Сапијенс нема Жеље да оствари чак ни основне Потрбе Опстанка. Тада се ту ради о Бићу коме је разорена Астрална матрица. Оно нема Снаге, а ни моћи да Физиолошки Опстане, а често није у стању ни правилно да Опажа Појаве и Процесе у Окружењу.*171  Поред ова три основна Генотипа, постојеи укупно осам мутација описаних појава. Оно што је овде важно исатћи, је Потреба да свако Мислено Биће треба да уочи Границу својих Могућности, и да на основу тога обликује Моделе својих Жеља. Тада ће сигурно бити Сретно у свом Животу.*172  Они Чије Жеље зјапе као Космичке Црне Рупе, којима је све што добију или остваре мало - њих увек прати Несрећа. Незадовољство, мучна Духовна стања и Болести Тела, које та стања имају за последицу. Зато ваља Мудар Бити, своје Моћи проценити.  Где нас вови Мудра глава – Творац помоћ Подржава!

                                                                                         На Свето Преображење 2003


САДРЖАЈ:


 ДРАГОМ ЧИТАОЦУ

ПРЕДГОВОР

ПОСВЕТА ОЦУ ТАДЕЈУ

О САЗНАЊУ

О РЕАЛНОСТИ

О РАДУ

О ЖИВОТУ

О ЧОВЕКУ

О МИСЛИМА

О СРЕЋИ
1 коментара:

Анониман,  26. новембар 2011. 22:18  

Kako gledate na odnos hriscanstva prema srbstvu?Da li mozemo verovati SPC kad je i Biblija falsifikat?Npr. Vladika Artemije je neko ko drzi do izvornog hriscanstva ali opet se poziva na Bibliju koja je falsifikat.Da li se okrenuti staroj Srbskoj prethriscanskoj veri?I otac Tadej na koga se pozivate se pozivao na BIbliju,i smatrao da je jedina istina u njoj a ona ispade falsifikat.Pozdav!

Постави коментар

Copyright2010 Skriveno saznanje Design by Izrada sajta | Zlatibor na dlanu

PVC stolarija Adaptacija stana | Molerski radovi | Spusteni plafoni | Slike i zakon postanja | Opel auto delovi Auto placevi Auto servis vw Back to TOP